تاریخ انتشار: ۱۰:۳۹ - ۰۱ شهريور ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی کار

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی کار را قرائت کرد و گفت: مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می کند.

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی کار

رویداد۲۴ مجید انصاری در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه­های ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

مقدمه:

با عنایت به تکلیف قانونی مصرح در ماده (۲۰۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تنظیم این گزارش بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد و قوانین بالا دستی از قبیل: سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، وظایف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و ... و نیز ارزیابی برنامه‌های ارائه شده بر مبنای معیار‌های عمومی تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی در کمیسیون اجتماعی انجام و در چند نوبت جلساتی با وزیر محترم پیشنهادی برگزار، و در نهایت بر اساس مباحث مطروحه در جلسات، تبیین برنامه ها، سوالات و ابهامات مطروحه توسط نمایندگان محترم کمیسیون و پاسخ‌های ارائه شد، ه گزارش کمیسیون اجتماعی تنظیم که در سرفصل‌های ذیل تقدیم می‌گردد.

شرح استعلامات: (مدرک):

- مدرک تحصیلی: به منظور استعلام مدرک تحصیلی آقای حجت الله عبدالملکی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتبه و حسب جوابیه واصله، تاییدیه دوره دکتری ایشان در دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

اهم تعهدات شفاهی وزیر محترم پیشنهادی در جلسات کمیسیون اجتماعی بدین شرح است:

- تقویت سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از مدیران جوان، توانمند، با تجربه و انقلابی؛ هوشمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه منابع اطلاعاتی و ایجاد نظام جامع اطلاعات در حوزه‌های رفاه، تعاون، اشتغال و ...

- ایجاد نظام شایسته گزینی؛ فساد ستیزی، مقابله با رانت و برکناری مدیران فاقد صلاحیت و تخصص در سال اول حضور در وزارتخانه؛ تعیین دستیار‌های منطقه‌ای با هدف رسیدگی به موضوعات ارجاعی و مطالبات نمایندگان و استانداران و ایجاد سازوکار به منظور تعاملات منطقه ای؛ تشکیل جلسات ماهانه با مجمع نمایندگان استان و با حضور شورای معاونین وزارتخانه در مرکز استان‌ها در راستای حل و فصل مشکلات استان ها؛ ایجاد ستادی برای انتصاب مدیران در وزارتخانه در سطح معاونت وزیر و ایجاد سازوکار منسجم در راستای ارزیابی دقیق اشخاصی که در پست‌های مدیریتی وزارتخانه اشتغال داشته یا منصوب خواهند شد؛ شفافیت و ایجاد نظام اطلاعات و تشکیل سامانه‌های مرتبط و راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان؛ اجرای آمایش و عدالت سرزمینی در حوزه سرمایه گذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی

بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

حسب بررسی ههای بعمل آمده برنامه‌های وزیر محترم پیشنهادی بر اساس معیار‌های عمومی به شرح ذیل ارزیابی می‌شود:

۱-تناسب: برنامه‌های ارائه شده از حیث تناسب با مسائل و مشکلات و واقعیت‌های موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۲-واقع گرایی: برنامه‌های ارائه شده از حیث قابلیت اجرا با توجه به شرایط و امکانات موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۳-صراحت: برنامه‌های ارائه شده از حیث روشن، ساده و قابل درک بودن برای کاربران مطلوب ارزیابی می‌شود.

۴-شفافیت: برنامه‌های ارائه شده از حیث منابع مورد نیاز و راه‌های تامین آن کامل ارزیابی می‌شود.

۵-انسجام: برنامه‌های ارائه شده از حیث هماهنگی و هم راستایی اجزاء و مولفه‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود.

۶-جامعیت: برنامه‌های ارائه شده از حیث لحاظ ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متوسط ارزیابی می‌گردد.

۷-آینده نگری: برنامه‌های ارائه شده از حیث پیامد‌های احتمالی برنامه‌ها و سناریو‌های محتمل پیش بینی شده کامل ارزیابی می‌شود.

۸- سنجش پذیری: برنامه‌های ارائه شده از حیث تعیین اهداف کمی و کیفی مطلوب ارزیابی می‌گردد.

۹- زمان بندی: برنامه‌های ارائه شده از حیث زمانبندی اجرا در افق زمانی چهار ساله متوسطارزیابی می‌شود.

انطباق برنامه­های ارائه شده با اسناد بالادستی:

تطبیق برنامه وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۶ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام مذکور «منطبق» بوده و ۵۰ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حاکی از آن است که این برنامه‌ها با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۱ درصد کل احکام) «مغایرت» دارد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

حسب ارزیابی بعمل آمده توسط نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی در شاخص‌های ارائه شده، این کمیسیون صلاحیت جناب آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلوب ارزیابی نموده است.

نتیجه­‌گیری (نظر نهایی کمیسیون):

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه‌های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات و وعده‌های شفاهی وزیر به ویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه‌ها و مشکلات مردم در شهرستان‌ها و استان‌ها در زمینه‌های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، بیمه افراد فاقد بیمه و ...، مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می‌کند.

خبر های مرتبط
نظرات شما