تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۱۸ آذر ۱۴۰۱

زنا چگونه باعث اعدام افراد می‌شود؟

زنا به رابطه نامشروعی گفته می‌شود که در آن رابطه جنسی خارج از عرف و بدون علقه زوجیت بین زوجین برقرار می‌شود.

مجازات زنا

رویداد۲۴ مجازات اعدام برای زنا یکی از انواع مجازات‌ها برای رابطه نامشروع و زنا است. زنا از جمله گناهان کبیره است که در قرآن به آن اشاره شده است. در اسلام مجازات زنا باتوجه‌به شرایط آن متفاوت است و شامل سنگسار، ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام است. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

مجازات اعدام برای زنا 

مجازات زنا در برخی موارد اعدام است. این موارد به شرح ذیل هستند.

زنا با محارم

مرد در این نوع از زنا با یکی از محارم نسبی خود مانند مادر، دختر، خواهر و … که رابطه خونی دارد و نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، رابطه جنسی برقرار می‌کند.

مجازات زنا و رابطه جنسی با محارم برای مرد چه مجرد چه متأهل اعدام است. حتی اگر زن به عمل او رضایت بدهد، باز هم مجازات وی اعدام است.

زنا به عنف

یکی از مواردی که مجازات اعدام برای زنا در نظر گرفته شده است، زنا به عنف است. در این نوع زنا، مرد به‌زور با زن رابطه جنسی برقرار می‌کند. مجازات زناکننده در این مورد اعدام است. البته زن باید عمل مرد را اثبات کند. در واقع این نوع زنا همان تجاوز به عنف (به‌اجبار) است.

زنای محصنه

مجازات مرد زناکننده متأهل که هنوز با زن خود نزدیکی نکرده، صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید از شهر خود به مدت یک سال بوده ولی زن زناکننده متأهل به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در این نوع زنا زن یا مرد زناکننده، متأهل هستند و دارای همسر داسمی بوده که می‌توانند با وی رابطه جنسی برقرار کنند.

اولین مجازات برای زن زناکننده، ۱۰۰ ضربه شلاق است و برای بار دوم مجازات اعدام برای زنا در نظر گرفته شده است.

مجازات مرد زناکننده که متأهل است، درصورتی‌که با همسر خود رابطه جنسی نداشته باشد، صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید از شهر خود به مدت یک سال بوده ولی زن زناکننده متأهل به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

زنای غیر محصنه

در این نوع زنا، زنان و مردان مجرد اقدام به رابطه نامشروع می‌کنند.

مجازات زنای غیر محصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است؛ ولی اگر زناکننده، سه مرتبه این عمل را تکرار کند، در آخرین مرتبه مجازات اعدام برای زنا در نظر گرفته شده است.

مجازات اعدام

زناکننده در ۴ مورد به اعدام محکوم می‌شود. مجازات زناکننده در زنای غیر محصنه، بار اول ۱۰۰ ضربه شلاق و برای بار چهارم مجازات اعدام برای زنا در نظر گرفته شده است.

برای اثبات این عمل باید گفت که ۴ شاهد عقل و بالغ و ۴ بار اقرار متهم باعث اثبات این عمل می‌شود. قاضی در موارد دیگر با مدارک و قرائن می‌تواند عمل را اثبات کند.

منبع: مجله دلتا

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما