تاریخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
تعداد نظرات: ۳ نظر

چگونه غرامت دستمزد ایام بیکاری را از تامین اجتماعی بگیریم؟

غرامت دستمزد ایام بیماری به وجوهی اطلاق می‌شود که در دوران بیماری یا عدم توانایی موقت اشتغال به کار، به بیمه‌شدگان (مشمولان) پرداخت می‌شود.

غرامت دستمزد ایام بیکاری

رویداد۲۴ مریم آیتی: یکی از مهمترین پرسش‌های افرادی که سابقه بیمه دارند و به هر دلیلی از کارشان، بیکار شدند این است که چطور می‌توانند در ایام بیکاری، از صندوق تامین اجتماعی، حقوق دریافت کنند تا بتوانند امورات زندگی‌شان را بگذرانند.

غرامت دستمزد ایام بیکاری و بیماری یا مرخصی استعلاجی چیست؟

غرامت دستمزد ایام بیماری به وجوهی اطلاق می‌شود که در دوران بیماری یا عدم توانایی موقت اشتغال به کار، به بیمه‌شدگان (مشمولان) پرداخت می‌شود. در مواردی که بیمه‌شده به دلیل بیماری، بروز حوادث یا بیماری‌های حرفه‌ای (بیماری مرتبط با کار) به‌طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از این حقوق و دستمزد را در این مدت جبران می‌کند.

به گزاش رویداد۲۴ بیمه‌شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان‌های توانبخشی قرار می‌گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج به‌طور موقت قادر به انجام کار نباشند نیز استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهند داشت.

عدم اشتغال به کار و نبود مزد یا حقوق در ایام بیماری، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه‌شده توسط پزشک معتمد یا شورای پزشکی سازمان تامین اجتماعی هم از شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری به‌شمار می‌رود.

تعداد دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی

برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت دوره و تعداد دفعات وجود نداشته و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می‌یابد؛ و مدت آن جزء سابقه، و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود (در این مدت خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند)


بیشتر بخوانید: شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری چیست؟


شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

  • بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد.
  • کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمار خود نباشد.
  • بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده باشد و برای وی مزد مطرح باشد.
  • استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد.
  • در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

مواردی که کمک هزینه بیماری پرداخت نمی‌شود

* بیمه شده از کارافتاده کلی باشد.
* در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد.
* برای استراحت‌هایی که به دلیل انجام جراحی‌های زیبایی تجویز می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری       

  • دفترچه درمانی
  • گواهی استراحت پزشکی بیمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج
  • گواهی کارفرما مبنی براین که در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول به کار (یا درمرخصی استحقاقی) بوده، درمدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است.
  • تائیدیه مراجع پزشکی سازمان              

مراحل دریافت مرخصی استعلاجی

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

مراجع تعیین کننده مرخصی استعلاجی

در تمام گواهی‌ها باید نوع بیماری، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و با صراحت مشخص شده باشد.

گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت، هفت روز یا کمتر باشد، و جمع آن‌ها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.

گواهی‌های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از ۷ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

چنانچه جمع گواهی‌های استراحت پزشکی در طول سال از ۱۵ روز تا ۶۰ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

استراحت‌های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد. 

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول

در صورتی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه‌ای (بیماری مرتبط با کار) حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن باشد.

در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.

در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.

در صورتی که استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.

در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت نموده باشد.

غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد درصد متوسط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.

غرامت دستمزد بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیرو‌های مسلح مجروح میشوند معادل ۱۰۰ درصد آخرین مزد است.

در صورتی که بستری شدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد.

مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر سه روز اول نیست.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم

در صورتی که بیماری شما غیرحرفه‌ای و به عبارت دیگر، معمولی و عادی باشد و شما به دلیل ابتلای به آن در بیمارستان بستری شده باشید، و یا معالجه به صورت سرپایی انجام شود غرامت دستمزد ایام بیماری، از روز چهارم به بعد، توسط سازمان تأمین اجتماعی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری و تفاوت مبلغ استراحت پزشکی افراد متاهل و مجرد

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متاهل و یا بیمه شده‌ای که پدر و مادرش تحت تکفل او هستند، بر مبنای ۳/۴ (سه چهارم) آخرین مزد یا حقوق روزانه وی محاسبه می‌شود.

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی است.

آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین غرامت دستمزد ایام بیماری است، از طریق تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه وی در آخرین ۹۰ روز پیش از استراحت، بر روز‌های کارکرد وی در ۹۰ روز محاسبه می‌شود.

زمان پرداخت استراحت پزشکی تامین اجتماعی

زمان پرداخت مبلغ استراحت پزشکی تامین اجتماعی در یک موعد خاص انجام نمیپذیرد؛ لذا باید در شرایط مختلف، زمان متفاوتی را از طرف سازمان انتظار داشته باشید. این سازمان در تاریخ‌های مختلف زمانی که از لحاظ اداری مشخص خواهد شد، معمولاً مبلغ استراحت پزشکی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کند. این نکته حائز اهمیت است که بدانید زمان پرداخت این وجه در برخی از شرایط از یک ماه نیز عبور می‌کند.

پیگیری غرامت بیمه تامین اجتماعی 

بیمه‌شدگان و واجدین شرایط می‌توانند برای بهره‌مندی از حمایت‌ها به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه و ضمن ثبت درخواست، نسبت به بارگذاری مستندات و مدارک درمانی مربوطه اقدام کنند.

خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
مرحبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
0
0
چه مطلب خوبی. مرررررسی. خیلی به کار میااااااااااااااااااد.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
0
0
دمتون گرممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مهسا
|
Netherlands
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
0
0
عالی بود و کامل.... مقسی
نظرات شما