تاریخ انتشار: ۱۶:۰۶ - ۰۸ آذر ۱۴۰۰

ارزش روز سهام عدالت اعلام شد در ۸ آذر

ارزش سهام عدالت، ۰.۶درصد کاهش یافت.

ارزش روز سهام عدالت

رویداد۲۴ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۳هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۲۶هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۸۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۳۸هزار تومان رسیده است.

ارزش روز سهام عدالت

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما