تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱ - ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

خواهر و برادر در چه صورت از هم ارث می‌برند؟

از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث می‌برند خواهر و برادر متوفی می‌باشند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار می‌گیرند.

شرایط ارث بردن خواهر و برادر از یکدیگر

رویداد۲۴ در رابطه با تقسیم ارث خواهر و برادر می‌توان گفت درصورتی خواهر و برادر فرد فوت شده از وی ارث خواهند برد که از دسته اول یعنی پدر و مادر و فرزندان وی کسی در زمان فوت وی در قید حیات نبوده باشد.

تقسیم ارث بین خواهر و برادر فرد فوت شده

با وجود خواهر و برادر متوفی دیگر فرزندان آن‌ها شامل وراث نخواهند بود و تا زمانی‌که حتی یک نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثی نخواهد رسید.

طبق قانون ارث اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او خواهد رسید اما اگر چند خواهر یا چند برادر باشند ارث به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد اما اگر وراث برادر و خواهر پدری( از پدر مشترک ) متوفی باشند سهم برادر‌ها دو برابر خواهر‌ها خواهد بود.


بیشتر بخوانید: مشاوره حقوقی آنلاین/ آیا قبل از فوت می‌توان ارث را تقسیم کرد؟


در قانون تقسیم ارث اگر وراث متوفی خواهر و برادرانی باشند که از نظر مادری اشتراک دارند نه پدری مال به طور مساوی بین خواهر و برادران تقسیم می‌شود و دیگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت بلکه سهم هریک مساوی با دیگران خواهد بود.

وراث متوفی اگر هم خواهران و برادران پدری و مادری باشند( در پدر و مادر مشترک) مال را به شش قسمت تقسیم کرده یک قسمت به خواهر و برادر مادری و مابقی به خواهر و برادر پدری به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسید.

در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفی فرقی نمی‌کند متوفی مرد یا زن باشد و اگر متوفی خواهر و برادری نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادر‌های او خواهد رسید.

یکی از مشکلات این روزهای مردم روند طولانی مراجعه به مراکز حقوقی برای دریافت مشاوره است؛ برای رفع این مشکل می‌توان از مشاوره حقوقی آنلاین استفاده کرد.

برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما