تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۱۳ آذر ۱۴۰۰

کاهش ارزش سهام عدالت در ۱۳ آذر

ارزش سهام عدالت، ۰.۱درصد کاهش یافت.

ارزش روز سهام عدالت

رویداد۲۴ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۰ آذرماه)، ۰.۱درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۳۴هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۲۹۵هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۹۷۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما