تاریخ انتشار: ۱۲:۴۶ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۰

جعل آزمایش کرونا و استفاده از آن چه مجازاتی دارد؟

جعل برگه آزمایش کرونا جرم بوده و مطابق قوانین مجرمان به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

جعل آزمایش کرونا و استفاده از آن چه مجازاتی دارد؟

رویداد۲۴ محمدرضا امینیان وکیل دادگستری و دبیر کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه درباره مجازات جعل برگه آزمایش کرونا اظهار کرد: هرگاه یک شخص عادی گواهی پزشک در خصوص آزمایش کرونا را برای معاف شدن از خدمات دولت، معاف شدن از نظام وظیفه و یا برای ارائه به دادگاه جعل کند، مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مجازات مقرر شده برای این جرم محکومیت به تحمل حبس از ۶ ماه تا یک سال و یا پرداخت ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

امنیان تصریح کرد: مجازات این جرم در صورتی که مجرم پزشک باشد متفاوت است، اگر پزشک برخلاف واقعیت برای شخصی تصدیق‌نامه خلاف واقعیت تنظیم کند یعنی بدون اینکه آن فرد به کرونا مبتلا باشد تایید کند که فرد مبتلا به کروناست، به این شرط که این کار با هدف معافیت آن فرد از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه و یا برای تقدیم به مرجع قضایی باشد، بر اساس ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، پزشک به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که این جعل مصداق جعل مادی است یا مفادی گفت: جعل برگه آزمایش کرونا چه از سوی شخص عادی و چه از سوی پزشک انجام شده باشد، یک جعل مادی است و نمی‌توان آن را جعل مفادی عنوان کرد، چرا که جعل مفادی صرفا از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی در زمان تحریر نوشته‌ها و قرارداد‌های راجع به وظایفشان اتفاق می‌افتد.

این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا تکرار این جرم باعث تشدید مجازات می‌شود اظهار کرد: در قانون مجازات برخی جرایم وجود دارد که در صورت تکرار و با وجود شرایطی موجب تشدید مجازات می‌شوند.

امنیان بیان کرد: در خصوص جعل آزمایش کرونا، باتوجه به اصلاحیه مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و بر اساس بخش اول ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، تکرار جعل آزمایش کرونا مشمول قاعده تکرار جرم نمی‌شود، لذا در این حالت اگر فردی بعد از جعل برگه آزمایش کرونا که مورد تعقیب قرار گرفت و مجازات شد، مجددا اقدام به جعل برگه آزمایش کرونا کند، همان مجازات اصلی جرم بر شخص اجرا خواهد شد.

وی گفت: اگر یک شخص با علم به این موضوع که برگه آزمایش کرونا جعلی است از آن استفاده کند، علاوه بر اینکه باید خسارت وارده را جبران کند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا به پرداخت ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما