تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۶ مهر ۱۴۰۱

اولین تصاویر از چاپ پاکت‌های نامه با مهر شاه چارلز در کاخ باکینگهام +فیلم

اولین نامه‌ها با رمز جدید پادشاه چارلز سوم که در کاخ باکینگهام ایجاد شد.

اولین تصاویر از چاپ پاکت‌های نامه با مهر شاه چارلز در کاخ باکینگهام +فیلم

خبر های مرتبط
نظرات شما