تاریخ انتشار: ۱۳:۱۰ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
مهندس عظیمیان:
به مناسبت روز درختکاری مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن غرس یک اصله نهال در شرکت، بر اهمیت فضای سبز و نقش آن در سلامت محیط کار و محیط زیست تأکید کرد.

رویداد۲۴ مدیرعامل فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: امروزه رعایت دستورالعمـلهای زیست‌محیطی یکی از مهــمترین دستورالعمل‌های هر بنگاه اقتصادی و کارخانۀ تولیدی است و در واقع دیگر یک اقدام نمایشی نیست، بلکه یک الزام بسیار مهم است. این امر از ابتدا تاکنون در فولاد مبارکه نهفقط بهعنوان یک الزام بلکه در مقام یک مسئولیت اجتماعی خطیر ملی و همتراز با استاندارد‌های جهانی مدنظر بوده و هست.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۶۰۰ هکتار فضای سبز در فولاد مبارکه که بیش از ۹۵ درصد آن به روش قطر‌های آبیاری میشود، تصریح کرد: برای حفظ و توسعۀ این میزان فضای سبز با سرمایهگذاری‌های قابلتوجه و پروژه‌های متعددی که انجام شده است، تلاش شده آب موردنیاز این میزان فضای سبز را از محل تصفیه و بازچرخانی پساب انسانی و صنعتی کارخانه و بدون هیچ برداشت آب اضافی از زایندهرود تأمین کنیم.

مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: با توجه به اینکه در تابلوی اهداف سالانه شرکت، رعایت دستورالعمل‌های زیستمحیطی یکی از ارکان و اهداف ثابت شرکت است، همواره سرمایهگذاری‌های قابلتوجهی برای انجام پژوهش‌ها و اجرای پروژه‌های متنوعتر در این زمینه انجام شده و میشود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه در راستای تحقق اهداف کلان خود در حوزۀ محیطزیست و همگام با توسعۀ کمی و کیفی تولیدات خود، توسعه و بهروزرسانی زیرساخت‌ها و تجهیزات کنترلکنندۀ آلاینده‌ها را نیز سرلوحۀ اقدامات قرار داده است.

در این خصوص طراحی و احداث غبارگیر‌های ثانویۀ واحد فولادسازی، غبارگیر‌های سرند واحد‌های اکساید و پروداکت و نصب و اجرای سیستم مهپاش شارژ هوپر‌های واحد احیا مستقیم در ناحیۀ آهنسازی به همراه سایر غبارگیر‌های نصبشده در مسیر نوار نقاله‌ها بخشی از فعالیت‌های یک دهۀ اخیر فولاد مبارکه در جهت کنترل آلاینده‌ها بوده که رقمی بالغبر ۳۰۰ میلیارد تومان را شامل میشود. همچنین برای طراحی و نصب سایت مدرن مدیریت پسماند و احداث لاگون‌ها و بستر‌هایی لجنخشککن در تصفیهخانه صفائیه رقمی بالغبر ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. علاوهبر این جهت توسعۀ تصفیهخانه‌های پساب با هدف بازچرخانی و استفادۀ مجدد پساب‌ها در فرایند تولید و بهخصوص طرح استفاده از پساب شهری تاکنون رقمی بالغبر ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه این شرکت بهمنظور نگهداری از فضای سبز خود که بالغبر ۵۰ درصد از کل سطح سایت شرکت فولاد مبارکه را دربرمیگیرد، و برای نگهداری و تعمیرات سیستم‌های دفع و کنترل آلایندۀ سالانه رقمی بالغبر ۵۰ میلیارد تومان هزینه صرف کرده است، گفت: نصب و راهاندازی سیستم‌های پایش آنلاین بر روی کلیۀ خروجی‌های شرکت فولاد مبارکه در بخش دودکش‌ها و تصفیهخانه‌ها اکنون رقمی بالغبر ۲۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. این شرکت هماکنون طرح‌های احداث دریاچۀ سوم ذخیره پساب همراه با نصب سیستم تصفیۀ تکمیلی پساب شهری را با هزین‌های بالغبر ۶۰ میلیارد تومان در دست اقدام دارد.

علاوه براین احداث سیلو‌های ذخیرۀ ریزدانه مواد معدنی و رفع برخی از اشکالات در راهبری سیستم‌های دفع آلاینده را باهدف بهبود شاخص‌های زیستمحیطی خود با هزین‌های بالغبر ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی و در دستور کار داشته است. طرح‌های فرآوری سرباره بهعنوان محصول جانبی فرایند تولید و با هدف ایجاد ارزشافزوده برای محصولات شرکت یکی دیگر از اقداماتی است که با کمک مراکز علمی و پژوهشی کشور با هزین‌های بالغبر ۱۰ میلیارد تومان در دست اقدام است. این شرکت با مشارکت شرکت‌های مهندسی داخلی فرایند فروش و صادرات سرباره را نیز به موازات فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود در این زمینه دنبال کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که فولاد مبارکه در مقابله با ویروس کرونا چه اقداماتی انجام داده است گفت: همچنان که پیش از این اشاره شد، با وجود حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی فولاد مبارکه، این شرکت خود را از جامعۀ پیرامون جدا نمیداند؛ بنابراین طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان عمل میکند و آنچه را لازم است در شرکت اجرا نموده و مینماید. بهعنوان مثال، ضمن پایش بهداشتی امکان عمومی و کارگاه‌ها و خطوط تولید شرکت، زمان حضور کارکنان در برخی محل‌های کاری به کمترین حد ممکن کاهش داده شده است. علاوه بر این با تعطیلی برخی مراکز طبخ و رستورانها، در این راستا اقدامات مؤثری انجام شده است. این در حالی است که همکاران ما در بخش اورژانس و درمان شرکت بهطور جدی و فعال با مراکز بهداشتی و درمانی منطقه و استان همکاری دارند و مباحث مربوط به این شرایط را رصد میکنند.

مهندس عظیمیان در پاسخ به این سؤال که فولاد مبارکه بهعنوان یک بنگاه اقتصادی مؤثر در صنعت فولاد کشور، در زمینه مقابله با ویروس کرونا چه همکاری‌هایی با منطقه و استان داشته است، اظهار داشت: ویروس کرونا یک تهدید ملی است؛ ازاینرو نگاه فولاد مبارکه به این بحث هم جامع و ملی است. به همین دلیل در راستای تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، با تخصیص منابع مالی خود، از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز آموزشوپرورش و بهزیستی شهرستان مبارکه برای تأمین مواد و تجهیزات موردنیاز مقابله با این ویروس خطرناک حمایت کرده است.

 

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: