تاریخ انتشار: ۱۱:۲۵ - ۱۰ مهر ۱۴۰۱

شکایت کارگر از کارفرما

مشاوره حقوقی آنلاین؛ در این مقاله به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم.

شکایت کارگر از کارفرما

رویداد۲۴ زمانی که فردی در محلی مشغول به کار می شود، در واقع نیروی انسانی خود را در قبال یکسری تعهدات و حقوق در اختیار کارفرما قرار می دهد. قانون کار حقوق و تکالیف بین کارگر و کارفرما را تعریف و تنظیم می کند. در بیشتر پرونده ها مشاهده می گردد که کارگر از کارفرما شکایت می کند. علت شکایت کارگر ممکن است بیمه نکردن او از جانب کارفرما و یا عدم پرداخت حقوق به وی و یا حوادث ناشی از کار و غیره باشد. بسته به نوع شکایت مرجع قضایی نیز متفاوت می باشد. کارگر ممکن است به دادسرا و یا به سایر مراجع دادگستری و یا به هیات های تشخیص یا حل اختلاف کارگری مراجعه نماید. به همین دلیل در اینجا به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم. 

رابطه کارگر و کارفرما

قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما ، قانون کار است. طبق مواد قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه ها مکلف به تبعیت از قانون کار می باشند. کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما برای او کار می کند.

قراداد کار قرادادی است کتبی یا شفاهی که برای انجام کار موقت یا  غیر موقت بین طرفین صورت منعقد می گردد و لازم است یکسری اصول در آن رعایت شود از جمله: مشخصات دقیق طرفین، نوع کار یا حرفه، حقوق و مزد و ساعات کار و تعطیلات، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و ...

نحوه شکایت کارگر از کارفرما

طرق و نحوه شکایت از کارفرما توسط کارگر متفاوت اس ، اما اغلب به دلیل عدم دریافت دستمزد و بیمه می باشد و حوادث ناشی از کار است که با توجه به نوع شکایت مراجع مختلفی صالح به رسیدگی می باشند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما یا کار آموز ناشی از اجرای قانون کار، همانند شکایت کارفرما از کارگر، در مرحله اول از طریق صلح و سازش مستقیم بین طرفین صورت می گیرد و در صورت عدم صلح و سازش به ترتیب دیگری رسیدگی و حل و فصل می گردد. 

طبق ماده 171 متخلفان از تکالیف مقرر در قانون با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد. 

لازم به ذکر است که اگر اختلاف کارگر و کارفرما مربوط به عدم پرداخت حق السعی او اعم از عیدی، حقوق، حق بیمه و سنوات و غیره باشد مطابق قانون کار در صلاحیت ادارات کار است. 
زمانی که اختلاف موضوعات کیفری باشد از قبیل آسیب جسمی یا حیثیتی باید به دادسرا مراجعه نماییم. 

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما