تاریخ انتشار: ۱۶:۳۶ - ۲۴ آبان ۱۴۰۰
مقایسه واکسن سینوفارم با واکسن‌های فایزر، استرازنکا و اسپوتنیک در سرم افراد ۲-۳ ماه پس از واکسیناسیون.

مقایسه واکسن سینوفارم با فایزر و آسترازنکا

رویداد۲۴  مقایسه واکسن سینوفارم با واکسن های فایزر، استرازنکا و اسپوتنیک در سرم افراد ۲-۳ ماه پس از واکسیناسیون. سینوفارم پایین ترین سطح آنتی بادی خنثی ساز ویروس را داشته است.

روند واکسیناسیون کرونا در ایران

مطالعه در مغولستان بر روی ۱۹۶ نفر انجام شده که به طور متوسط ۵۰ نفر در هر گروه بوده اند. حدود ۶۰ درصد جمعیت مغولستان واکسینه شده که عمده آن واکسن سینوفارم بوده است.

مقایسه واکسن سینوفارم با فایزر و آسترازنکا

واریانت غالب در زمان بررسی واریانت آلفا بوده است. نتایج این مطالعه هم سو با نتايج چندین مطالعه دیگر است که سطح آنتی بادي های سینوفارم پایین گزارش شده.

همه واکسن های تاییدشده به توسط WHO قابل استفاده اند اما بایین بودن تیتر آنتی بادی در سینوفارم را با در نظر گرفتن دز تکمیلی واکسن همسان یا ناهمسان می توان جبران نمود.

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: