حال، احوال؟!

زندگی چطور می گذره؟!

بچه ها عینک بهم میاد؟!خودم که احساس می کنم این شکلی شدم

من عینکی نیستما الکیه

یه جمله خوندم خیلی خوشم اومد گفتم براتون بگم

می فرماید که:

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

جالب بود نه؟!

نظرتون چیه؟

صبا راد

تغییر ظاهر خانم مجری پس از استعفا از صداوسیما +عکس