تاریخ انتشار: ۱۲:۱۰ - ۰۶ آبان ۱۳۹۸

زنجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان

سازمان دهندگان این کار اعلام کردند که این ایده سمبل وحدت ملی جدید این کشور پس از روز‌ها اعتراضات ضد دولتی خیابانی است.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان