تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۰۲ شهريور ۱۴۰۰
گزارش مرکز آمار از همسرآزاری در سال ۹۹

چند درصد از زنان ایرانی قربانی همسرآزاری شدند؟

زنان مدعی همسرآزاری جسمی، ۹۶ درصد و مردان مدعی همسرآزاری جسمی ۴ درصد از کل معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ را به خود اختصاص داده اند.

چند درصد از زنان ایرانی قربانی همسرآزاری شدند؟
رویداد۲۴ ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی در سال ۹۹ به زنان مدعی همسرآزاری جسمی مربوط بوده و سهم مردان در این بین ۴ درصد است.

به گزارش ایسنا، بنا بر آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران، مجموع موارد معاینات مدعیان خشونت جسمی توسط همسر در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ حاکی از آن است که طی سال گذشته تعداد ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط پزشکی قانونی انجام شده است که سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این معاینات ۷۷ هزار و ۹۶ مورد معاینه و سهم مردان مدعی همسرآزاری جسمی ۲۹۹۱ مورد معاینه بوده است.

در واقع زنان مدعی همسرآزاری جسمی، ۹۶ درصد و مردان مدعی همسرآزاری جسمی ۴ درصد از کل معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ را به خود اختصاص داده اند.

همچنین با توجه به آمار منتشرشده، درمجموع ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد معاینه مربوط به نزاع فیزیکی طی سال گذشته در پزشکی قانونی انجام شده است که ۱۳.۶ درصد از این معاینات به مدعیان همسرآزاری جسمی معطوف می‌شود.

به طور کلی، اما اگرچه موارد معاینه نزاع فیزیکی طی سال ۹۹ در قیاس با سال ۹۸ با تعداد ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد معاینه، روند افزایشی داشته است، اما در عین حال موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی طی سال ۹۹ در قیاس با آمار سال ۹۸ (تعداد ۸۵ هزار و ۳۵۷ مورد معاینه) کاهش داشته است. این روند کاهشی هم در موارد معاینه زنان مدعی همسرآزاری جسمی و هم در موارد معاینه مردان مدعی همسرآزاری جسمی دیده می‌شود.

معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی نیز از ۹۹۹ مورد در سال ۹۸ با درصدی رشد به ۱۱۲۱ مورد معاینه در سال ۹۹ رسیده است. از این تعداد، ۱۸۲ مورد معاینه به معاینات مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می‌شود که ۱۰ مورد از این ۱۸۲ مورد معاینه برای مردان مدعی همسرآزاری روانی و ۱۷۲ مورد برای زنان مدعی همسرآزاری روانی انجام شده است.

در واقع ۹۴.۵ درصد از معاینات مدعیان همسرآزاری روانی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان معطوف می‌شود و سهم زنان مدعی همسرآزاری روانی از معاینات انجام شده در این خصوص مانند همسرآزاری جسمی، بیشتر از مردان است.

این در حالی است که طی سال ۹۸ از ۱۵۲ مورد معاینه انجام شده بر روی مدعیان همسرآزاری روانی، ۴۹ مورد معاینه سهم مردان و ۱۰۳ مورد سهم زنان بود. به این ترتیب طی سال گذشته آمار مردان مدعی همسرآزاری روانی در قیاس با سال ۹۸ کاهش داشته و آمار زنان مدعی همسرآزاری روانی افزایش یافته است.


بیشتر بخوانید: معضلی به نام کودک همسری؛ وجود بیش از ۱۴ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران


به طور کلی ۱۶ درصد از تعداد کل معاینات مربوط به نزاع روانی طی سال ۹۹ نیز به مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می‌شود.

چند درصد از زنان ایرانی قربانی همسرآزاری شدند؟

بنا بر این گزارش، مطابق با تعریف ارائه‌شده در این آمار، هرگونه سوءرفتار و آزار جسمی، جنسی، روانی و سهل‌انگاری که توسط شوهر نسبت به زن یا برعکس انجام شود، مصداق «همسرآزاری» بر شمرده شده است.

موارد یادشده مطابق با مجموع آمار فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ مرکز آمار ایران استخراج شده و این در حالی است که هنوز آمار سالانه (سال ۹۹) منتشر نشده و امکان اختلاف در مجموع آمار‌های فصلی با آمار سالانه به دلیل اختلاف در تاریخ گزارش‌گیری و بعضا افزایش آماری که اکنون منتشر شده است، وجود دارد.

منبع: ایسنا
خبر های مرتبط
نظرات شما