تاریخ انتشار: ۱۵:۴۶ - ۲۷ تير ۱۳۹۷

سومین کنفرانس امنیتی تهران در بهمن برگزار می‌‌شود

سومین دور کنفرانس امنیتی تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ با عنوان «امنیت منطقه ای در غرب آسیا: چشم‌انداز ثبات، همکاری و پیشرفت جمعی» برگزار خواهد شد.

رویداد۲۴-سومین دور کنفرانس امنیتی تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ با عنوان «امنیت منطقه ای در غرب آسیا: چشم‌انداز ثبات، همکاری و پیشرفت جمعی» برگزار خواهد شد.در ادامه برگزاری موفق اولین و دومین کنفرانس امنیتی تهران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با شعار «گفت‌وگو، احترام، اعتماد و همکاری متقابل جهت نیل به امنیت و پیشرفت جمعی» در غرب آسیا و با توجه به دستاوردهای چشمگیر سمینارهای داخلی و  منطقه ای این کنفرانس در دوره های گذشته و انعکاس بین‌المللی و گسترده مواضع و دیدگاه‌های شرکت‌‌کنندگان و سخنرانان آن، پیش از کنفرانس اصلی سه سمینار داخلی و خارجی (بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای) به عنوان پیش نشست در ماه‌‌‌های آبان، آذر و دی ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

این سمینارها، چارچوبی اصیل و بومی برای بحث و بررسی مسائل منطقه‌‌‌ای، تبیین راهبردها و سیاست‌های امینتی و خارجی ایران و طرح ایده‌ها و راهبردهایی درونزاد برای نیل به امنیت و پیشرفت جمعی را فراهم می‌سازد.

در کنفرانس اصلی و سمینارهای داخلی و خارجیِ پیش از آن، مهمترین مسائل و موضوعات امنیتی در غرب آسیا و فرصت‌‌ها و چالش‌‌های امنیتی منطقه‌‌ای، به منظور یافتن راه‌‌حل‌‌ها و راهکارهای مناسب و مطلوب، مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد. مهمترین محورهای این سمینارها عبارتند از: همکاری و منازعه در غرب آسیا؛ پیشرفت جمعی در غرب آسیا؛ راهبرد بازیگران منطقه‌‌‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای در قبال صلح و ثبات در غرب آسیا؛ سیاست‌‌‌های دفاعی و امنیتی همکاری‌‌جویانه در غرب آسیا؛ ماهیت و الزاماتِ منطقه‌‌ای و بین‌‌المللیِ نظم امنیتی منطقه‌‌ای در غرب آسیا؛ دیپلماسی دفاعی در غرب آسیا؛ دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران؛ نقش و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه‌‌ای در غرب آسیا؛ الگوهای تسلیحاتی و کنترل تسلیحات در غرب آسیا.

دو سمینار داخلی (با درجه علمی و پژوهشی) در ماه‌های آذر و دی سال ۱۳۹۷ توسط مراکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران (مانند دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، شورای راهبردی روابط خارجی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌‌المللی وزارت امور خارجه و مرکز مطالعات راهبردی دیپلماسی دفاعی وزارت دفاع) با مشارکت و همکاری سایر موسسات، نهادها و دانشگاه‌‌های کشور برگزار خواهد شد.

پیش از برگزاری این سمینارها، مهمترین محورها و موضوعات آنها به صورت نشست‌‌های تخصصی در یکی از مراکز و دانشگاه‌‌های همکار برگزار خواهد شد. به گونه‌‌‌ای که زمینه و بستر مناسب برای هم‌‌اندیشی و هم‌‌افزایی فکری حداکثری نخبگان علمی و اجرایی در حوزه امنیت منطقه‌‌ای فراهم گردد.

در سومین کنفرانس امنیتی تهران برنامه‌‌ریزی و تلاش می‌‌شود تا ابعاد و جنبه‌‌های بین المللی و منطقه‌‌ای آن نسبت به دوره‌‌های قبل تقویت و توسعه یابد. به طوری که علاوه بر میهمانان خارجی شرکت‌‌کننده در کنفرانس سال گذشته ده‌ها صاحب منصب دولتی، از جمله وزرای امورخارجه و دفاع شاغل و سابق و صاحبنظر علمی و اجرایی از کشورهای مختلف دعوت به عمل آمده است.

محورهای این سمینارها، تاریخ دقیق برگزاری آنها، نحوه ثبت نام و ارسال مقالات و پژوهش‌ها و تازه ترین خبرهای مرتبط با کنفرانس، طی روزهای آتی از طریق سایت کنفرانس امنیتی تهران اطلاع‌‌رسانی خواهد شد.

منبع: ایلنا
نظرات شما