تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۰۸ خرداد ۱۴۰۳

عملکرد مثبت بیمه البرز در سالی که گذشت

درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه‌ای شرکت بیمه البرز از ۸.۲۱۷.۹۸۸ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۸.۶۶۰.۶۶۹ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

 

بیمه البرزرویداد۲۴ در گزارش صورت‌های مالی شرکت بیمه البرز منتهی به انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ آمده است؛ درآمد حق بیمه ناخالص بیمه البرز با ۷۸ درصد رشد از ۷۶.۵۶۲.۵۷۳ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۳۶.۵۲۳.۷۳۹ میلیون ریال در انتهای اسفند ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است.

حق بیمه اتکائی واگذاری این شرکت نیز از ۱۰.۷۹۵.۰۰۷ میلیون ریال اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۸.۴۳۷.۰۶۱ میلیون ریال در انتهای سال ۱۴۰۲ رسیده است.

حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز رقمی به ارزش ۶۵.۷۶۷.۵۶۶ میلیون ریال بوده که در انتهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این رقم با ۸۰ درصد رشد به ۱۱۸.۰۸۶.۶۷۸ میلیون ریال رسیده است.

درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه‌ای نیز از ۸.۲۱۷.۹۸۸ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۸.۶۶۰.۶۶۹ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسیده است. سایر درآمد‌های بیمه‌ای نیز از ۲.۱۸۹.۲۶۵ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۱ با ۶۵ درصد رشد به ۳.۶۰۹.۳۹۶ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۲ رسیده است.

سود (زیان) ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای هم از ۱۰.۹۱۸.۵۷۵ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۱ با ۲۲۵ درصد رشد به ۳۵.۵۳۲.۳۹۳ میلیون ریال در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

سود (زیان) عملیاتی این شرکت نیز از ۱۰.۱۹۱.۷۵۴ میلیون ریال با ۲۰۰ درصد رشد به ۳۰.۶۱۲.۱۶۷ میلیون ریال رسیده است.

سود (زیان) خالص هر سهم از ۳۰۸ به ۸۷۳ رسید که با ۱۸۳ درصد رشد همراه بوده است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: بیمه البرز
نظرات شما