تاریخ انتشار: ۱۴:۲۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
اعلام آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

محکومیت تراکتورسازی، نساجی مازندران و شهرداری تبریز

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.
محکومیت تراکتورسازی، نساجی مازندران و شهرداری تبریز
رویداد۲۴ به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت هادی ایمانی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

 در پی شکایت عباس آشوبی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۳۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته در ح ق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

 در پرونده شکایت حمید کاظمی عسگرانی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک
میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ ۲۶ میلیون و ۹۲۸ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت سعید آقایی نوجه از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

 در پی شکایت میلاد شیخ فخرالدینی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۱۴ میلیون و ۲۷۶ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
منبع: ایسنا
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: