تاریخ انتشار: ۱۰:۴۶ - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

مهریه خود را بعد از فوت همسرتان محاسبه کنید

مشاوره حقوقی آنلاین؛ به محض وقوع عقد نکاح، آثار این عقد در روابط زن و شوهر برقرار می‌شود. به عنوان مثال مطابق قانون مدنی مرد ملزم به پرداخت مهریه به همسر خود می‌شود.

مهریه خود را بعد از فوت همسرتان محاسبه کنید

رویداد۲۴ محاسبه مهریه زن بعد از مرگ همسر یکی از موضوعاتی است که بسیار در مورد آن سوال می‌شود. یکی از آثار عقد نکاح برقراری مهریه برای زن است. با این توضیح که چنانچه، مهریه خاصی مورد توافق طرفین قرار گیرد، مرد ملزم به پرداخت آن بوده و حتی در صورت عدم تعیین مهریه، باز هم با شرایطی مهرالمثل یا مهرالمتعه به زن تعلق خواهد گرفت. مهریه‌ای که ضمن عقد نکاح تعیین و بر آن توافق می‌شود، می‌تواند مبلغی پول بوده اعم از اینکه پول خارجی مانند دلار یا وجه رایج کشور باشد، هم چنین می‌تواند از اموال غیرپولی مانند ملک، اتومبیل و سکه باشد. 

نحوه محاسبه مهریه زن به نرخ روز به چه صورت است؟

نحوه محاسبه مهریه زن به این صورت بوده که ابتدا شاخص بانک مرکزی در سال قبل از سال مطالبه مهریه را تقسیم بر شاخص بانک مرکزی در سال ازدواج کرده و سپس عدد حاصل را در مبلغ مهریه تعیین شده ضرب می‌کنیم.

مثال زیر، نحوه و فرمول محاسبه مهریه زن را به‌روشنی نشان می‌دهد:

فرض کنید، زنی در سال ۱۳۷۰ با تعیین مهریه ۲ میلیون ریال اقدام به ازدواج با مردی نموده و در سال ۱۳۹۵ برای دریافت مهریه خود اقدام نماید، در این صورت شاخص سال ۹۴ که سال قبل از مطالبه مهریه است؛ یعنی عدد ۹۱/۷۱۴ را تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد یعنی سال ۱۳۷۰ که عدد ۱/۱۸۹ بوده، کرده و حاصل را در مبلغ مهریه یعنی ۲ میلیون ریال ضرب می‌کنیم. حاصل، مهریه زن به نرخ روز خواهد بود.

مهریه خود را بعد از فوت همسرتان محاسبه کنید

محاسبه مهریه زن بعد از مرگ همسر

اگر زن مهریه خود را در طول حیات مرد نبخشیده باشد یا در زمان حیات مرد مهریه خود را مطالبه نکرده باشد در این صورت زن می‌تواند بعد از فوت مرد و قبل از تقسیم ترکه مهریه خود را از ترکه متوفی مطالبه نماید، به دلیل آن‌که دیون و بدهی‌های متوفی قبل از تقسیم ترکه محاسبه و پرداخت می‌گردد که از جمله دیون متوفی مهریه زن است. در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که در مهریه زن بعد از فوت شوهر، مهریه به نرخ روز به زن پرداخت می‌گردد یا تاریخ فوت شوهر، ملاک نحوه و فرمول محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر است؟

در پاسخ به این سؤال که فرمول محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر به چه صورت است؟ باید گفت، نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر، همانند فرمول محاسبه مهریه زن قبل از فوت شوهر بوده، تنها با این تفاوت که در این موارد که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود نه نرخ روز و تاریخ مطالب.

به‌عنوان‌مثال: اگر زنی در سال ۱۳۷۰ با مهریه ۲ میلیون ریال ازدواج کرده باشد و شوهر وی در سال ۱۳۹۴  فوت کرده باشد و وراث در سال ۱۳۹۶ اقدام به تقسیم ترکه کنند، مهریه زوجه به نرخ سال ۱۳۹۰ محاسبه و پرداخت می‌گردد. با این توضیح که شاخص سال ۹۴ که سال فوت شوهر است؛ یعنی عدد ۹۱/۷۱۴ را تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد یعنی سال ۱۳۷۰ که عدد ۱/۱۸۹ بوده، کرده و حاصل را در مبلغ مهریه یعنی ۲ میلیون ریال ضرب می‌کنیم. حاصل یعنی ۱۶۸،۲۰۸،۵۷۸ ریال، مهریه زن به نرخ روز خواهد بود.

منبع: مجله دلتا

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما