تاریخ انتشار: ۱۳:۲۳ - ۱۰ دی ۱۳۹۷
پرداخت۳۷.۷ میلیارد دلار ارز نهایی شد؛
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق توسعه ملی (اعلام وصول شده)تا آخر شهریور ۹۷ معادل ۴۰ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار بوده که از این رقم ۳۷ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است.

عملکرد۶ماهه ارزی صندوق توسعه

رویداد۲۴ بررسی گزارش عملکرد شش ماهه نخست امسال صندوق توسعه ملی نشان می دهد که از مبلغ کل تسهیلات ارزی اعلام وصول شده، معادل ۳۷ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.

براین اساس از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار به طرح های بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی، معادل ۱۵ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.

از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

صندوق توسعه ملی اعلام کرده که علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی براساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.

این صندوق گزارش داده است که تا تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال مبالغ مسدودی مربوط به این طرح ها به شرح زیر است:

الف) معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح های مهار و تنظیم آب های کشور

ب) معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان های خوزستان و ایلام

ج) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان

د) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبیاری تحت فشار

ه) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبرسانی به روستاها

و) معادل مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان

این صندوق همچنین مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار بابت اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۹۷ و در مجموع مبلغی معادل ۱۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی به طرح های مربوطه اختصاص داده است (مسدود شده).

سپرده‌گذاری ارزی ۷.۲۳۹ میلیون دلاری صندوق توسعه در بانک‌ها

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری ارزی در بانک ها اختصاص یافته تا بانک های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادها، این منابع را به طرح ها و فعالیت های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و ...) تخصیص دهند.

تا پایان تابستان امسال، مبلغ سپرده گذاری ارزی انجام شده در بانک های عامل معادل با ۷ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار بوده و میزان سپرده های فعال از مجموع سپرده گذاری های ارزی انجام شده در پایان شهریورماه مبلغ ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار است.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: