تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
رویداد۲۴ بررسی کرد؛

کدام اصلاح طلبان لیست انتخاباتی دادند؟ کدام اصلاح طلبان سکوت کردند؟

لیست اصلاح طلبان تهران منتشر شد، اما نه یک لیست بلکه دو لیست جداگانه. تعدادی از گروه‌های اصلاح طلب این فهرست را تایید می‌کنند و تعدادی دیگر آن را نفی می‌کنند. رویداد۲۴ در این گزارش جریان‌های حاضر در مجموعه اصلاح طلبان و نسبت آن‌ها را انتخابات را بررسی کرده و آن‌ها به ۹ جریان مختلف تقسیم کرده و نشان داده هر کدام برای حضور در انتخابات چه راهبردی داشته‌اند. برخی از احزاب اصلاح طلب معتقدند باید در هر لیستی قرار بگیرند و اسامی کاندیدا‌های آن‌ها در تمام لیست‌ها حتی لیست‌های نزدیک به اصولگرایان قرار گرفته و برخی دیگر معتقدند، چون رد صلاحیت‌ها گسترده بوده، نباید لیست بدهند.

رویداد۲۴ اصلاح طلبان گفته بودند در انتخابات لیست نمی‌دهند. اما به طور مشخص همه احزاب اصلاح طلب با این موضع موافق نبودند. در واقع پیش از این در گزارشی در رویداد۲۴ از طیف‌های متنوع جریان اصلاح طلب صحبت شده بود. حال برای بررسی بهتر جریان اصلاح طلب، می‌توان احزاب اصلاح طلب را به ۹ طیف سیاسی تقسیم بندی کرد:

۱) احزابی که در انتخابات حضور نمی‌یابند

نهضت آزادی، تحکیم وحدت، انجمن‌های دانشجویی، سازمان عدالت و آزادی، قسمتی از اتحاد ملت، بخشی از انجمن اسلامی مهندسین

لیست اصلاح طلبان تهران

این گروه در انتخابات گذشته هم با دل خوش پای صندوق‌های رای حاضر نشد. این دوره با حضور عماد بهاور در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و معرفی طرح سرا، سعی کرد ساختار شورای عالی را دموکراتیک‌تر پیش ببرد که البته به نتیجه نرسید. این طیف بعد از رد صلاحیت گسترده تمایلی به حضور در انتخابات نداشت. به این حلقه می‌توان حلقه نزدیکان عبدالله نوری را هم اضافه کرد اما در حال حاضر، گفتمان رسمی و مجوزداری آن‌ها را تبلیغ نمی‌کند.

لیست اصلاح طلبان تهران


۲) یاران خاتمی (عدم ارائه لیست انتخابات)

اکثریت اتحاد ملت، توسعه ملی، مجمع ایثارگران، قسمتی از حزب پیشرو اصلاحات، راه ملت و مجمع روحانیون مبارز

این طیف نیز بعد از رد صلاحیت گسترده تمایل به حضور در انتخابات نداشت. اعضای کارگزاران سازندگی معتقدند این احزاب باعث شدند که در نهایت شورای عالی لیست انتخاباتی منتشر نکند.


۳) یاران عارف: (فعلا سکوت درباره انتخابات)

اکثریت حزب پیشرو اصلاحات، بنیاد امید و تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی و فراکسیون امید

 

به گزارش رویداد۲۴ رد صلاحیت گسترده و نبود ساختار حزبی در مجموعه محمدرضا عارف باعث شد این جریان نیز با تمکین از آرای اکثریت از انتخابات بیرون برود.

رد صلاحیت گسترده یاران عارف نشان داد اعتماد سازی با سکوت عارف نیز در حصول نتیجه ناموفق بوده است. از گوشه و کنار شنیده می‌شود عارف در روز‌های آخر از نامزد‌های عضو فراکسیون امید حمایت خواهد کرد.


۴) یاران هاشمی: (انتشار لیست سازندگی)

کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه

لیست اصلاح طلبان تهران

جریان کارگزاران را می‌توان با حزب جوانان و حزب کار نیز در یک دسته اصلاح طلبان عملگرا قرار داد. با این حال آن‌ها با انتشار لیست مستقل آمده‌اند تا وزن سیاسی خود را در کارزار سیاست ایران اندازه گیری کنند.

کارگزاران ۵ نامزد حزبی در انتخابات تهران معرفی کرده است و برخی نمایندگان فعلی مجلس مثل مصطفی کواکبیان و فریده اولاد قباد، ابوالفضل سروش، محسن علیجانی، محمدعلی وکیلی و مهدی شیخ را در فهرست خود قرار نداده است.


۵) یاران کروبی: (عدم حضور در انتخابات)

اعتماد ملی، همبستگی، اکثریت انجمن اسلامی مهندسین و بدنه انجمن اسلامی معلمان

لیست اصلاح طلبان تهران

حزب اعتماد ملی نماد یاران کروبی است. اما اگر به این جریان بخواهیم نام جریان خط امام را اطلاق کنیم، که احزاب جناح چپ اسلامی در دهه هفتاد بودند، مهمترین جریانی بودند که تغییر موضع آن‌ها باعث شد اصلاح طلبان اعلام کنند در انتخابات لیست نخواهند داشت و کارگزاران برای انتشار لیست تنها بماند.

عملگرایی اعتماد ملی در حدی بود که توانستند محمدعلی افشانی را برای انصراف از حضور در انتخابات راضی کنند. کاری که حزب اتحاد ملت در آن ناموفق بود و فرید موسوی از تهران وارد عرصه انتخابات شد.


۶) احزاب جنسیتی: (عدم حضور در انتخابات)

جمعیت زنان مسلمان نواندیش، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن و جمعیت حقوق بشر زنان

لیست اصلاح طلبان تهران

جمعیت زنان مسلمان نواندیش، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن و جمعیت حقوق بشر زنان چهار حزبی بودند که با رد صلاحیت گسترده نامزد‌های زنان، وارد انتخابات نشدند. فریده اولادقباد تنها چهره حزبی چهار حزب زنان بود که تایید صلاحیت شده بود. این احزاب از یک سال پیش جلسات منظمی داشتند و قصد آن‌ها ورود جدی به انتخابات بود، اما با سد شورای نگهبان مواجه شدند.


۷) احزاب صنفی - دانشگاهی: (عدم حضور در انتخابات)

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و انجمن اسلامی جامعه پزشکی

لیست اصلاح طلبان تهران

با توجه به مطالبات رادیکال استادان دانشگاه و پزشکان، از حداقل تمایل برای ورود به انتخابات برخوردار بودند. این احزاب نیز لیستی برای انتخابات منتشر نکردند. دبیرکلی محمود صادقی در انجمن مدرسین دانشگاه و حضور افرادی مثل مصطفی معین در شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی، باعث شده این احزاب در سال‌های اخیر بار دیگر در امور سیاسی و صنفی اثرگذار باشند.

منصور غلامی وزیر فعلی علوم سابقه عضویت در انجمن مدرسین را دارد. تصویر محمود صادقی و مصطفی معین در کنگره نهضت آزادی، به خوبی ارتباط این جریان را با جریان دموکراسی خواه نشان می‌دهد.


۸) احزاب اپوزیسیون شورای عالی سیاستگذاری: (حضور در انتخابات)

حزب مردمسالاری، حزب وحدت و همکاری ملی، حزب اسلامی کار، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

لیست اصلاح طلبان تهران

به گزارش رویداد۲۴ چند حزب اصلاح طلب در انتخابات اخیر شورا‌ها لیست دومی منتشر کردند. این احزاب با شورای عالی مخالف هستند و به دنبال هویت مستقل خود هستند. حزب وحدت و همکاری ملی، حزب مردمسالاری، حزب اسلامی کار و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی این گروه را تشکیل می‌دهند که امید فراوانی دارند جایگزین گروه‌های بزرگ‌تر اصلاح طلب شوند و البته هر کدام مدعی رهبری جریان اصلاحات هستند.

کواکبیان و فرج کمیجانی که سابقه انشعاب از جبهه مشارکت را دارند و راه چمنی که سابقه انشعاب از حزب همبستگی را دارد، در کنار کمالی که انتخابات ۹۶ لیست دومی را منتشر کرده بود، می‌توانند در این گروه قرار بگیرند.

افرادی مثل حکیمی پور و هادی خامنه‌ای نیز ظرفیت قرار گرفتن در این فهرست را دارند، اما این دوره با توجه به نبود نامزد سرشناس، از انتخابات کنار رفته اند.


۹) احزابی که سران آن معتقدند باید در تمام لیست‌ها قرار بگیرند

خانه کارگر، انجمن اسلامی معلمان

لیست اصلاح طلبان تهران

اگر چه احزاب پزشکی و اساتید دانشگاه توانسته‌اند تا حدی نماینده پزشکان و اساتید دانشگاه اصلاح طلب باشند، اما برای قشر ضعیف جامعه این وضعیت برعکس بوده است. خانه کارگر و انجمن اسلامی معلمان رسما در قبال برخوردهای امنیتی با معلمان و کارگران سکوت می‌کنند و تبدیل به قسمتی از حاکمیت شده‌اند.

قرار گرفتن ربیعی در پوزیشن سخنگویی دولت به جای وزارت کار (که کاملا نامربوط به ماموریت حزبی اوست) و گاف او در ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه روشن این همکاری است. (در حالی که اعضای شورای مرکزی این حزب نه از کارگران و معلمان، که از مدیران ارشد آموزش و پرورش و اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا در دوره وزارت ربیعی تشکیل شده است) طبیعی است اکثریت اعضای این جریان تایید صلاحیت شده‌اند و در همه لیست‌های انتخاباتی منتسب به جریان اصلاحات هم حضور دارند.

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: