تاریخ انتشار: ۰۹:۱۷ - ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
حسین شریعتمداری:

منبع من برای حضور ظریف در دیدار خاتمی با جورج سوروس، اعترافات تلویزیونی یک زندانی است

اجبخش می‌گوید اگر ما یکی از اولین نمونه‌های این برگزاری ارتباط را سفر آقای عطریانفر به بنیاد سوروس ببینیم، می‌توانیم نهایتا آن را در ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی همراه با جناب آقای ظریف با آقای سوروس ببینیم.

منبع من برای حضور ظریف در دیدار خاتمی با جورج سوروس، اعترافات تلویزیونی یک زندانی است

رویداد۲۴ کیهان به نقل از حسین شریعتمداری نوشت: حضور آقای ظریف در ملاقات خاتمی و سوروس در اعترافات کیان تاجبخش نماینده جرج سوروس نیز آمده و از تلویزیون هم پخش شده. اگر غیر از این بود خود ایشان ماجرا را تکذیب می‌کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با یادآوری اینکه تاجبخش نماینده جورج سوروس بود و از جزئیات ماجرا باخبر بود، خاطرنشان کرد: تاجبخش می‌گوید اگر ما یکی از اولین نمونه‌های این برگزاری ارتباط را سفر آقای عطریانفر به بنیاد سوروس ببینیم، می‌توانیم نهایتا آن را در ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی همراه با جناب آقای ظریف با آقای سوروس ببینیم، بنابراین، این یک ارتباط مستمری بوده که ادامه داشته است.

خبر های مرتبط
نظرات شما