تاریخ انتشار: ۱۱:۵۵ - ۱۵ مهر ۱۴۰۱

حکم قانونی واریز اشتباه پول به حساب دیگری

مشاوره حقوقی آنلاین؛ اگر پولی به حساب شخصی به طور اشتباه ریخته شود باید آن را بازگرداند.

واریز اشتباه پول به حساب دیگری

رویداد۲۴ مطابق با قانون هیچکس نمی‌تواند مالی را از دیگری به زور و بدون خاص فرد بگیرد و در صورتی که این کار را انجام دهد، باید مطابق قانون پاسخگو باشد.

به عبارت دیگر اگر گیرنده عمدی، اشتباهی، یا به اجبار چیزی که مستحقش نبوده را دریافت کند، باید آن را به مالک پس دهد.

برای گرفتن این مال مالک باید ابتدا در دادگاه ثابت کند که خودش مدیون نبوده و اشتباهی در پرداخت توسط او صورت نگرفته است.

کسی که مالی را غیر حق دریافت کرده خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن عین و منافع آن است.

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما