تاریخ انتشار: ۱۴:۱۶ - ۰۴ خرداد ۱۳۹۹

مسمومیت با الکل همچنان رو به افزایش است

رئیس دبیرخانه پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، نسبت به روند رو به افزایش اپیدمی مسمومیت با متانول در کشور، هشدار داد.
مسمومیت با الکل
رویداد۲۴ ا«وبینار مدیریت و کاهش خطر اپیدمی مسمومیت با متانول» با هدف آمادگی و پاسخ هماهنگ نظام سلامت کشور در برابر تهدید سلامت ناشی از اپیدمی مسمومیت با متانول در کشور با حضور نمایندگان معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه مرجع سلامت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و اساتید سم شناسی بالینی و مسمومیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی، برگزار شد.

نفیسه میر کتولی رئیس دبیرخانه پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، با اشاره به روند رو به افزایش اپیدمی مسمومیت با متانول در کشور، از این معضل به عنوان یک تهدید امنیت سلامت نام برد و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های درون بخشی نظام سلامت جهت آمادگی و پاسخ جامع و هماهنگ نظام سلامت به آن تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: زنگ خطر آمار مرگ و میر ناشی از مصرف الکل تقلبی
وی افزود: ستاد پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، بنابر قوانین و اسناد بالادستی موجود من جمله بند (ر) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و سند راهبردی پدافند و مدیریت تهدیدات، آسیب‌ها، حوادث و مسمومیت‌های شیمیایی در نظام سلامت کشور، با هدف حفاظت از سرمایه‌های انسانی و تامین امنیت سلامت کشور، مدیریت و کاهش خطر مسمومیت با متانول را در دستور کار خود قرار داده و با مشارکت و همکاری کلیه ذی نفعان برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت آمادگی و پاسخ هماهنگ و منسجم نظام سلامت را انجام می‌دهد.

در این جلسه از ابعاد گوناگون به معضل مصرف و مسمومیت با متانول در کشور و روند رو به افزایش اپیدمی‌های و پاسخ فعلی نظام سلامت پرداخته شد و نمایندگان معاونت‌های بهداشت و درمان و آزمایشگاه جامع سلامت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی ضمن تشریح وضعیت موجود در خصوص برنامه‌ها و اقدامات تشخیصی، پیشگیری و درمانی خود به همراه چالش‌ها و دستاورد‌ها توضیحات کاملی را ارائه کردند.

در پایان جلسه نیز مقرر شد تمامی بخش‌های ذی ربط ضمن معرفی نماینده مطلع خود جهت اقدامات و برنامه ریزی‌های آتی، پیشنهادات و برنامه‌های آمادگی و پاسخ خود را به ستاد پدافند غیر عامل ارسال کنند.
منبع: مهر
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان