تاریخ انتشار: ۱۹:۱۴ - ۱۸ خرداد ۱۴۰۳

ببینید| هشدار کارشناس تلویزیون: جامعه مثل یک بشکه باروت است

کارشناس تلویزیون از دوقطبی کردن انتخابات به خاطر افزایش مشترک انتقاد کرد و گفت: جامعه در معرض انفجار قرار ندهید!

ببینید| هشدار جدی کارشناس تلویزیون درباره ۲ قطبی کردن فضای انتخابات: جامعه مثل یک بشکه باروت است | نتیجه این رویکرد‌ها غیر از بلوا و آشوب نیست

رویداد ۲۴ | کارشناس تلویزیون از دوقطبی کردن انتخابات به خاطر افزایش مشترک انتقاد کرد و گفت: جامعه در معرض انفجار قرار ندهید!

وی افزود: نتیجه این رویکرد غیر از بلوا و آشوب نیست.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما