تاریخ انتشار: ۱۵:۵۱ - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
میهمانان و مقامات خارجی دعوت شده به مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران از عصر سه شنبه وارد تهران شدند. روز پنجشنبه ۱۴ مرداد، مراسم تحلیف آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در محل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. در تصاویر روز عکس‌هایی از ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف را ببینید.
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور عراق
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور عراق
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
رود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور افغانستان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس مجلس آذربایجان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس مجلس آذربایجان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس دومای روسیه
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس مجلس آذربایجان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس مجلس آذربایجان
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس جمهور عراق
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس دومای روسیه
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس دومای روسیه
ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور
ورود رئیس دومای روسیه

منبع: تسنیم

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: