تاریخ انتشار: ۱۵:۵۲ - ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
بیمه ملت که در مرداد ۹۷ حدود سه هزار و ۳۶۵ میلیاررد ریال حق بیمه صادر کرده بود در پایان مرداد ۹۸ این رقم را با افزایش دو برابری معادل ۹۵ درصدی به مبلغ شش هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال رساند.
رویداد۲۴ در مقابل نسبت خسارت شرکت کاهش چشمگیری داشته و از رقم ۵۰ درصد به ۳۲ درصد رسید که این کاهش ۵۶ درصدی نشان از بهبود شرایط این شرکت دارد.

رشته بیمه‌گری درمان بیشترین سهم حق بیمه شرکت در پایان مرداد ۹۸ را به خود اختصاص داده و یک هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال معادل ۳۰ درصد از کل حق بیمه را شامل شده است.

بعد از آن بیمه شخص ثالث با عدد یک هزار و ۳۷۲ میلیارد ریالی معادل ۲۱ درصد و در رتبه سوم بیمه نفت و انرژی با رقم ۶۱۹ میلیارد ریال معادل ۱۰ و در رتبه چهارم بیمه زندگی با رقم ۶۱۸ میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد قرار داشته‌است.

بیشترین رشد در بخش رشته‌های بیمه گری به بیمه درمان اختصاص داشته که از رقم ۶۰۶ میلیارد ریال در پایان مرداد ۹۷ به مبلغ یک هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال در پایان مرداد ۹۸ رسید.

افزودنی است که به نسبت حجم کمترین افزایش به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته که از رقم یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال به رقم یک هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال رسید.

مجموع خسارت پرداختی بیمه ملت در پایان ۵ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ معادل دو هزار و ۴۰ میلیارد ریال بوده که بیشترین خسارت پرداختی به بیمه درمان با رقم ۹۹۳ میلیارد ریال معادل ۴۹ درصد بوده و بعد از آن بیمه اجباری شخص ثلث با رقم ۵۰۴ میلیارد ریال معادل ۲۵ درصد و در رتبه سوم بیمه زندگی با رقم ۱۸۵ میلیارد ریال معادل ۹ درصد قرار دارد.

در بخش خسارت بیشترین رشد متعلق به بیمه درمان بوده که از رقم ۴۱۴ میلیارد ریال به ۹۹۳ میلیارد یال رسید.
 
منبع: بانکداری ایرانی

 

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: