تاریخ انتشار: ۱۳:۲۲ - ۰۱ آذر ۱۴۰۰

جدیدترین قیمت گوشت و مرغ در ۱ آذر

قیمت گوشت و مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت گوشت و مرغ

رویداد۲۴ قیمت انواع مرغ در اول آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۱,۵۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۳,۸۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۳۹,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۳,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۷,۳۰۰

فیله مرغ

۶۳,۵۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۵۴,۷۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

۷,۵۰۰

قیمت انواع گوشت قرمز در اول آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

نام محصول

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گوسفندی

۱۴۲,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۶۶,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۵۵,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۶۱,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۰,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۳,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۲,۰۰۰

گردن گوساله

۱۲۶,۰۰۰

قلم گوساله

۱۴,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۲۵,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۶۳.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۸۲,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۲۱.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۲۰,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۲۵,۰۰۰

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما