تاریخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
با تصویب هیات وزیران؛

آیین‌نامه معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شد

با تصویب هیات وزیران نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای معاملات کوچک، متوسط و عمده مشخص شد.

 مناطق ازاد

رویداد۲۴ هیات وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ ۴۸۲۱۷ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ برای سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد.

برهمین اساس، معاملاتی که تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال باشد، معاملات کوچک؛ معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف یادشده تجاوز نکند، معاملات متوسط و معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات کوچک باشد به عنوان معاملات عمده تعیین شد.

خبر های مرتبط
نظرات شما