تاریخ انتشار: ۲۰:۵۱ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸

هشتاد و هفتمین شماره دوهفته نامه آیت ماندگار منتشر شد

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.

رویداد۲۴ هشتاد و هفتمین شماره دوهفته نامه آیت ماندگار منتشر شد.

نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «آیت ماندگار» بررسی کردند
"راه‌های بهبود صنعت چیست؟" عنوان پرونده اصلی این شماره است.

تاملی جامعه‌شناسانه بر ناآرامی‌های اخیر
"چرا اعتراض شد؟"

بررسی افزایش بنزین در نگاه رسانه‌ها
"بلوای سوخت!"

به بهانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
"سه خواهر قهرمان!"

"اعتراض حق مردم نیست!" نیز عنوان سرمقاله این شماره به قلم امیرحسین مصلی سردبیر نشریه است.

"فاصله کهکشانی عارف با بدنه اجتماعی" و "دغدغه‌های میرزاده عشقی برای ایران" عنوان یادداشت‌های این شماره به قلم مسعود پیوسته و عباس مهری‌اردستانی است.

طرح جلد: نیما شاهمیری

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.

هشتاد و هفتمین شماره دوهفته نامه آیت ماندگار منتشر شد

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: