تاریخ انتشار: ۱۲:۵۶ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
سيل ويرانگر استانهاي گلستان، لرستان، فارس و ديگر مناطق مختلف كشور و جان باختن تعدادي از هم وطنان نازنينمان در كنار ويرانيهاي خسارت بار،پيام آور اين تراژدي دردناك بود كه فقط اين خشكسالي و كم باراني نيست كه زيست بوم سپهر ايران زمين را با گرفتاريهاي فراگير مواجه مي‌كند.

رویداد۲۴ جاي بسي شگفتي و تألم بسيار است كه به همان اعتبار و اندازه اي كه "قلت نزولات" فاجعه آميز است "كثرت نزولات" فاجعه اي عظيم تر را خلق مي كند.

پيام پنهان و پيداي اين اتفاقات مبين اين نتيجه هولناك است كه ما نه تدبير مهارت "مديريت ريسك" را داريم نه توانمندي "مهارت بحران" نه "سوداي زراندوزي" از نعمات طبيعي را داريم نه "خوشه چيني" از مواهب زيرزميني، ناكارآمد بودن مفرط سيستم آبخيزداري، عدم اجراي طرح آمايش سرزمين كه موجب مي‌شود به اعتبار تنوع إقليمي استعدادهاي فلاحتي در مناطق مختلف كشور متناسب با بافت منطقه به منصه ظهور و پيدايش برسد،عدم اولويت بندي به مسائل زيست محيطي در برنامه هاي دائمي و برنامه‌اي، متولي قراردادن اشخاص فاقد تخصص در مديريت كلان زيست محيطي كشور، اجراي برنامه‌هاي پوپوليستي، آماري،نمايشي و نخ نما بدون توجه به شاخص‌هاي توسعه پايدار در اقليم‌هاي مختلف كشور و ديگر پارامترهاي مشابه، متغيرهايي تعيين كننده و نوعا تشديد كننده جهت خلق اين مصائب هستند.

در كشورهايي كه طرح آمايش سرزمين با مباشرت متخصصان امر فراخور استعدادهاي زيست محيطي مناطق و نواحي پياده شده و توسعه پايدار به مفهوم واقعي خود به نحوي كه متضمن حفظ حقوق نسلهاي فعلي و نسلهاي آينده بوده و زمينه حيات زيستي رو به رشد جامعه را فراهم كند در منظومه ادبيات حقوقي تبيين و توام با ضمانت اجراهاي فراخور،قانون انگاري شده است، مصائب هولناك أخير به طور حتم توام با موهبت‌هاي چشمگير ملي و منطقه‌اي است.

بهتر آن است هر چه زودتر طرح "آمايش سرزمين" به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير در سطح كلان پياده شده و آبخيزداري مناطق مختلف كشور از كسوت "شعار" تغيير ماهيت داده و جامه "عمل" بر قامت آن بپوشانيم. تغيير مديران محلي ضمن حذف ناشيانه و شتاب زده صورت مسئله، صرفا پاسخگويي "نخ نما" به افكار عمومي بوده اما در دل خود چندين پيام مهم را دارد: اول اينكه واكنش موصوف منحصرا در سطح مديران مياني رقم خورده و تقصير مديريت كلان كشور هرگز بازخوردهاي فراخور و مشابه را نداشته و ندارد. دوم اينكه تغيير اين مديران حاوي اقرار به جامع الشرايط نبودن اين اشخاص و غالب بودن حواشي بر متن نحوه انتخاب آنهاست كه به عنوان آفتي مهلك سيستم مديريت كلان كشور را با مشكلات و معضلات جدي مواجه مي كند. استاندار گلستان قرباني اتفاقاتي شد كه اتفاقا با هم اتفاق افتادند وگرنه پاسخگو نبودن، اپيدمي حاكم و گفتمان مسلط كشور ماست. درد جاي ديگري است...در اين وضعيت مانده ايم دعاي باران بخوانيم يا شاكر بي باراني!!!

نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: