تاریخ انتشار: ۱۳:۰۲ - ۲۹ آبان ۱۴۰۰

نقشه کرونایی کشور در آخر آبان ۱۴۰۰

افزایش محسوس شهر‌های آبی کشور در نقشه کرونایی که اپلیکیشن ماسک منتشر کرده دیده می‌شود.

نقشه کرونایی کشور در آخر آبان ۱۴۰۰

رویداد۲۴  براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۹ آبان اعمال می‌شود با کاهش شهرستان‌های قرمز کرونایی هم‌زمان با خروج اکثر نقاط کشور از خیز پنجم کرونا؛ ۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۵۸ شهرستان نارنجی و ۲۳۶ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی ۱۴۶ مورد است.

نقشه کرونایی کشور در آخر آبان ۱۴۰۰

خبر های مرتبط
نظرات شما