تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
میهمانان و مقامات خارجی دعوت شده به مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران از عصر سه شنبه وارد تهران شدند. روز پنجشنبه ۱۴ مرداد، مراسم تحلیف آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در محل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. در تصاویر روز عکس‌هایی از ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب را ببینید.
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
تاندی آر مودیسه رئیس مجلس آفریقای جنوبی
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
تاندی آر مودیسه رئیس مجلس آفریقای جنوبی
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
خست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
فرارا مدیرکل سیاسی و امنیت خارجه ایتالیا
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
ئیس پارلمان اقلیم کردستان
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
خست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
فرارا مدیرکل سیاسی و امنیت خارجه ایتالیا
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
ئیس پارلمان اقلیم کردستان
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
خست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور 
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
تئیس پارلمان اقلیم کردستان
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
اندی آر مودیسه رئیس مجلس آفریقای جنوبی
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
نخست وزیر الجزایر
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
اندی آر مودیسه رئیس مجلس آفریقای جنوبی
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
اندی آر مودیسه رئیس مجلس آفریقای جنوبی
ورود مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب
فرارا مدیرکل سیاسی و امنیت خارجه ایتالیا

منبع: تسنیم

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: