تاریخ انتشار: ۱۳:۵۳ - ۳۱ تير ۱۳۹۷

بانک ها در بهار امسال 16.3 درصد بیشتر تسهیلات دادند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1178٫6 هزار میلیارد ریال بوده است.

رویداد۲۴-تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1178٫6 هزار میلیارد ریال بوده است. بانک ها در بهار امسال 16.3 درصد بیشتر تسهیلات دادندتسهیلات پرداختی بانک‌ ها در سه ماهه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.3 درصد معادل هزار و 650 میلیارد ریال افزایش یافته است.

به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1178٫6 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بهار امسال 742٫9 هزار میلیارد ریال معادل 63 درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 80٫2 هزار میلیارد ریال معادل 12٫1 درصد افزایش نشان می دهد.

سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در سه ماهه نخست امسال 295٫7 هزار میلیارد ریال بوده که از اختصاص 39٫8 درصد از منابع به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (742٫9 هزار میلیارد ریال) حکایت دارد.

به این ترتیب از 345٫7 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، 85٫5 درصد معادل مبلغ 295٫7 هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر اولویت دهی تامین منابع این بخش از سوی بانک‌ها در سال جاری است.

همچنین تعداد 51 هزار و 15 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6٫8 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است؛ در بخش خدمات نیز 917 هزار 544 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0٫5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

البته باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد باشیم.

همچنین ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان ابزاری مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای داشته باشیم.

نظرات شما