تاریخ انتشار: ۰۲:۰۵ - ۱۱ آبان ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۷۲۱ نظر

کوروش کبیر ؛ اسطوره‌ای برای جعل ایدئولوژیک تاریخ

ناسیونالیسم یک ایدئولوژی سلطه‌جویانه است که برای توجیه خود به اسطوره‌ها، داستان‌های خیالی و شبه تاریخی و چهره‌های باستانی متوسل می‌شود. اسطوره‌سازی درباره شخصیت کوروش کبیر بر همین بستر انجام شده است. ناسیونالیسم با وطن‌پرستی متفاوت است و بیش از همه چیز به دنبال یکسان‌سازی و غلبه بر تفاوت‌ها و کثرات است. در ایران نیز ناسیونالیسم از حدود قرون ۱۸ میلادی پا گرفت و چهره‌هایی افسانه‌ای ساخت تا پوششی بر عقب ماندگی باشد.

کوروش کبیر

رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «ناسیونالیسم ایدئولوژی مسلط عصر جدید است. همانطور که دین ایدئولوژی مسلط اعصار کهن است. ناسیونالیسم بازیافت بخشی از مواد و مصالح دین است، مواد و مصالح مرزگذارنده میادن خودی و جز-خوری. از سوی دیگر، الهیات سیاسی امروزین خود خود نوعی بازیافت مواد و مصالح ایدئولوژِناسیونالیستی است. ناسیونالیسم هم می‌تواند در جلد دین برود و هم در جلد ضد دین. می‌تواند هم به صورت روشنگری و ترقی‌خواهی بروز کند و هم به صورت تاریک‌اندیشی و ارتجاع. اما در نهایت یک کارکرد دارد: حفظ بخشی یا انبوهی از ترس‌ها، پیش‌داوری‌ها، خرافه‌ها و نفرت‌های گروهی، حزب و طبقاتی در حجاب قدرت ملی.» محمدرضا نیکفر

«کوروش نیز همچون دیگر جهان‌گشایان، در اندیشه بسط قلمرو خود بوده و به چندین کشوری حمله و تجاوز می‌کند که بجز ماد، بقیه در حال جنگ و تعرض به او و قلمرو او نبوده‌اند. کوروش سه تمدن درخشان ماد، لیدی و بابل را برای همیشه نابود می‌کند و پس از او از تمدن مشهور و کهنسال بین‌النهرین اثری بر جای نمی‌ماند. تمامی سنت‌ها و مکاتب فکری و علمی بابل- اعم از نجوم، ریاضیات و معماری- برای همیشه رخت برمی‌بندند و جز خاطره‌ای از آن‌ها باقی نمی‌ماند.» رضا مرادی غیاث آبادی، ایرانشناس

«کوروش: من خود علیه بابل بر خواهم خواست و آن را نابود خواهم کرد. نسل بابلیان را ریشه‌کن خواهم کرد تا دیگر کسی از آنان زنده نمانند. بابل را به باتلاق تبدیل خواهم کرد تا جغد‌ها در آن منزل کنند، با جاروی هلاکت بابل را جارو خواهم کرد تا هرچه دارد از بین برود.» کتاب مقدس، اشعیا، باب ۱۴، بند ۲۲ و ۲۳

کوروش کبیر امروز برای ایرانیان فراتر از شخصیتی تاریخی است. از رضاشاه پهلوی تا محمود احمدی نژاد خود را وارث کوروش می‌دانند و مردم ایران به واسطه افسانه‌هایی که درباره شحصیت او شکل گرفته به گذشته باشکوه خود می‌بالند و از اینکه فرزندان کوروش کبیر هستند، احساس برتری نسبت به دیگر اقوام و ملل دارند.


بیشتر بخوانید: ادای احترام حمدرضا شاه پهلوی و ارتش شاهنشاهی به کوروش کبیر


نگاه ایرانیان نسبت به کوروش کبیر

به گزارش رویداد۲۴ معروف است که کورش واضع حقوق بشر بوده و نام او به عنوان بزرگترین پادشاه تاریخ ایران مطرح شده است؛ از این منظر نقد و بررسی عملکرد او بسیار سخت است؛ چه آنکه کوچکترین نقد تاریخی درباره او تبعات سختی به دنبال خواهد داشت و ناشر به ضدیت با ایران و فرهنگ ایرانی متهم می‌شود بنابراین همواره نوشتن درباره مطالبی که به تاریخ ایران باستان و عموما ناسیونالیسم ایرانی مربوط می‌شود، سخت بوده و معمولا از این کار پرهیز می‌شود یا دست‌کم از میزان نگاه انتقادی آن کاسته می‌شود. شاید بهتر است یکبار این هراس را کنار گذاشت و بر اساس منابع تاریخی شخصیت کوروش کبیر را بازخوانی کرد.

عده‌ای کوروش هخامنشی را ستایش می‌کنند چون معتقدند اوج دوره اقتدار ایران در زمانه او بوده است. عده‌ای نیز او را تقبیح می‌کنند تا ایدئولوژی مذهبی حاکم تقویت یابد و توده مردم را به جای باستان‌گریایی به سمت مذهب یا گفتمان حاکمیت سوق یابند. قصد این نوشته اما ستایش بی‌چون و چرای کوروش کبیر نیست و همچنین قرار هم نیست خوانش رسمی حاکمیت نسبت به ایران باستان باشد.

تصوری که در ذهنیت عموم طرفداران کوروش و ایران باستان وجود دارد این است که این دوران و حکام هخامنشی اساسا در مقابل رفتارهای مذهبی قرار دارند و رفتار و اخلاقیات ایرانیان باستان با معیار‌های اخلاقی امروز بشر سازگار است. چنین افسانه‌ای در اعلام نام کوروش به عنوان واضع حقوق بشر به اوج می‌رسد.

کوروش کبیر همانند دیگر حکام جهان باستان شیوه حکومتی داشت که با دیدگاه‌های اخلاقی دوران مدرن متضاد است. با معیار‌های اخلاقی بشر امروز، کوروش هخامنشی نه تنها مدافع حقوق بشر نبود، بلکه در کشورگشایی‌هایی خود ملل و تمدن‌های دیگر را نابود‌ کرد و در نهایت سنت پادشاهی‌اش پایدار نماند و توسط دیگر تمدن‌ها نابود شد.

اما آنچه نقد این اسطوره‌زدگی را ضروری می‌کند نه فقط تحریف وقایع تاریخی و رواج گفتمان نژادپرستانه و سرکوبگر پان‌ایرانی است، بلکه نقش اسطوره‌زدگی در بن‌بستی تاریخی است که امروز مردم ایران در آن گرفتارند.

وضع موجود نتیجه اسطوره‌زدگی تاریخی-ملی است و گذر از آن تنها به واسطه گذر از اسطوره و نگاه کردن به مغاک و زوالی تاریخی است که قرن‌هاست ایرانیان در آن گرفتارند. وضعیت نو زمانی ممکن می‌شود که انواع اشکال ارتجاعی و غیر مدرن ارزش را نفی کنیم و به تعبیری «مطلقا مدرن باشیم.» مدرن بودن نیز با نقد رادیکال همه چیز از جمله خود، حاصل می‌شود. باید این «خود جعلی» را که حاصل وهم و سرخوردگی و پرپاگاندای دولت/ملت‌های مدرن است به نقد بکشیم.

پیش از پرداختن به کوروش باید این را بدانیم که ملت و ملی‌گرایی پدیده جدیدی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه به این سو وجود دارد. در گذشته به جای ملت طایفه و قبیله وجود داشت و هر فرد عضو قبیله‌ای بود که به قدرتی مرکزی خراج می‌پرداخت.

عکس کوروش کبیر واقعی

کوروش کبیر به روایت تاریخ‌نویسان

در مرز‌های جغرافیایی ایران امروز قبایل و اقوام بسیاری وجود داشتند که دائم در حال نزاع و جنگ بودند و هر از گاهی یکی از آن‌ها پیروز می‌شد و از دیگران خراج می‌گرفت. همانطور که کوروش علیه ماد‌ها برخاست و «انشان» و «پارس» بر ماد‌ها مسلط شدند. تمامی این طوایف در ایران بودند و اگر با نگاه ملی‌گرایانه امروزی بخواهیم مناسبات آن‌ها را بفهمیم در بهترین حالت می‌توان جنگ بین کوروش و مادها یا کشته شدن کوروش توسط ماساگت‌ها را جنگ‌های داخلی بین ایرانیان بخوانیم. بنابرین با فهم تاریخی «ملیت» می‌توان گفت که این پادشاهان در مرزهای فلات ایران بوده‌اند و پیروزی یک پادشاه ایرانی به معنای شکست پادشاه ایرانی دیگری بوده که در نقطه دیگری از فلات ایران حکومت می‌کرده است. بنابراین افتخارات و شکست‌های آن‌ها را باید درون مناسبات طایفه‌ای و قومی باستان دانست و به طور کلی منفک از عصر جدید و تاریخ ملی است. اگر چنین تعریفی را بپذیریم، شاید بتوان اهمیت کوروش را در این نکته تحلیل کرد که بر سایر حاکمان ایرانی پیروز شد و مرزهای حکومتش گسترده شد.

درباره زندگی کوروش منابع تاریخی دقیقی نداریم. ایرانیان خودتاریخ نگاری و نوشتار علمی نداشتند و منابع زندگی کوروش منابع یونانی است که آن‌ها نیز اسطوره و آمیخته به حب و بغض است.

بنابر نوشته هرودوت تاریخ‌نویس یویانی «کوروش فرزند کمبوجیه و ماندانا بود. پدر بزرگ مادری کوروش پادشاه ماد بود و پدرش از اقوام پارس.» هرودوت درباره تولد کوروش می‌گوید «پدر بزرگ مادری کوروش خوابی دید که کاهنان در تعبیر آن گفتند نواده پادشاه سرانجام وی را سرنگون خواهد کرد. پادشاه دستور قتل کوروش را صادر کرد، اما جلاد وی را نکشت و برای تربیت به چوپانی سپرد. کوروش پس از بزرگ شدن به نزد پدر و مادرش بازگشت و نهایتا پادشاهی ماد را منقرض کرد و تبدیل به پادشاهی مقتدر شد.»

چنین داستانی را که افسانه و خیال است، درباره سارگون پادشاه بابلی و روملوس بنیانگذار افسانه‌ای روم و موسی از پیامبران عبرانی نیز گفته شده است. بنابر آنچه در متون تاریخی جدی‌تر آمده، کوروش در ۵۵۹ پیش از میلاد جانشین پدرش، پادشاه انشان و پارس شد. در آن دوره رابطه ماد‌ها و بابلی‌ها تیره شده بود و کوروش از این فرصت استفاده کرد و قبیله خود را علیه ماد‌ها متحد کرد و پایتخت ماد‌ها در همدان را تصرف کرد.

کوروش در حمله به اکباتان پایتخت ماد‌ها آمیتیس فرزند پادشاه ماد را به گروگان گرفت و شاه را تهدید کرد که او و فرزاندانش را تا حد مرگ شکنجه خواهد کرد و پادشاه ماد را با این روش وادار به تسلیم کرد.

سخنان کوروش کبیر

وضع حقوق بشر توسط کوروش چقدر واقعی است؟

ایلیا گرشویچ درباره یورش کوروش به ماد‌ها در کتاب «تاریخ ایران دانشگاه کمبریج» می‌نویسد: «گرایش مردم ماد نسبت به کورش خصمانه بود. او هگمتانه را غارت کرد و برخی از ماد‌ها را به بردگی گرفت.» چنین رفتاری، یعنی غارت همسایگان و گرفتن برده در جهان باستان امری عادی بود و پادشاهان عمدتا از طریق جنگ و قلمروگشایی قدرت خود را حفظ می‌کردند و بسط می‌دادند بنابراین اهمیت یادآوری این نکات تاریخی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم بار کردن ادعای حقوق بشر بر تاریخ ماقبل مدرن و تئوریزه کردن آن تا چه اندازه دور از واقعیت است.

رفتار سپاهیان کورش با زنان به تنهایی می‌تواند ادعا‌های حقوق بشری و برابری‌طلبانه گزاف پان‌ایرانیسم درباره وی را منسوخ کند. آنگونه که در تاریخ ثبت شده کوروش پس از شکست مادها که از مهمترین اقوام ایرانی بودند، زنان را بین سربازان خود تقسیم کرد. گزنفون می‌نویسد کوروش زنان اسیر و غنائم جنگی ناشی از غارت ماد را تقسیم کرد و به سراغ سرزمین‌های غربی ایران رفت.»

کوروش با تصرف اکباتان سلسله هخامنشی را بنیان نهاد و در پی ایجاد یک امپراطوری به همسایگان و دیگر اقوام یورش برد. کوروش پس از آن به کشورگشایی ادامه داد. نخست به لیدیه رفت و خزانه کرزوس را از آن خود کرد و پس از آن راهی دیگر مناطق آسیای صغیر شد.


بیشتر بخوانید: نادر شاه افشار؛ ماجراجوی نظامی منطقه که اسطوره ناسیونالیسم ایرانی شد


لیدیه تمدن کهنی بود که خواستار استقلال از دولت‌های ماد و پارس بود چرا که خراج سنگینی بر آن بسته بودند. به دستور کوروش مردم لیدیا سرکوب شدند و بسیاری از آنان را به بردگی گرفته شدند.

پی‌یر بریان در کتاب «تاریخ امپراطوری هخامنشیان» چنین می‌نویسد: «سپاه کوروش به سرعت دست به منکوب کردن لیدیایی‌ها می‌زند و رهبر آنان را به اسارت می‌گیرد. شهر‌های پری‌ین و مگنزی غارت می‌شوند و مردم شهر‌های فوسه و تئوس خانه‌های خود را رها کرده و راه فرار در پیش می‌گیرند. ساکنان کاریه به بردگی کشیده می‌شوند و گروهی از اهالی کزانتوس و کونوس در لیکیه دست به انتحار می‌زنند و مرگ را بر بندگی ترجیح می‌دهند. شهر‌ها یکی پس از دیگری تسخیر می‌شوند و پس از اینکه تاراج می‌گردند، پادگان‌های نظامی پارسی و نیرو‌های ضد شورش هخامنشی در آن‌ها مستقر می‌شوند.»

هرودوت نیز در قطعه‌ای حمله کوروش به لیدیا را چنین توصیف می‌کند: کرزوس چون دید که پارسی‌ها خانه‌های مردم را غارت می‌کنند، رو به کوروش کرده گفت: «شا‌ها آیا اجازه دارم بگویم در چه باب فکر میکنم یا باید خاموش بنشینم؟» کوروش جواب داد: «هر چه خواهی بگو» کرزوس پرسید این جمعیت با این جد چه می‌کنند؟ کوروش: «شهر تو را غارت می‌کنند و خزانۀ تو را می‌ربایند» کرزوس: «نه شهر مرا غارت نمی‌کنند و نه خزاین مرا می‌ربایند، من دارای چیزی نیستم، آنچه می‌کنند با مال و منال توست» کوروش از این جواب متنبه شد و اطرافیان خود را دور کرده به کرزوس گفت: «عقیده تو در باب این اوضاع چیست؟» در ادامه کرزوس پیشنهاد می‌کند که عشر اموال غارت شده را به بهانه نیاز خدا بگیرند و جالب اینکه کوروش نیز این را می‌پذیرد.»

فتح بابل توسط کوروش کبیر

به گزارش رویداد۲۴ فتح بابل اقدام بعدی پادشاه هخامنشی بود. کوروش و سپاهیانش راه‌های منتهی به بابل را بستند تا مردم دچار قحطی شوند. پس از ضعیف شدن شهر بر اثر محاصره، کوروش و سپاهیانش شهر را تصرف کردند.

هرچند گزنوفون در تاریخ خود گزارش کرده که به دستور کوروش هر کس را در کوچه و خیابان می‌دیدند به قتل می‌رساندند، اما به نظر می‌رسد روایت ماجرایی در فتح بابل رخ داده با تحریف و نگاه ایدئولوژیک توسط گزنفون نوشته شده است. آنچه در اسناد تاریخی آمده این بوده که کوروش یهودیان و فنیقی‌ها را که توسط امپراطوری نبوکدنصر (بخت نصر) اسیر شده بودند آزاد کرد تا به سرزمین خود بازگردند. به همین دلیل یهودیان کوروش را رهاننده آنان از اسارت هفتاد ساله بابلی می‌خوانند. اما اگر بخواهیم از زاویه تاریخی و خفظ قلمرو ماجرا را بنگریم، چنین اقدامی نه از روی احترام به عقاید و اقوام دیگر بود و نه برای صلح و آرامش. پگولسکایا ایرانشناس و مورخ روس علت این اقدام را چنین شرح می‌دهد: «دوستی کوروش با یهودیان ساکن فلسطین و رفتار خوبش با فنیقی‌ها تصادف محض نبود. اینان می‌بایست در جنگ آینده علیه مصر متحد و نزدیک‌ترین تکیه‌گاه وی باشند. مرز‌های ایران نیز نیازمند نگهبان بود.»

استوانه حقوق بشر کوروش کبیر

از استوانه کوروش کبیر چه می‌دانیم؟

کوروش با فتح بابل تمدن بین النهرین را نابود کرد، اما لوحی گلی از خود باقی گذاشت که ایران باستان‌گرا آن را منشور حقوق بشر می‌نامند. مایکل آکسورثی که از مورخان علاقه‌مند ایران است و نگاه مثبتی به تمدن باستانی ایران دارد درباره این لوح گلین چنین می‌نویسد: «استوانه کوروش زیر شالوده دیوار شهر بابل کشف شد. آن را منشور حقوق بشر دنیای باستان توصیف کرده‌اند که گزافه گویی و دگردیسی واقعیت است.»

این لوح در قرن نوزدهم میلادی کشف شد و به خط میخی نوشته شده بود. ملی‌گرایان در ترجمه آن دست بردند تا آن را منشور حقوق بشر جا بزنند. کوروش در این لوح مانند دیگران فاتحان از فتوحات خود می‌گوید و این نوشته جنب تبلیغاتی دارد.

در ترجمه‌ای که ناسیونالیست‌ها از آن به دست داده‌اند چنین می‌خوانیم: «من برده‌داری را برانداختم. به بدبختی‌های آنان [مردم بابِل] پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خشنود شد.»

این ترجمه ناسیونالیستی علنا در مفاهیم دست برده و آن را به نفع ایدئولوژی خود تحریف می‌کند. قیاس آن با ترجمه‌های معتبر عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در ترجمه موزه ملی بریتانیا چنین می‌خوانیم:

I soothed their weariness, I freed them from their bonds (?). Marduk the great lord, rejoiced at [my good] deeds

ترجمه فارسی این متن چنین می‌شود: «خستگی‌شان را تسکین دادم و از بند رهایشان کردم. مردوک خدای بزرگ، از اعمال من خشنود شد.»

ترجمه رضا مرادی غیاث آبادی نیز که مستقیما از متن اصلی صورت گرفته چنین است: «برطرف شد. ویرانه‌ها را پاک کردم. مردوک خدای بزرگ، از اعمال مؤمنانه من خشنود شد.»

اینکه کوروش به قومی که به سرزمین آن‌ها حمله کرده، اجازه پرستش خدایان خود را داد نکته‌ای کاملا طبیعی است که حتی کشورگشایان بسیار خشنی چون چنگیزخان و تیمور لنگ نیز انجام می‌دادند. امپراطوری‌هایی مانند امپراطوری هخامنشی که با قدرت مناطق وسیعی را تصرف کرده بودند، همواره با خطر شورش مواجه بودند. پادشاه در مرکز اسکان داشت و اگر منطقه‌ای شورش می‌کرد باید سپاهیان را جمع می‌کرد و برای مقابله مثلا از اکباتان راهی نینوا می‌شد. سفری که بسیار طولانی بود و در نبود پادشاه خطر کودتا و برکناری وی توسط نجبا و بزرگان نیز می‌رفت. بنابرین کشورگشایان بزرگ طوری با مردم سرزمین‌های اشغالی رفتار می‌کردند که خطر شورش به کمترین حد خود برسد. آزادی پرستش خدایان محلی نیز توسط کوروش به همن منظور داده شده بود.

کوروش پس از فتح بابل، به چادرنشین‌های اطراف دریای خزر حمله کرد. یکی از این قبایل ماساگت‌ها بودند که جامعه‌ای زن‌سالار داشتند و کوروش توسط تومیریس ماساگتی یکی از رهبران آنان کشته شد. ویل دورانت می‌نویسد: «وی قربانی بلندپروازی‌های بیش از حد خود شد و این نقص بزرگی بود که در کوروش وجود داشت. این روحیه به پسر او کمبوجیه نیز به ارث رسید.»

پس از کوروش، کمبوجیه جانشین پدر شد راهش را ادامه داد. کمبوجیه پس از رسیدن به حکومت بزرگان را زنده به گور کرد و فرزند و خواهر همسر خود را به قتل رساند. انواع شکنجه‌ها را احیا کرد و به وصیت پدر رهسپار اشغال مصر شد؛ کاری که خود کوروش در آرزویش بود. کمبوجیه مصر را اشغال کرد و گاو مقدس مصری‌ها را سر برید. مومیایی شاهان را از قبر خارج کرد و مجسمه‌های مقدس را به آتش کشید.

در دوران کوروش و دیگر شاهان هخامنشی گناهکاران و هتاکان به شاه و کسانی که با کنیزان و همسران وی نزدیکی می‌کردند با اعمالی، چون بریدن دست و پا، نقص عضو کردن، در آوردن چشم از حدقه و اعدام وحشیانه مجازات می‌شدند.

سنگسار کردن و مجازات مشهور دوکرجی نیز در همین دوره انجام می‌شده است. در دوران کوروش بسیاری از مردم دیگر تمدن‌ها و قبایل به بردگی گرفته شدند و جنگ‌های زیادی صورت گرفت.

بر سرتاسر امپراطوری نیز کاستی حاکم بود و انسان‌ها به صرف به دنیا آمدن در یک طبقه اجتماعی محکوم به ماندن در آن بودند. آنچه حقوق بشر می‌نامیم پس از عصر روشنگری و در دنیای مدرن با از بین رفتن تفاوت میان انسان‌ها و برجسته شدن «حق» به عنوان داشته‌ای طبیعی و نه لطف شاهانه در همه انسان‌ها ممکن شد. مدارای دینی و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف نیز در جوامع سکولار محقق شد و پیش از آن در هیچ کجای تاریخ وجود نداشت.

به جز تخت جمشید که محل زندگی پادشاه بود، هیچ بنای دیگری بر جای نمانده است که نشان دهنده زندگی مردم باشد. در حقیقت اگر به لحاظ عقلانی ماجرا را بنگریم، اگر ایده‌های حداقلی برابری‌خواهانه و حقوق مردم و رعایا در آن دوران رعایت می‌شد، دست‌کم به جز محل زندگی پادشاه اثر دیگری باید باقی می‌ماند اما هیچ اثری از زندگی مردم نیست و تنها بنای مجلل زندگی پادشاه بر جا مانده و ایرانیان علاقه دارند همان را به عنوان تمدن چند هزار ساله معرفی کنند. 

منابع:
تاریخ ایران/ ادوین گرانتوسکی و دیگران/ ترجمه کیخسرو کشاورز/ نشر مروارید
امپراطوری اندیشه/ مایکل آکثورثی/ ترجمه شهربانو صارمی/ نشر ققنوس
تاریخ تمدن ویل دورانت/ جلد یکم/ نشر علمی فرهنگی
ایرانیان/ هما کاتوزیان/ ترجمه حسین شهیدی/ نشر مرکز
کتینه‌های هخامنشی/ رضا قیاس آبادی / نشر نوید
کوروش‌نامه /گزنوفون/ ترجمه رضا مشایخی/ انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ امپراطوری هخامنشی/ پی‌یر بریان/ ترجمه مهدی سمسار/ نشر زریاب

خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۷۲۱
روزبه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
74
404
وصف رخساره ی خورشید ز خفاش مپرس،،،تو کی هستی که بخوای در مورد عظمت ایران باستان و شخص کوروش کبیر حرف بزنی عقده یی بدبخت...تو خودت چهل سال هست صاحب یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستی چه برای ایران من به ارمغان آوردی؟؟؟؟؟
پاسخ ها
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
واقعاً عجیبه و شرمنده ام که افرادی چون شما با سواد پایین که نه بلکه با دشمنی به ریشه خودتان و وطنتان به عمد تیشه دشمنی میزنید، ترک و لر و فارس و عرب همگی برادر و ده ها هزار سال در ایران زمین هم وطن هستند، کورش اگر مورد نفرت و بحث هست خیلی هم خوبه چون نشانه ارزش شخص هست که بعد از ۲۵۰۰ سال هنوز سرتیتر اخباره! اگر از مباحث تاریخی و اسناد واقعی بگذریم که شما تحریف کردید و حتی به متنی که استوانه حقوق بشر و در یونسکو هم ثبت شده رحم نکردید نام این بزرگ در قرآن بنابر تفسیر المیزان علامه طباطبایی، کتاب انجیل مسیحان و کتاب تورات یهودیان یعنی سه کتاب در سه دین به نیکی یادشده! هرکه را خدا دوست بدارد همیشه عزیز میماند! شما بیخود زحمت تخریب میکشید!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
افرین
اخر بی غیرتی یعنی انکار گذشته ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
از خواندن این متن تعجب نکردم
چرا که عده ای وطن فروش بخاطر توهین به بزرگان ایرانی پول میگیرن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
در همه ادوار ادمهایی بودن و هستن که به کشورشون خیانت میکنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
بر من مسجل شد که
نویسنده این متن یه مفعول است
معلم تاریخ
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
به عنوان یه معلم با ۲۵ سال سابقه
از مردم ایران عزیز میخام درباره ورود اعراب به ایران مطالعه کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ایدیولوژی شستشوی مغزی
ببین چه میکنه که طرف کلاگذشته پر افتخار ایران را به راحتی زیر سوال میبره
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
از نظر این آقایون حرف زدن الاغ شمر با یابوی مختار حقیقت داره ولی تاریخ باستان ما افسانه اس!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تنها سرمایه ای مه برا ایران و ایرانی مونده
گذشته ناب وپرافتخارشه
اونم میخایین باجعل تاریخ ازمون بگیرید؟؟!!
کیوان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
متاسفانه شما بت پرستید تازه نه بتی که خودتون ساختید بتی که میپرستید ساخته بریتانیای کبیره . وجدانا بریتانیا می ارزه بهش بگی کبیر . که خیلی راحت گذاشت شما تو جهل و توهم غوطه ور بشی . خوب آدم ناحسابی شما که خفاش نیستی نظر علمی بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
آیا واقعا" زماان آن نرسیده که کوروش پرستی را کنار بگذاریم و به تاریخ بر اساس منطق خودش نگاه کنیم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
بی شرفیتون شروع شد
پیمان نوین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
نام اصلی کوروش بزرگ ( داراب) بوده که نام بسیار پرکاربردی در سراسر ایران بوده و حتی چندین شهر و منطقه در ایران و اطراف ایران با همین نام هستن، نام پدربزرگ پدربزرگ من که هم که بیش از 200 سال پیش متولد شدن داراب بوده،درضمن طایفه بساک بختیاری که امروز خود به 23 تیره تقسیم میشه یکی از طوایفی هست که از ریشه هخامنشی دارند و از فرزندان کوروش بزرگ هستند، بساک نام تاجی هست که داریوش بزرگ و شاهزادگان هخامنشی بر سر میگذاشتند در ضمن به افسران ارشد هخامنشی بساک میگفتن،تنها همین طایفه که فقط یکی از طوایف بزرگ ایرانی از ریشه هخامنشی هست امروز بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد و قطعا چندین برابر این جمعیت چه از نیای پدری و چه از طرف نیای مادری در ایران و دیگر نقاط جهان از فرزندان کوروش بزرگ و هخامنشیان هستن، لابد این جمعیت هم افسانه هستن خخخخخخخخ
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
همه دنیا به کوروش بزرگ افتخار میکنن خودم ما انکار .کوروش انکار شدنی نیس
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
نویسنده مقاله نجفی یک پانترک اهل زنجانه که مرموزانه تخم کینه و نفرت میکارد وگرنه اقوام ایرانی سالهاست در این کشورزندگی کردند و هرکدام هم به اطوره هایشان افتخار میکنن .آیا نجفی اجازه میده کسی نه به یک اسطوره تاریخی واقعی بلکه به افسانه ده ده قورقوتش همینجوری توهین کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
57
331
شما دشمن ایران و فرهنگ ایرانی هستین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
صدرصد شک نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
واقعن این چیو میخادثابت کنه نکنه میخادبگه ماایرانیان ازقدیم الیام عرب بودیم. تخم انگلیسی
امیر حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
خجالت بکشید .
تمام دنیا ، دوست و دشمن ، به احترام کوروش تمام قد ادای احترام میکنند بعد شما این تحریف ها رو میزارید توی سایتتون ؟
فقط میتونم بگم ننگ بر شما
انشان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تنها ترجمه متن مقبره پارس که توسط یک ایرانی صورت پذیرفته رو آقای فرصت انجام داده و گفته منم کی خسرو شاه شاهان.

از طرفی تنها اطلاعات جامع ما از ایلامیان و هخامنشی ها رو شاهنامه فردوسی به ما می‌دهد.

اگر شاهنامه خوانی در مدارس ما وجود داشت هیچ وقت این فرهنگ غلط بر ما چمبره نمیزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
56
324
این مقاله چرندیاتی در باب کورش کبیر بود که حتی ارزش جواب دادن ندارد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
دوست عزیز اگه شما خیلی می دونی یه مقاله اراعه بده بخونیم
پویا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ههه چی دارید میگید،، در تمام دنیا حقیقت تاریخی ایران کوروش بزرگ را به رسمیت می شناسند،،مهم ترین مدرک آن منشور حقوق بشر کوروش بزرگ است که اصالت و قدمت آن با سیستم اروزیشن چهاربعدی و فتو پراکشنز لیزری، تأیید شده است،، مگر می شود تاریخ یک کشور جعل و دروغ بوده باشه و تمام مورخین و دانشمندان عرصه ارگنس تاریخی که مو را از ماست میکشن، تا حالا متوجه نشده باشند،،، مگر این همه کشور های متمدن و پیشرفته که برخی حتی دشمن تاریخی ایرانیان هم بودند اما در تمام مناطق عدالت خواهی و غیره مگر دیوانه اند که تندیس منشور حقوق بشر و کوروش بزرگ به عنوان نماد انسانیت و عدالت بر سر در دادگاه بین المللی و مناطق فرهنگی معتبر دنیا نصب کنند،،، هههه شما می خواهید تاریخ ملتی را تحریف کنید که حتی دشمنان تاریخی و تمام جهان به رسمیت شناختند،، البته به غیر از چهارتا دلقک نظام اسلامی،،، حداقل برچسبی بزنید که تابلو نباشد و بتوانید جمع کنید،، بر اساس کدام منابع تهمت می زنید،، بگویید یک منابع معتبر در جهان یا مورخ و حتی تحلیل گر درست حسابی نام ببرید که گفته های شما را تأیید کند،، ما منشور حقوق بشر را داریم که قدمت و نوشته هایش اثبات شده است،، شما چه دارید
.
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
دقیقن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
فقط دارن دروغ میگن کوروش از بهترین انسان ها بود ک در قران ب ذوالقرنین مشهور است و تمام شواهد بر ذوالقرنین بودن کوروش شهادت میدهند اگر شک دارید سوره کهف را مشاهده کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
من تعجم از کسانی که باز اینا رو تایید میکنند.بدبخت های نیابتی
ناشناس
| Austria |
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
بخدا همه اینایی ک دم از کوروش میزنن یه خط درموردش از یه کتاب مستند تاریخی نخوندن. مشخصه انگلیسیا کارشون رو خوب انجام دادن. دقیقا مث دهه محرم یارو میره زیر علامت و نوحه میخونه اما یه جمله از حسین نمیتونه نقل قول کنه
حافظ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
46
271
اینها که گفتیدجز چرت و پرت نیست،کورش وایران چه اون زمان چه حالا دشمن داخلی زیادی دارند دردین اسلام هم جنگ وویرانی زیادبوده
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
45
131
سلام من خودم تورکم ولی ولله تنفر دارم از هرچی پانترک وپان فارس و....وقتی برادرم از ترکها گزافه گویی میکنه که تورک چنان وچنان ناراحت میشم جالب اینجاست بعضی اذریها که اصلا تورک هم نیستن از ما تورکتر شدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
داداش شما به حرف یه عده قلیل گوش نده من خودم به بچه مازندران و اهل ایرانم ...ترک و لر و بلوچ و گیلک و مازنی و عرب و لر همه عزیزن و قابل احترام ... من عاشق کل ملتم هستم
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ما همه ایرانی هستیم فرقی نمیکنه که اذری باشیم یا کرد یا فارس
ابوالفضل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تو غلط میکنی تورکی توهمون کوروش پرست پان فارسی
هانا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
ایران ترک و کرد و بلوچ و لر و بختیاری نداره
همه کنار هم هستیم.. ما اقوام خود ایران آریایی هستیم
دختر ایران خانم
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
منم تورک زبانم پدر فاشیسمی، دارم که دیگگه باعث شده حالم از هرچی زبان و فرهنگ تورکیه بهم بخوره این اقا صد به یقبق از تورک های عقده ایه تا کور شود هر انکس که نمی تواند ببیند زنده باد ایران جاوید کوروش بزرگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
دختر خانومی که نوشتی پدرت ترکه متاسفانه این نژادپرستی در ترکها خیلی زیاده خودشون همه جا زندگی میکنن اما تحمل زندگی غیرترک و تو تبریز و اردبیل و ارومیه ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
37
228
برو بابا با این دروع های من دراوردی و چرتت منه ۱۳ ساله که هیچ بچه یک ساله هم میفهمه دروغه شما بهت نیومده در مورد کوروش کبیر دروغ بنویسی ما خودمون میدونیم از چه نسلی هستیم وجد مون کی بوده یا چیکار کرده لازمم نکرده برای ما از جدمون ایرانیا بگی تو خودت نه معلومه از چه نسلی هستی داری عقده هاتو خالی میکنی هر کی هم این چرت وپرت ها رو گفته یه سر بره تو آینه یه نگاه به خودش بندازه کاش بجای اینکه به قول خودت اومدی واقعیات دروغین رو اینجا نوشتی یکم هم از الان و این زمونه مینوشتی هر چند هم که دروغ مینوشتی باز اما یکم هم مردم رو میخندوندی برو بابا کیه که نخاد در زمان کوروش زندگی کنه والا ما هر کی رو میشناسیم حسرت اون زمونه بدلش مونده ایرانیایی که با اصالت هستن هیچوقت همچین حرفی نمیزنن نه آذریش نه لرش نه کردش نه فارسش و نه هیچ کدام اقوام عزیز ایرانی به جز یه مشت آدم که کارشون فقط تفکیک مردم بر اساس قومه بروبرو نمیخاد برای ما از این چرت وپرت ها بنویسی در ضمن میخای هر کی باشی باش برا من اهمیت نداره و میگم نوشته هات یه مشت دروغه و همشون هم زرزر الکیه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
33
211
خوشم میاد نویسنده کل تاریخ رو تغییر داد
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
واقعا تو دروغ گفتن استاد هستن
پارس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ههه حداقل یه برچسب کوچیک بزنین که نادان ها باور کنند، نه کل تاریخ را تحریف و تغییر دهید،، حقاقت کوروش بزرگ در تاریخ تمام دنیا ثبت شده و با یاوه گویی بی اساس و بدون منبع و سند چهارتا دلقک،، تاریخ تغییر نمی کند
اریایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
عجب ادم بیسوادی بهتر بگم برو گم شو با این چرندیاتی که گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
متاسفم به شما غرب راجب تاریخ نه چندان خوب خود افسانه ها میسازد در صورتیکه امثال شما فقط دنبال تحقیر تاریخ ملت بزرگ ایران هستید
افشین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
51
191
آنچه نوشتید تفکر پوچ و بی ارزش یک پان تورک بی ریشه و بیسواد بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تو رو به خدا به ترک توهین نکنید.
مطمئن باشید ترکها با جان دل کوروش رودوست دارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
من ترک نیستم اما میدانم که آنها نیز کوروش بزرگ را ستایش میکنند. لطفن به اقوام ایرانی توهین نکنید اگر از بازماندگان کوروش بزرگ هستید گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را سرلوحه منش خود قرار دهید.
بانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
عزیزم حقیقت درناکه برو اسناد استاد ناصر پور پیرا را بخون ببین پانفارس یه فاشیسته واقوام مهاجر هندی هستن کوروش هم مجعول تاریهی است اگه واقعیت داشت ننگ بر شما زیاد میشد کوروش با خاله اش ازدواج کرده
ناشناس
| Germany |
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
به قول احمدی نژاد آبو بریز اونجات که میسوزه
سرباز کورش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
31
203
ایران شناس عزیز دیگه کسی تحلیل های سفارشی شمارو باور نداره ملت شعور دارن، کورش که هردوت وخیلیای دیگه که رومی و دشمن، بودن ودروصفش نوشتن جایی برای شما ها نمونده، کتیبه هاش خودشون گویای همه چیز هست،زنده باد حقیقت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
نویسنده معلومه میخواد بگه زریح بوسیدن واجب خدایی ولی بازید از تاریخ بزرگ غلطه مردک عقاید پوسیده اعراب به حمدالله داره تو کشور کم کم جمع میشه مردم اگر می روند به بازدید آثار کوروش نشانه وطن پرستی است اما به عراق رفتن وسوریه رفتن بیگانه پرستی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
41
شما بدانید که کتمان واقعیت ها برای شما آب و نان نمیشود و اکثریت مردم خواهان تغییر بنیادی در اداره کشور هستند امثال شما حتی خودتان به گفته هایتان اعتقاد ندارید اگر داشتید در مسیر راه مقبره کورش سنگ نمی ریختید شما ها از مقبره ها هم می ترسید از مقبره رضا شاه گرفته تا اسطوره ای به نام کورش
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
30
189
با سلام لطفا چرت پرت تحویل ملت نده دوست من‌.هر حکومتی جنگ کنه قطعا حلوا نمیده ک یا نابود میکنه یا نابود میشه!!!پول میگیری دری وری ننویس حداقل عوام فریبی برای پول ی شام جالب نیست.مغز گندیدتو شستشو بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
28
162
دروغ گو
پاسخ ها
پارس1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ما سند زنده داریم و آنهم منشور حقوق بشر کوروش بزرگ هست که اصالت و قدمت آن بوسیله سیستم های مگنالیزیشن سه بعدی و پ چهاربعدی به اثبات رسیده است،، و در منابع معتبر دیگر مورخین و فلاسفه مانند هردوت و حتی رومی ها که دشمن ایران بودند ذکر شده،، شما چه منبعی دارین،، سند شما چیست،،
داریوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
40
این چرت و پرت ها چیه درباره ی کوروش نوشتید چرا تاریخ رو تحریف می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
36
من فقط برای تو متاسفم که چقدر حقیری. عقده هاتو با این چرندیات. میخواهی سرکوب کنی. البته من اعتقادی به اسطوره سازی ندارم ولی این را میدانم که این فرد. حداقل از بیشتر بزرگان شناخته شده جهان تا به امروز یک سرو گردن بالاتر ولی در هر صورت او هم یک انسان است. با معایب. ومحاسن خودش
اروین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
41
خاک تو سرت کارت از ساندیس گذشته چی بهت دادن ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
33
آدمهای مس امسال شما مملک فروش مارا به اینجا رساندن?؟؟؟
دنیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
31
به خدا قسم کسی که این غلط اضافی رو کرده در اخرت برای چرت گویی بایدبه دامان کوروش بیفته اخه کدوم ادمی میاد چرت میگه و اعراب گرایی میکنه که کوروش بزرگ این همه ستم میکرده اخه اگه ستم میکرده چرا مردم اون زمان همه فسیل هاشون با سکه های طلا ونقره دفن میشده
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
28
174
این چرت و پرتارو به دستور کی بلغور کردی کوروش هرکی بود کاش الان هم بود
فرید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
32
187
من به کوروش افتخار میکنم حالا تو چرت و پرت بگو
پاسخ ها
ابی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ازدواج با خاله خودش رو هم باید افتخار کنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
٢٨:۱۶
هر چرندیاتی که دقیقا مشخص و معلومه از کجا شنیدی و از کدوم منبع ها خوندی باور نکن.

کلا اینا میخوان هر چی ایرانیت و ایرانی بودنه از بین ببرن و ما رو هم مثل یه عرب و عرب پرست پرورش بدن حتی بچه هامون رو هم با این مطالب کذای و دروغ و پوچ دقیقا اینجوری با این افکار بزرگ کنن.

خودت و گول نزن
ایران ازاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
40
موندم عصای حضرت موسی که به مار تبدیل شد حقیقت داره۰اما کورشی که بعداز ۲۵۰۰سال نتونستن هنوز خرابش کنند ظالم و دروغین بود۰به امید بیداری همه ملت ایران عزیز این مردم هستن که تشخیص میدن کی راسته کی دروغه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
19
16
بنظرم من حرفات خوب نبود راجب کورش بزرگ هرچه باشه قرآن راجبش حرف زده او ذوالقرنین است مهربان وانسان کامل بوده و بنظرم امام خمینی کورش زمان بود در بر ایران اسلامی قهرمان و همه مجاهدان و فداکاران مثل سردار سلیمانی و حسین فهمیده و تمام شهیدان
سین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
26
،تو چرا زورت میاد توهم خوب باش.بنظر تو الا کی خوبه؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
38
کی شود دریا به پوز سگ نجس ؟

قبل از هر چیز برای رویداد 24 متاسفم که به ادمهای خود فروخته اجازه میدن با نگارش این اراجیف هویت این سرزمین رو با بی ادبی زیر سوال ببرن
اقای نویسنده ، تاریخ به بزرگی کورش و متانت ایرانی شهادت داده و با قلم ادمهای خودفروخته ایی مثل تو هیچ چیز از یزرگی این سرزمین و مردمش کم نمیشه ، حالا اگه تو میخوای عقده های خودت رو وا کنی بحثش جداس
زنده باد ایران و ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
31
جعل تاریخ همینجوری صورت میگیره ....تو یه عقده ای هستی که اونجات خیلی سوزش داره..کوروش کبیر پدر همه ایرانی هاست و بزرگترین انسان در تمام طول تاریخه ..تو لازم نکرده از کوروش کبیر حرف بزنی به مشت چرند که هیچ منبعی هم نداره
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
31
خواهشا از واژه بزرگ برای کوروش استفاده کنید کبیر یه واژه بیگانه س
Amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
30
خودتون میگید دروغگو دشمن خداست بعد هم براحتی دروغ میگید تو که نمی تونی تاریخ را عوض کنی پس حرف اضافی نزن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
28
این چرت و پرت رو از کجا درآوردی بیا عزیز برو کازرون تا عظمت تاریخ ایران رو ببینی و اینکه ملت و مردم که تو میگی کجا زندگی میکردن حرف الکی از خودت در نکن
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
30
دین های سفارشی، ایدئولوژی های سفارسی ،نویسندگان سفارشی ، تاریخ های سفارشی چقدر مسخره است .
این نویسنده پر ادعا چند گلنوشته از ۳۰ هزار لوح به خط میخی ساسانی را که در دانشگاه شیکاگو بررسی شده و می شود مطالعه کرده است که این چنین اضهار نظر می کند ...
ناشناس
|
France
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
32
با تمام تلاشت جز چرت نگفتی.مگر وقتی کوروش به تمدن و مردمی حمله میکرد مثل مغولها همه را آتش میزد که مینویسی نابود کرد.؟؟؟؟کوروش بزرگ فقط میرفت جلو و حکومتها را با هم یکی میکرد.تو کجا تاریخ نویس شده ای که من مدرس تاریخ با سی و چند سال سابقه یک کتابت را نمیشناسم.اول یک کسی شو و بعد حرفهای گنده بزن.اینها همه به کنار.اصلن من نفهم.با کوروش قرانی چه میکنی.در مورد آن چرا سکوت کرده ای؟؟؟؟چون .....
جهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
31
11
حقیقت تلخ است ولی متأسفانه واقعیت دارد. کشورگشایها با خون وخونریزی مردم و از بین بردن تمدنهای دیگر بوده است و اگر کسی ادعای دیگری دارد افسانه گویی نکند بلکه با سند و مدرک ادعای خود را اثبات کند.
سالارایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
28
شما همه انسانهای وطن فروش وعرب پرستی هستیدودروغگو وخائن به تاریخ وتمدن ایران اگربخواهيم دین اسلام آنلالیزکنیم هزاران دروغ وجعلی ازش درمیادبیرون
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
28
کوروش بزرگ زمانی حکومت میکرد که افتخار حاکمان و فاتحان بریدن سر چند صد مخالف و پوست کندن زنده زنده چند صد نفر وجام شراب کردن جمجمه دشمنان بود ،اینها که گفتی کار اعراب تازگی بود که گفته پیامبر را هم عمل نمی کردند. دروغگوی عقده ای هستی
سالارایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
26
شمااینقدربدبخت وبیچاره هستیدکه ازیک سنگ قبرهم وحشت دارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
16
این تاریخ علمی است که نقش پادشاهان رو بواقع عریان کرده اینه چو قدت رو بنمودست راست خود شکن اینه شکستن خطاست
ایرانی
|
United States of America
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
14
9
سلام دوستان هر شاهی که به حدود مرزی خود قائل نباشد و به کشورهای کوچک و بزرگ را به بهانه عدالت برقرار کردن حمله کنه و کوچک و بزرگ آن قبیله یا کشور را نابود کنه آن شاه را نمیتوان عادل گفت چون این از انسانیت و
بابادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
27
130
کاش بدونم با این حرفا که زدی شب چطور راحت سرت رو بالش میذاری.
پاسخ ها
ایران اسلامی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
همانطور میخوابیم که شما تاریخ مجعول میسازین و میخوابین
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
اینا یه مشت چرندیات هست دوست عزیز که میخوان ریشه و اصالت مارک از بین جالب اینجاست کل دنیا بخصوص امریکا قانونشون رو از رو قوانین هخامنشی تصویب میکنن و این اقا میگه بابل را ویران کرد کوروش انقدر بزرگ که گفت به مردوک قسم(خدای بابلیان)که من مردم بابل را از خستگی رها ساختم همین باید بس باشد تا نویسنده بر چرت بگه این بهش پولی چیزی دادن این هارو بگه مطمن باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
31
اعراب هم وقتی که به ایران حمله کردند.به زنان بی پناه ایرانی تجاوزهای وحشیانه کردند.که دستور شخص عمر .بود.ایران و ایرانی با شرف و با عزت هست زیرا فرزندان کوروش عزیز هستند.کوروش دست کمی از پیامبران اولوالعزم نداشت.کوروش سراسر نور بود تفکرش نور بود.عملکردش نورانی تا قیام قیامت نامش ورد زبانها خواهد بود.
پاسخ ها
انشان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
شوش قدیمی ترین شهر ایران و مقدس ترین سرزمین کره زمین بیس و پایه هر مطالعه باید قرار گیرد ما ایرانی ها می‌گفتیم کی خسرو ، ما هیچ وقت به زبان بیگانگان پادشاه خودمون رو صدا نزدیم.
در شمال غربی شوش دشتی هست سرخه نامیده می‌شود سرخه اسم پسر محبوب آشوربانیپال یا افراسیاب بوده که می‌خواست شوش رو تصرف کند ولی به دست بزرگ خاندان سورن یا رستم بزرگ کشته شد.
آثاری که در سرخه و اطرافش هست به وفور وجود ایلامیان رو در کنار کی خسروی بزرگ تایید می‌کند.

ای کاش نسخه یی که روس ها از مقبره حکیم توس سرقت کردند به ایران برگردد تا حقایق بزرگی برای ما کشف شود.
.کی خسرو یا به قول ما کورش کی رو وصی خودش معرفی کرد؟
شما اگر ایرانی هستید چرا خاندان های محافظ ایران مثل قارن و سورن رو اصلا یاد نمیکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
108
50
هیچوقت و هرگز کسیکه به کشور کشایی تصنیم میگیره نمیتونه تا این حد که گفته شده حقوق بشر تایین کنه ... نفهمها بفهمین ... تمام بدبختیه ما در همین تعصب کروه ... تعصب کلا راهش کوره در هر موردی ‌ ... همه کشور کشاها هیتلرن در نفسشون نهفته ...
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
فقط عرب اجنبی میتونه کشور گشایی بکنه و پیام آزادی بده حتما ،نفهم لطفا بفهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
اولا‌ حرف‌ دهنتو‌ بفهم‌ نفهمم‌ خودتیو....
دومن‌ اون عربایه‌ خدا‌ نشناس‌ ک اومدنو‌ به ایران‌ حمله‌ کردن‌ اونا‌ چی؟؟؟؟؟؟؟
از‌ اون‌ موقع‌ ایران‌ ی روز‌ خوش‌ دیده؟؟؟؟؟
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
یعنی اعراب که به ایران حمله کردن بسیار با فرهنگ بودن اما کوروش بزرگ که سالها قبل از امامان عرب منشور حقوق بشرش را به جهانیان عرضه داشتند و اکنون اروپاییان قدمت و اصالت تاریخی منشور کوروش به عنوان نماد انسانیت و عدالت و ناجی سرزمین های فلاکت زده و غارت شده و رهایی بخش اسیران یهودی و ارگنس تاریخی سرزمین های غصب شده (رهایی بخش) به رسمیت می شناسند،،دروغ می باشد
ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
خفه شو الان عدالت رعایت میشه اون موقع نمیشد؟؟؟ واقعاً نمی فهمی که بدبخت شدی باید اون موقع هر پادشاهی به فکر آسایش ملت خودش بود نه مثل الان که اکثراً رعیتند و یک عده کمی ارباب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
او ناراحت کشور گشایی هم وطنت هستی؟؟!!@
اما از کشور گشایی و قتل وعام مردم کشورت توسط اعراب خوشحالی؟؟!
جناب فهیم!!!!!!!!
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
عربها کشور گشایی نکردن... اسلام ایران رو ب بردگی نکشید.. به دختر ها تجاوز نشد اون حقوق بشر اسلامی بود... لعنت بر شماها یی ک نیابتی ایران رو نابود کرید... لعنت خداوند بر نویسنده و بقیتون
زهرا رجبعلی پور
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
نفهم تویی و جد و آبادت که با وجودی که انقدر بی سوادی اظهار نظر میکنی تو کی هستی که بخوای اظهار نظر بکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
تصنیم باید نوشته بشه تصمیم.
تعصب کروه باید نوشته بشه تعصب کور. کشور کشاها باید نوشته بشه کشور گشاهها. نون بعد از هیتلر باید خذف بشه . بعد از حقوق بشر باید از کلمه (را) استفاده میکردی چون از گذشته حرف میزنی. امیدوارم فهمیده باشی
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
35
121
هزارتاشما یک کوروش هم نمیشن
ایرانی
|
United States of America
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
120
38
سلام دوستان هر شاهی که به حدود مرزی خود قائل نباشد و به قبیله ها و کشورهای کوچک و بزرگ به بهانه عدالت حمله کنه وبه صغیر و کبیر رحم نکنه و پدر یک خانواده را بکشه در جنگ و خانواده بی سرپرست باشه این شاه را نمیتوان حاکم عادل در دنیا دونست چه برسه شاه جهان بگی حالا میخواد کوروش باشد یا کس دیگر ایشان هم یک شاه بوده مثل شاهان دیگر جهان لطفا در فکر خود بت نسازیم از دیگران لطفا به امروز خود فکر کنیم تا مملکت را آباد کنیم اگر میتوانیم
پاسخ ها
خشایار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
این سنت خداوند است که اقوام زورگو و ستمگر را توسط اقوام دیگری نا بود می کند .
شاهین
| Germany |
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
کوروش کبیراون مردم روازظلم وبردگی نجات می داده.درحالی که حاکمانشون بهشون ظلم می کردن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
الان کشور ما که سیاه ترین دوران خودشو میگذرونه...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
مثل اجداد اعراب شما که بدون خون و خون ریزی ایران را تصرف کردن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
ننیدونم بعضی ها واقعا عقل ندارن یا خودشون رو میزنن به .....مرد دانا و فهمیده!!!تاریخ رو بخون...کوروش کبیر لشگرگشایی میکرد به حکومتهای ظالم و مردمشون رو نجات میداد نه حمله کنه به مردم و حکومت رو نجات بده.....اگر به تعداد جنگ باشه که تاریخ اسلام پر از جنگ هست...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
تا الان آباد کردین بسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
17
122
دشمنان ایران هیچوقت سرافرازی ایران را نمی‌خواهند
پاسخ ها
ابی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
سرافرازی مه با کوروش وحشی باشه ما اون سر افرازی رو نمیخوایم
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
30
شما عمدا هر چی برای ایرانیا مقدس و ارزشمنده تخریب می کنید؟ از جایی پول گرفتید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
24
تاکی می‌خواهید تمدن ایران را خراب کنید دست بردارید کوروش بزرگ هست وبرای ما ایرانی محترم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
42
9
لعنت‌به‌کورش‌خونخوار
Reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
10
27
کل دنیا به کوروش بزرگ افتخار میکنند ،نیاز نبود این همه به خودت زحمت بدی وبرا خودت فوش جمع کنی .
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
اشتباه منفی دادم.
کاوه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
27
بابت خیانتی که به فرهنگ و تمدن کشورت میکنی چقد میگیری؟!!!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
17
قبول واقعیت سخت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
24
سلام شما از کوروش می گویید یه مقدار از تعرض سپاه اسلام و عرب ها به ایران بفرمایید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
12
البته اینکه جامعه قدیم و جتی حاضر دنبال ناسیونالیسم هست واقعیت داره خب الان چنگیز خان در خود مغولستان بزرگ شمرده میشه و فرودگاه و اماکنی دیگه بنامش هست مجسمه بزرگی ازش نصب شده و مردم مغولستان اونو اسطوره خودشون میدونند و قطعا ازش دفاع میکنند ولی کشورها و ممالک دیگه که مورد هجومش واقع شدند اونو یک خونخوار و ادمکش و اشغالگر بیرحم میخوانند در مورد کوروش هم ما ایرانیان همین نگاه احساسی و وطن پرستانه رو خواهیم داشت و نقطه ضعفها رو نخواهیم دید ولی مردمی که بهشون توسط کوروش حمله شده قطعا نظر دیگری دارند در مورد صحت و یا دروغ بودن استوانه منشور حقوق بشر نمیتوانم نظر بدم ولی قطعا در حملات و کشور گشاییهای کوروش عده زیادی از بین رفتند و اینجور نبوده که اون مناطق با گل و شیرینی فتح شدند خب این مساله قوی بودن و بزرگ بودن ایران برای ما در دوران کوروش شاید افتخار باشه ولی باید با دید کلی به مساله نگاه کرد و از دید سایر ملتها هم نگاه کرد بهتره بجای هجمه به نویسنده کمی بدور از تعصبات به قضیه نگاه کنیم کوروش به کشورها و ملتهایی حمله میکرده که کاری به ایران نداشتند برعکس نادر شاه که به جاهایی حمله میکرد که خاک ایران رو اشغال کرده بودند مثل افغانها مثل هند مثل پرتغالیها عثمانیها ازبکان روسها
وگرنه اگه بخوایم فقط متحد کردن و افزایش قلمرو رو ببینیم همین کار رو اغا محمد خان قاجار هم انجام داد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
26
دیگه معلومه احساس خطر کردین که همچین اراجیفی برای تشویش اذهان عمومی سر هم کردین. حکم شما صدسال و یک روز حبس است تادیگه چنین اراجیفی سرهم نکنی. کوروش ن برای ایران بلکه برای جهان ثابت شده و محرز است. جاوید سرزمین آریایی جاوید نام و راه کوروش....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
24
شما که این همه از کوروش بد گویی میکنید یه مقدار از تعرض سپاه اسلام و عرب ها به ایران بگویید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
24
8
ما به پیغمبر اسلام و اهل بیتش حضرت زهرا س و حضرت علی ع و حسن و حسین ع علاقه داریم و بس
لبیک یا مهدی عج
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
همه ما علاقه دریم ولی لزوما از آن نتیجه نمی گیریم که باید تاریخمان را تحقیر کنیم ویا اگر اینها را قبول داریم حتما باید سخنان حاکمان امروز را پذیرا باشیم وگرنه مسلمان نیستیم ،ما تفسیر حاکمیت موجود از تاریخ ایران واز اسلام را صرفا ناشی از عطش وشهوت قدرت طلبی آنها می دانیم نه واقعیت تاریخی
مهرداد سعادت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
4
23
واقعا برای ایرانم ازادی میخواهم از پروردگار که با این حکومت که به تاریخ و فرهنگ ایرانی رحم نمیکنه وای به حال مردم ایران
پایدار ایران استوار ایران جاویدان ایران
م
|
United States of America
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
26
چند خطی هم درباره حمله اعراب به ایران و غارت و به کنیزی گرفتن دختران و زنان ایرانی و تکه تکه کردن جوانان با شمشیرهای عربی بگو ...که باعث ترویج خرافات در طول این سالیان دراز و ازبین بردن فرهنگ غنی ایران شد آقای تاریخ دان.
ب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
17
واقعا خنگی. فکر نمی کردم اینقد خنگ باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
21
8
اونهایی که وطن پرست هستند نمیدونند که کوروش با این منشور حقوق بشرش مصر و بابل و لیدی و ... رو اشغال کرد؟ایا در این اشغالگری جنگی نشد و افراد زیادی کشته نشدند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
16
شما هم یکی از کسانی هستید، که هنوز می‌گویند زمین صاف و مسطح است و خورشید به دور زمین می‌چرخد. همیشه نفی کردن و یران کردن راحت است.
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
19
تحلیلی کاملا مغرضانه از واقعیات تاریخی نویسنده به دنبال پوشیدن حقایق وکم رنگ کردن واقعیات مستند است این ظلم به تاریخ است اسناد و کتیبه ها عکس این تحلیل را می رساند وکم نیستن
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
12
تحلیلی کاملا مغرضانه از واقعیات تاریخی نویسنده به دنبال پوشیدن حقایق وکم رنگ کردن واقعیات مستند است این ظلم به تاریخ است اسناد و کتیبه ها عکس این تحلیل را می رساند وکم نیستن
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
19
من نمیدونم شما جماعت نادان چه دشمنی با کوروش بزرگ دارید شما هم مثل خلخالی منفور هستید
ایران تاریخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
6
خلایق هرچه لایق یک همچین مردم متعصب که کورکورانه وبادلایل بدون سندومنطق دست به پرستش انسانی می زنند که تنها اگاهی شون ازاون ادم چیزیه که دربچگی بهشون گفتن وبدون هیچ منطق، سند، اگاهی، تحصیل دراون زمینه، وتخصص درحدیک باستان شناس خودشونو میگیرن ونظرمی دن اگه مردم ماادم بودن این وضع شون نبود ازادمایی که در5000سال پیش موندن چه انتظاری داری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
منابعتون با حرفاتون سازگار نیست بجای تکبر نسبت به مردم دوباره همون منابع رو با دقت بیشتر مطالعه کنید
آبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
16
به نظر بنده حقیر برای این نقشه ی تجزیه ای که برای ایران عزیز کشیده اند فقط امثال کورش آریو برزن آرش ... اسطوره ای ایرانی می تواند نقشه های آنها را خراب کند ولا غیر به امید ایرانی آباد به درو از دروغ به دور از کینه به دور از ریا
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
5
16
وطن فروش
ایران تاریخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
7
خلایق هرچه لایق اگه این مردم ادم بودن این وضعشون نبود بدون هیچ تحصیل، مطالعه درست، سند، منطق واگاهی درحدیک باستان شناس خودشونومی گیرن ونظرات بی اساسی رومیگن که درگوششون خوندن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
این مردم دارن می کن منابعی که نویسنده ذکر کرده خوندیم با مقاله شما جور در نمیاد شما همون منابع رو هم تحریف کردید دیگه چه جوری بگن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
11
لعنت بر پان تدکیسم که دشمن ایران و ایرانی هستش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
19
102
کوروش شاه شاهان است افتخار ایرانیان است. همیشه یه خودی ضربه کاری وارد میکنه...
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
13
کوروش کبیر بر عله ظلم وبرده داری بر خواست که حتی بعد از او در ادیان نو ظهور داشتن غلام وکنیز بلا منع بود مثل داعش که مدعی مسلمان بودن دارند.
حاجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
21
108
کوروش کبیر خاریست بر چشم خیلی ها
پاسخ ها
حمید
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
دقیقا
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
20
94
خدا یکی کوروش کبیر عشقم هویتم یکی
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
19
84
سلام چرت و پرت ترین دروغ
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
69
33
ضمن احترام به جایگاه کوروش کبیر ولی هیچوقت نباید راه اظهار نظر مخالف رو بست بله کوروش هم هنگامی که فاتح شده دستور غارت داده چون سربازان اگر اجازه غارت نداشتن اصلا به جنگ نمیرفتن اصلا دست کوروش نبوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
لطفا قبل از حرف زدن کمی از مغزت استفاده کن.....تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
20
خاک برسربیغیرتت
چطور جرات نداری درمورد قادسیه حرف بزنی
تمام این چرت پرتها که گفتی درحمله اعراب به ایران رخ داد
اسم کورش نچسبون بهش
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
6
15
درودبرکوروش بزرگ ننگ بر منافقین همچو شما ها که فقط چرت پرت میگین مثلا اززمان وروداسلام کی صلح دیدیم میبینین که هزارخوردیی ساله کشورهای عربی افتادن به جون هم البته باما
Omid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
19
105
تا کی میخوای وطن فروشی کنی پست فطرت عوضی
پاسخ ها
ابوالفضل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
عوضی اجدادت کوروش مجعول با رضا پالانی بیشعور
....
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
16
100
تا کی دروغ؟
نان حرامی که توسط این متن درآوردی قطعاً از گلویت پایین نخواهد رفت.
زنده‌باد *ایرانیان اصیل* نه خائنینی که تاریخ را جعل و اینگونه دروغ به خورد ایرانیان تحویل میدهند.
اشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
17
100
از کجا وچقدر گرفتی که تاریخ را تحریف میکنی خاک بر سرت.
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شما پان فارس ها متاسفانه با حق و حقیقت دشمنی دارید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
دروغگو بیشعور کورش بزرگترین راستگوترین و پاکترین پادشاه ایران و جهان است و حتی در قرآن از کورش یاد شده ذوالقرنین پس پیامبر خدا هم جنگهای زیادی داشت و کورش بزرگ کبیر هم با ظالم می جنگید و از مظلوم حمایت میکرد چرا وقتی هیچ از بزرگان کشورت و جهان هیچی نمیای نادان چرت و پرت نگو درود به شرفت کورش کبیر که نام ایران و ایرانی را زنده نگه داشته
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
18
103
خیلی غلط کردی بیشرف با این مقاله که نوشتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تعصبات کورکورانه موجب کوری تو شده وگرنه چنگیز خان هم توسط مغولها مورد ستایشه برای اظهار نظر باید مردم لیدی و بابل و مصر و بین النهرین باید نظر بدن نه تو
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
17
97
بابا برو گمشو عوضی .معلوم جیره خواری ک این چرندیاتو بهت دادن و گفتن پخش کن .عوضی اشغال . این چرت و پرت تو آدم یاد فیلم 300 میندازه ک کوروش اونوجور بد نشون داد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
12
55
اگر حاکمیت بابل به مردم همسایگان تجا وز نمی کرد وانها رو برده واسیر نمیکرد شاید حکومت های مستقل اطراف برای دفاع از جان مال و ناموس مردم تشکیل نمی شد آقا یون تاریخ دان.
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
15
76
یه متن ونقد بسیار مزخرف که یکجانبه هست.این تفکرات دشمنان ایران هست.نمیتونند ببینند مردم به اصالت خود برمیگردند.
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
17
86
بدبختی ما در این دوره اینه که کشورهای مثل ترکیه و اذربایجان و افغانستان و...که قبلا جز خاک ایران بودند دارن بصورت جعلی برای خودت تاریخسازی میکنند و اسطوره های ایران را مصادره میکنند انوقت ما داریم خودمون اسطوره های واقعی خودمون که هم سندش هست هم مقبرش هست تکذیب میکنیم و بدشو میگیم ما داریم به کجا میریم واقعا .ایران یعنی کوروش و کورورش یعنی ایران با این اراجیف این نویسنده چیزی از علاقه قلبی مردم ایران به پدرشون کم نمیشه اینو بدون محبوبیت قلبی کوروش را نمیشه با این اراجیف از بین برد وطن فروش
پاسخ ها
شیعه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شار در هواب بیند پنبه دانه گهی لب لب خورد و گه دانه دانه
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
130
27
حقیقت تلخ است
کورش فاتح بوده پس فاسد بوده
زنده باد اسلام
تمام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
ببین‌ تو‌ خفه‌
اول‌ برو‌ یکم‌ تاریخ‌ بخون‌ بعد‌ بیا‌ چرتو پرت‌ بگو‌
ایران‌ باستانو‌ با‌ ایران‌ بعده‌ اسلام‌ ی مقایسه‌ کنی‌ خودت‌ میفهمی‌ چی‌ به‌ چیه‌
ایران‌ باستان‌ شاهی‌ بوده‌ واس‌ خودش‌
اونقد‌ حقیری‌ ک حوصله‌ی‌ تایپ‌ کردنم‌ واست‌ ندارم‌
بهرام ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
آجری که تو سر تو یکیه با مته هم نمیشه درش آورد.
خودفروخته های میهن فروش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
حرف مفت نزن مردک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
الان تو واقعا طرفدار اسلام هستی یا نفرت ایجاد می کنی؟
حقیقت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
براساس این حقیقت شما
اسلام هم بازور شمشیر به سرزمین های دیگر تجاوز کرد و غارت گری کردند
حجت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تو میدونی اسلام چی هست چه کارهای کرده چجوری وارد ایران زمین شده از چه راهی مردم اسلام رو قبول کردن مطمئنم نمیدونی برو یکم بخون اگه واقعا فهمیدی که عربها چجوری انسانهای بودن وچه کارهای درحق مردم ایران زمین کردن اون وقت هم ببینم همینو میگی
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
از تقابل چیزی حاصل نمیشود. سخنرانی دکتر دینانی را راجع به کوروش ببینید
خشایار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
این چه منطقیه. پیامبر (ص) هم مکه را فتح کردند .
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
اسلام هم فاتح بود .
آیا فاسد بود؟!
بفهمن چه ... میزنی
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
من بعید میدونم در طول تاریخ قوم و قبیله ای حتی چنگیز مغول و هیتلر به اندازه مسلمان ها برای تصرف کشورهای دیگه خونریزی کرده باشند
زهرا رجبعلی پور
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
غلط نکن آشغال بی سواد
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
ازهمه فاسدتر و متجاوزتر اعراب
مبارز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
شماها که دنبال اسلامین برین عربستان و عراق زندگی کنین.
ما ایرایی ها رو هم با پیام آورمون زرتشت و شاهمون کوروش تنها بذارین لطفا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
تو برو ملخ تو بخور بابا اجنبی وطن فروش خائن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
کاربر یوسف این جمله های تو از صد تا توهین به اسلام بدتر و مخرب تر هست اگر دشمن اسلام هستی که به هدفت رسیدی و حس تنفر را ایجاد کردی اما اگر دوست اسلامی بدان با توهین و تخریب بزرگان و عزیزان مردم ایجاد دشمنی کردی
منصور
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
وقتی یه چیزی میخوای بنویسی اول دقت کن یعنی شما میگی هر کی فاتح بوده فاسد بوده،خداروشکر جواب خودتو بااین جملت دادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
17
79
تمام بزرگان واندیشمندان جهان برای کوروش بزرگ احترام زیادی در نظرر میگیرن اونوقت شما که ادعای ایرانی بودن میکنی قبول نداری چون شما اصلا ایرانی نیستی
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
4
13
به نام پروردگار و ایران،
کوروش کبیر چه به گفته شما بد باشه چه خوب برای مردم ایران قابل احترامه چون پدر ایرانه بزرگ ایرانه
در جنگ حلوا خیرات نمیکنن بدون شک خون هایه زیادی هم ریخته شد که بی گناه بودن ولی چه میشه کرد خصلت جنگ همینه، تر و خشک با هم میسوزن،
خیلی از حکومت هایه دنیا کشور گشایی کردن و به هیچ کس رحم نکردن ولی در عین حال کشورشون بهترین فیلم ها رو برای خوب جلوه دادن می‌سازه و پخش میکنه
ولی کشور ما چی 4 نفر که تنها وجه مشترکشون با مردم ایران فارسی صحبت کردنشونه میان این حرف ها رو نقل میکنن
ایرانیای عزیز برادرای من خواهر های من، ما ایرانیم کهن ترین تمدن جهان کره زمین باید به خودش بباله که همچین تمدی روش حکومت کرد، نژادپرست نباشیم
مازنی، گیلکی، ترک، کرد، پارس، سیستان، ایلام، و.....
همه ایرانیم و باعث افتخارمون باید باشه جای پریدن به هم شونه به شونه کنار هم باشیم این دولت خودش میخواد بین قوم ها اختلاف ایجاد شه تا راحت تر کنترل کنن ولی اگر کنار هم باشیم نمیتونن تکونمون بدن، پاینده باد ایران
ناشناس
|
Georgia
|
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
16
ابی که هلیکوپر گرفت.
با چند سال هزینه تامین نگهداری شو. از عربها
که تو کنسرت خلیخ فارس رو نخونه
شما. حضرت قلم بدست چقدر گرفتی
این اراجیف و مضقرفات تحویل مردم بدی
شاهین
|
Germany
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
16
بادهرقدرهم زوزه بکشه،کوه بازهم جلوش تعظیم نمیکنه.فکرکردیدبااین چرندیات من دراوردی خدجه ای به نام پدرایران زمین واردمی کنید.اسکندروعمروتیموروچنگیزنتونستن.
سرباز کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
16
بهترین منبع برای شناخت بزرگی کوروش ، آثار بجا مانده از دشمنان کوروش و ایرانیان (در دوران باستان) مانند تاریخ هرودت ، تاریخ گزنفون (آثار تاریخی یونانی که دشمنان کوروش و ایران بودند ولی وجدان و اخلاق را در نوشتار خود حفظ کردند) میباشد. یقین دارم آن دوستی که آن مقاله سراسر تحریف را نوشته حتا صفحه ای از این آثار بجا مانده را نخوانده و بنا به وظیفه ی ابلاغ شده چنین حماقتی را مرتکب شده است (ایکاش ذره ای از انصاف دشمنان را میداشت ) . لازم بذکر است که عاشقان کوروش بزرگ هم از بزرگ نمایی حوادث ثبت شده بیزارند.
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
76
واقعا برات پتاسفم که برای پول اومدی به کوروش که دنیا بهش حسرت میخوره توهین میکنی. اگه کوروش جلاد یا غارتگر بود چرا برده داری رو برانداخت؟ اونم کسی اینا رو گفته که ایرانی نیست، مثل هرودوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
5
مشکل شما اینه که کورکورانه دنبال مدرنیسم هستین و به قول خودتون معتقد به نفی هر ارزشی به غیر از ارزش های مدرن هستین و همه چیز رو ارتجاعی می دونین در عین حال توجه ندارین این مدرنیسم بشریت رو به دو جنگ جهانی ویرانگر کشوند
ناسیونالیسم ایرانی رو تقبیح می کنین در حالیکه پایه اساسش همین ارزشهای مدرن شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
15
85
درود بر کوروش بزرگ که فکر عظمت ایران و ایرانی بوده
در ضمن ناسیونالیستی از عرب پرستی بهتر است
فر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
15
نمیدانم منظور از این چرندیات چیست. یعنی دراین دوسه سه هزار سال هیچکس نمی فهمیده فقط تو مشنگ قلقلی میفهمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
16
کوروش دروغ هست اونوقت فتح ایران توسط اعراب با آغوش باز مردم همراه بوده داستان‌هایی که آخوند بالای منبر میگه در مورد حضور لشکر فرشتگان در روز عاشورا یا کندن در خیبر توسط علی حقیقت محض ؟ حضرت علی میگه به عقاید کسی توهین نکنید تا به باوراتون توهین نکنن آیا مرتد شدن سلمان رشدی به جز توهین به همین باورها بوده اصلا برام مهم نیست کدوم اجنبی این متن و نوشته ولی این پیج معلومه ایران ستیز و قطعا متعلق به اعراب هستن که تاریخ با شکوه این سرزمین مثل خار به درون چشمانشون هست. کسی که این متن و میخونه قطعا کسی هست که ریشاشو حتی آنکاردم نمیکنه
ایرانه ویران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
15
81
اخه جیره خار تواصلا درحدی نیستی که بخواهی راجب کوروش کبیر حرف بزنی خود فروخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
13
73
خدا وکیلی چقدر میگرید که برای این دولت قلم بردارید و بر علیه هر کسی هر چیزی بنویسید.. خنده دار این هست که این حکومت و این دولت از کوروش می‌نویسد.. وای بر ما و وااای
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
12
69
درود به ایران زمین نه ....وطن فروش
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
11
68
اقای ایان شناس تو خودتو نمیشناسی نمیدونی ننه بابات کیه چرتوپرت تحویل ما نده قدری واقع بین باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
4
12
مرگ بر وطن فروش نهفم
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
15
89
درود بر کوروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
0
1
این که حق به عنوان داشته ای طبیعی فقط در دنیای مدرن میسر شده گزافه گویی است این تعریف از حق حداقل در منظومه اعتقادی شیعه وجود دارد
هنوز که هنوز است دنیای مدرن موفق به از بین بردن تفاوت میان انسان ها نشده
بعد از دوره روشنگری بود که برده داری و استعمار به بدترین وجه آن در آمریکا و اروپای غربی گسترش پیدا کرد و خوار شمردن نژادهای شرقی و آفریقایی به یک امر علمی و فلسفی! تبدیل شد
در مورد همزیستی ادیان هم دکتر سروش که از طرفداران سکولاریسم است در جایی گفته (نقل به مضمون) «اینکه سکولاریسم با ادیان ستیزی ندارد به خاطر این است که تا به حال توانسته آنها را هضم کند و در واقع دین هایی که در سکولاریسم هضم شده اند لقمه گلوگیری برای سکولاریسم نبوده اند حال اگر دینی در گلوی سکولاریسم گیر کند سکولاریسم قطعا به ستیز با آن خواهد پرداخت» که مثال کنونی اش مقابله سکولاریسم فرانسه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
4
10
اسطوره و جعل همون اسلامه که سرتاسر دروغ و خرافات است. کوروش سرور هر چی آدمه تو ایران، اونایی که آدم نیستن به خودشون نگیرن چون شما تروریست هستید
محین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
11
و چه کمیاب شدند کسانی که بخاطر پول و مقام حاضر نشوند شرف خودشون رو بفروشند و هر دروغی رو بنویسند ..سلام ما رو ب وجدانتون برسونید البته وقتی بیدار شد ..کورش با اراجیف چند تا بنگاه دروغ پراکنی قرب و منزلتش کم نمیشه
سهراب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
11
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولان‌گه توست
ضد ایران و ایرانی به دوصورت ظهور میکنه یا ایرانی اصل نیست یا اینکه ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
11
هوووووی‌
به‌ کجا‌ چنین‌ شتابان‌
وایسا‌ باهم‌ بریم‌
حالا‌ کاره تون به‌ جایی‌ رسیده‌ که‌ میخواین‌ کوروش‌ کبیرو‌ توو‌ ذهنه‌ ما‌ خرابش‌ کنین‌
کجالت‌ نمیکشین؟
شرم‌ کن‌ به‌ ابلفض‌ من‌ جای‌ تو‌ خجالت‌ کشیدم‌ خاک‌ بر‌سرت‌
کسی‌ که‌ میاد‌ میگه‌ مومیاییم‌ نکنید‌ تا‌ اجزای‌ بدنم‌ جزئی‌ از‌ خاک‌ ایران‌ بشه‌ رو‌ دارین‌ جلو‌ ایرانیا‌ خراب‌ میکنید؟؟؟؟؟
بس‌ نیس‌ ؟؟؟
۱۰ ساله‌ ۷ آبان‌ میادو‌ انگار‌ نه‌ انگار‌ که‌ روز‌ ملی‌ کوروشه‌
جیکتونم‌ در‌ نمیاد‌
ننگ‌ بر‌ شما‌
اصن‌ تو‌ چیکاره‌ای‌ ک راجبه‌ همچین‌ مرده‌ گرامی‌ و ارزشمندی‌ چرتو‌ پرت‌ میگی؟؟؟
خجالت بکش‌
دیگ‌ اینقدم‌ بد‌بخت‌ نیستیم‌ ک بیایم‌ حرفای صدمن‌ ی غازه‌ از‌ پشته‌ کوه‌ در‌ اومده‌ رو‌ گوش‌ کنیم‌
درود‌ بر‌ کوروش‌ و مرگ‌ بر‌ شمایی‌ ک دشمن‌ همچین‌ مرده‌ بزرگی‌ هستین‌
فقط‌ من‌ موندم‌ مشکلتون‌ با‌ اون‌ چیه‌ ؟؟؟بدبختا
چی‌ به‌ دست‌ میارین‌ بابته‌ این‌ آشغالایی‌ ک تحویله‌ مردم‌ میدین؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
8
متاسفانه به نظر بنده نویسنده ومحقق این متن مزخرف در مورد کوروش بزرگ و زندگی نامه اش و کسب افتخاراتش برای کل ملت و اقوام ایرانی فرقی نمیکنه از چه قومی باشیم نوشته جز توهین و بی احترامی به ملت و اقوام ایرانی و اسطوره های ایران زمین چیز دیگه ای نیست و این فرد معلومه جزء باندهای زد ایرانی هستند که بدنبال تخریب و ترور شخصیت های مهم و افتخار آفرینان و اسطوره های ایران زمین هستند گوش ما ایرانی ها از این چرندیات پره شما یک مشت اجنبی پرست هستید که شخصیت های کشورهای عربی همسایه و حاشیه خلیج فارس و بیگانه را بزرگ میکنید و در مورد آنها فیلم سازی میکنید اما شخصیت های مهم ایران زمین را تخریب و بی ارزش جلوه میدهید
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
16
3
سلام اولا یه چیزی بگم راجب کسایی که تو نظرات از کلمه آذری و آذری زبان استفاده میکنند شماهایی که ادعای با سوادی میکنی ما زبانی به نام آذری و قومی به نام آذری نداریم آذری‌ها یک طایفه ترک زبان ساکن در آذربایجان ایران هستند ما ترک آذربایجانی هستیم نه آذری در مورد این مقاله کسایی که میگن دروغه هیچ دلیلی نیاوردند و فقط فحش دادند و توهین کردند در حالی که نویسنده برای جمله جمله حرفاش دلیل و منبع داره یعنی از خودش چیزی نمیگه و مایی که این مقاله رو میخونیم باید بریم و منابع ذکر شده در این مقاله رو بررسی کنیم و یا اگه خودمون اطلاعات داریم اونو با ذکر منابع بگیم(منابع بی طرف یعنی نویسنده کتاب ترک یا فارس نباشه) تا از ایشون در مورد این مطلب پاسخ بخوایم به همین راحتی شمایی که میگید کوروش نماد ایران هست ایران یعنی کوروش کوروش یعنی ایران پس چرا فحش میدید وقتی خودتون میگید کوروش سه اصل گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک رو رواج داده درضمن کسایی که میگن ایران یعنی کوروش ازتون خواهش میکنم یه کم در مورد اسطوره های ایران بیشتر بخونید به خدا که شهدای ما از کوروش والا ترند ما در طول تاریخ مردانی مثل ستارخان و باقرخان و میرزاکوچک خان جنگلی کم نداشتیم که برای کشور خودشان جانشان را فدا کردند نمیخوام مقایسه کنم ولی ایران فقط کوروش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
9
خفه‌ شو عوضی شماها‌ درحدی نیستین‌ ک راجب به کورش حتی نطر‌ بدین‌‌ شما ها ببینید تو همین اسلامتون‌ چ جنایتها ک نمیشه فکر میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
9
اقای نویسنده بقول خودت تاریخ شناس تو تریخ تولد خودتو نمیدونی نمیدونی ، حالا ایران شناس شدی ببخت جیره خور کوروش با بی عدالتی جنگید براش فرق نمیکنه ‌که پدر بزرگشه یا یکی دیگه اگر ادم جاه طلب ودروغ گوبود کل دنیا قبولش نداشتم که الان لوحش سردر سازمان ملل باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
15
3
عزیزان کوروش یه مجعول تاریخی است در زمان رضا پالانی این ایده به فکر پان فارس ها افتاد چون مهاجر بودن بدون هیچ تاریخی میخواستن تاریخ سازی کنن کوروش بوجود امد اگر هم به قول شما وجود داشت ننگ یه قومه چون کوروش ازدواج محارم که خودش با خاله اش ازدواج کرد و توحش به ارث کذاشته برید استاد ناصر پورپیرا را بخونید یا نگاه کنید
فرامرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
9
ما که اینقدر بی محابا وبا بغض وکینه به اسطوره های خود می‌تازیم از دشمنان ایران چه انتظاری داریم واقعا برای نویسنده بی رگ متاسفم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
این مانیستیم این اکره ونکره یک رژیم اشغالگر است که جز نفرت حسی نسبت به ایران وایرانی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
8
سلام اقای نجفی ممنون از مقالتون فقط بیزحمت شماره ساقیتونو به مایم بدین خیلی جنسش خوب بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
8
ایران وطن من کوروش پدرمن وسلام
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
8
ههه چی دارید میگید،، در تمام دنیا حقیقت تاریخی ایران کوروش بزرگ را به رسمیت می شناسند،،مهم ترین مدرک آن منشور حقوق بشر کوروش بزرگ است که اصالت و قدمت آن با سیستم اروزیشن چهاربعدی و فتو پراکشنز لیزری، تأیید شده است،، مگر می شود تاریخ یک کشور جعل و دروغ بوده باشه و تمام مورخین و دانشمندان عرصه ارگنس تاریخی که مو را از ماست میکشن، تا حالا متوجه نشده باشند،،، مگر این همه کشور های متمدن و پیشرفته که برخی حتی دشمن تاریخی ایرانیان هم بودند اما در تمام مناطق عدالت خواهی و غیره مگر دیوانه اند که تندیس منشور حقوق بشر و کوروش بزرگ به عنوان نماد انسانیت و عدالت بر سر در دادگاه بین المللی و مناطق فرهنگی معتبر دنیا نصب کنند،،، هههه شما می خواهید تاریخ ملتی را تحریف کنید که حتی دشمنان تاریخی و تمام جهان به رسمیت شناختند،، البته به غیر از چهارتا دلقک نظام اسلامی،،، حداقل برچسبی بزنید که تابلو نباشد و بتوانید جمع کنید،، بر اساس کدام منابع تهمت می زنید،، بگویید یک منابع معتبر در جهان یا مورخ و حتی تحلیل گر درست حسابی نام ببرید که گفته های شما را تأیید کند،، ما منشور حقوق بشر را داریم که قدمت و نوشته هایش اثبات شده است،، شما چه دارید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
10
مطلب در سایت پان ترکها بود که استناداتش زیر سوال رفت مثلا بخش دوم کتاب اشعیا از باب 13 تا 23 در باره نبوات بنی اسرائیل است. در مورد اسارت شون بخشهای دیگری است. و بقیه مزخرفات بافته شده

نمیداتم چرا باید علیه ریشه خودتان موضع بگیرید؟ البته اینها اهداف گلوبالیست هاست که دنیا را از ملی گرایی تهی میخواهند و از خطر آن در ایران می ترسند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
11
3
کوروش به لطف عده‌ای نادان آنچنان بزرگ شده است که به خودش میگه: این من بودم و خودم نمیدونستم.
ملتی که فقر فرهنگی و تاریخی دارد به دنبال ساخت افسانه از نااسطوره‌هاست.
آنهایی که ادعا می‌کنند کوروش اسطوره بوده سند بیاورند آن هم اسنادی که خودشان نه اسناد دشمنان خودشان مثل هردوت.
چگونه است که کوروش کبیر و جهانگیر حتی یک سند غیر از تخت جمشید در هیچ جای ایران ندارد حتی منشور حقوق بشری که ادعا میشود مربوط به حکومت بابل است.
بجای تاریخ بافی اگر میتوانید امروز تاریخ ساز باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
0
8
مجبوری؟نقاشی بکش..
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
7
خیلی تابلوه نویسنده این متن مزخرف جزء پان های زد ایرانیه
حمید جوادیفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
لابدفکر کردی که حرفات ارزشی هم دارند فکر نمی‌کنم که یک فرد ایرانی باشی وبهاحتمال زیاد عرب باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
دریا به پوزه ....نجس نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
تمام نوشته فوق دلیل برناسیالیت بودن خود نویسنده وهم فکرانشان است کوروش مایه فخرومباهت ایران است وبا این قلم فرساییها تاریخ عوض نمی شود پس نویسنده عوضی نباش خیرسرت ایرانی هستی
م،
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
6
بی شرف بی همه چیز توکی هستی که در مورد شاه شاهان کورش کبیر اصن حرف میزنی دهنت اب بکش اشغال برو چرندیات واسه جد اباد خودت تعریف کن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
9
1
آفرین.این نقدتاریخی روفقط بایک نقدتاریخی دیگرمیتوان پاسخ داد.کورش پرستان فاقددیدگاه علمی نسبت به تاریخ اند.پس فحاشی می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
9
خودتونو جر بدین نمیتونید تاریخ ایران و عوض کنید آشغالهای تازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
11
4
کورش یک شخصیت من دراوردی است ودروغ محض است شاعران بزرگ فردوسی سعدی حافظ چراحتی یک بیت شعردرموردان ننوشته انددرحالیکه فردوسی خیلی به فارس بودن خودوزنده کردن زبان خودمیبادفردوسی ک تاریخ قبل ازکورش جعلی رانوشته چرانامی ازدروغ کبیرننوشته چراقبری ک صدوبیست سال قبل موسوم به قبرمادرحضرت سلیمان بوده به یکباره درزمان رضاپهلوی یهویی به قبردروغ بزرگ تبدیل شدچراسعدی حافظ مولاناحتی یک مصراع درذکردروغ بزرگ نیاوردندچراهردروغی به مابلغورمیکنن میپذیریم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
8
واقعا متن مزخرف و بی پایه و اساسی است و فقط از وطن فروشان این کار برمی آید و با این اکاذیب به شخصیت جهانی کوروش هیچ آسیبی نخواهد رسید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
1
بعضیها ساده اند و زود جوگیر میشوند و چون وضع کشور الان از هر نظر خرابه فکر میکنند کوروش خوب بوده هرکی ایران صاحب حکومت و دولت بوده خورده و برده و این وسط ما مردم افتادیم و داریم ازین و اون طرفداری میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
9
دیگه چیزی واسه مردم ندارید دارید با عقبه اونها بازی می کنید و مزخرفات به خورد مردم می دید.اینکه مشخص از چند سال پیش
دارید زمینه چینی و افکار نو در اختیار نسل جدید قرار می دید که هیچی از گذشته خودشون ندونن و اونو ننگ بدونن . تا کی....
Omidian
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
8
پیشنهاد می‌کنم نگارنده محترم سخنرانی دکتر. دیانی را در مورد کوروش، حتما دانلود و ببینند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
9
اگه این مقاله بااهداف سیاسی نوشته باشه نویسنده‌اش یک خائن به مملکت است و توصیه می کنم که راه جلوگیری از خفت این نیست که دیگران را خراب کنیم بلکه اصلاح رویکرد و عمل خود هست با خراب کردن دیگران این حکومت آباد نمیشه شما مثل دانش آموز رفوزه رو میمونی که دوست داری همه روفوز ه باشن خود فروش هایی مثل شما خیلی حقیرتر از از آن هستید که بخواهید تاریخ این مملکت رو به نفع خودتان تغییر دهید و پس از از شما اعمال ننگین تان کتاب ها شده و در دست آیندگان به عنوان عبرت مطالعه میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
9
کوروش هم انسان بوده و مبری از اشتباه نیست اما این همه بدگویی از گوروش در این نوشته خیلی زشت و خجالت اوره اگر ادعای نقد علمی دارید به خوبیهای کوروش هم اشاره کنید کوروش نسبت به پادشاهان دیگر وجهه مثبت دارد
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
7
توکه ازکوروش بدمیگی بیجا کردی فارسی تایپ میکنی نگا کن ما با کیاشدیم هشتاد ملیون،یه ادم بیخودی مث توکه ازسوراخ اول کمربند بیخود تره میخواد بین ما و پدرمون جدایی بندازه،انسانهای بی ارزشی مث شما نباید اسم انسانهای بزرگو بیارن،ایران یعنی کوروش تمام،وتوای شاه شاهان مااز این وطن فروشان نیستیم مافرزندان تو خاک زیر پاهایت را سرمه ی چشمانمان میکنیم ای بزرگی اسمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
7
درود بر کوروش بزرگ
این همه دنیا از بزرگی و معرفت کوروش گفتند و نوشتند
این مقاله از کجا در آمد
البته وقتی مقبره کوروش را می بندند تا کسی آنجا نرود نیاز است به یک چنین افرادی پول بدهند تا همچین مقاله ای بنویسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
7
درودبرپدرایران زمین کورش کبیر !!!که اگر تمام دورانها ودرتمام جهان ودرتمام انبیا وبزرگان بگردی کسی رابه عظمت و بزرگی اونخواهی یافت!!!زمانی که پیامبران الهی برده داری میکردند کورش بزرگ اعلام نمودکه انسان قابل احترام است وبرده داری ممنوع !!!!
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
درود به سرزمین پاکمان ایران که زیر‌ سُم حیواناتی چون شما نخواهد ماند تاریخ گویای حقیقت و راستی ست...
جهانیان همه میدانندکه کوروش کیست اسم کوروش به حدی پاک و بزرگ است که با دهن سگهای کثیفی مثل شما نجس نخواهد شد
همه میدانند که کوروش به درخواست مردمان ظلم دیده ی هرکشوری برای نجاتشان شتافته نه کشورگشایی
دیارجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
از نظر شمای بیسواد کورش این هم حنایت کرده چرا نمیگذارید مردم خود تصمیم بگیرند بیسواد یکماه مانده به روزش همه جای را با مامور می بنندند = اقا بیسواد یک مقدار از حنله اعراب به ایران و اتش زدن کتابخانه ها نیز می نوشتید = بقولی
از کجا میخورید تا بگویم چطور فکر می کنید
سمانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
11
61
خجالت نمیکشین با این اراجیفتون ...درود بر کوروش کبییییر
دنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
11
60
وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
14
45
خفه شید لطفا
پاسخ ها
اردشیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شما خفه شو بی غیرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
درود بر ایرانیان ای کاش درمورد حمله تازیان بر ایران هم جرات گفتن داشتی تاریخ ۱۴۰۰۰ سال پیش که چگونه حمله کردن تمدن هار از بین بردن وقت بیدار شدن هم وطن امروز فقط اتحاد با شهریار
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
14
59
واقعا متاسفم برای نویسنده این متن چطوری میتونین این چرندیاتو
سرهم کنین این چرندیات برای کسايی خوبه که اهل مطالعه تاریخ کشورشون نیستن خوشبختانه مردم دیگه هیچی شماها روباورندارن 42سال دروغ وریاکاری

وپنهان کردن ایران باستان
انصافا الان جایگاه کشورمونو کجا قراردادین
به امید وجدان بیداراین نویسنده...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
چرند نیست واقعیت تاریخ ایرانه اگر خوبیها را میپذیریم باید بدیها را هم قازم کنیم
جمیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
19
62
درود بر پیغمبر خدا کوروش بزرگ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
درود
اردوان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
درود بر کوروش بزرگ ذوالقرنین قران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شما و امثال شما و مسئولین بروید گند کاری خودتون رو جمع کنید ، اگه کوروش با کشتار مردم کشورها صاحب این سرزمین یعنی ایران شد پس بنظرم نماز خوندن شما رو این خاک هم از شرعی مشکل داره چون این سرزمین با خون ریزی بدست اومد فقط بدانید فقط خودتون رابه خواب زدبد وگرنه خونخوار شما هستید
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
تا احمق هایی چون شما در ایران باشند وضع همینه و یک ظالم را پیامبر میخوانید چرا شاه عباس را پیامبر نکردید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
کوروش کبیر تو قرآن نام دیگه ای داره (ذوالقرنین)
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
درود بر مرد عدالت کوروش کبیر.....و کور باد چشمان بد خواهانش..
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
5
درود برسرزمین پاکمان ایران
تاریخ گویای حقیقت و راستی ست جهانیان میدانندکوروش به درخواست مردمان ظلم دیده ی ان سرزمین ها برای نجاتشان شتافته نه برای کشورگشایی نام کوروش آنقدربزرگ هست که با دهن سگهایکثیفی مثل شما نجس نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
1
مطالب صحيح یا غلط با ذکر منابع آورده شده. می‌توانیم منابع را چک کنیم
بالاخره‌ جنگ در اون دوران معمول بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
0
0
چرا امده نوشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
4
شماها ضد ایران و فرهنگ ایرانی هستید تمام دنیا به کوروش افتخار میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
5
مشخصه دستور گرفته بر علیه نظام پادشاهی ایران بنویسه و پادشاهان ایران را به دور از اخلاقیات و انسانت معرفی کنه آدم تا چه حد باید خودفرخته ‌و خائن باشه که تمدن و اصالت و پیشینه خودشو زیر سوال ببره و از شخصیتی مثل کوروش بزرگ که پادشاهی وارسته و باغیرت و حتی با ایمان و یکتا پرست اینطوری بد بگه به حال این نویسنده دروغگو باید تاسف خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
5
کوروش افسانه گفته میشود ولی قالیچه سلیمان و عصای موسی و خیلیهای دیگر رو توقع دارند باور کنیم گیرم که افسانه گفته دورغ نگویید انسانها رو به بردگی نگیرید حداقل نشان از انسانیت داره شما که تمام با واقعیت سرو کار داشتید همه جور هم حمایت میشوید چرا اینهمه دروغ و ریاح به امثال شمایی که در مورد کوروش نوشتی میگویند نان به نرخ روز خور یه جایی دیگه یه زمانی دیگه هم میتونی چرت و پرتهای دیگر هم بنویسی
محفوظ
|
Germany
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
0
2
درقسمت پایانی متن نوشته فقط خانه پادشاه مانده واثراتی ازمردم نمانده درقیاس با وضعیت کنونی که خانه های مسئولین باستی هیلزهست و قبورشان ضریح طلایی مردم عادی بیچاره نه اون زمان نه این زمانه درهیچ زمانه ای عدالت وحق الناس و بیت المال واین شعارهای فریبانه رعایت نمیشده اونوقت میخاهین خونه مردم عادی برجای بمونه ؟؟
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
3
5
درود برتمام ایرانیان کوروش کبیر هیچ وقت به سپاهیانش دستور حمله و غارت مردم رو نداده. حتی اونهارو از دست حاکمان ظالم خود نجات داده درتمام لوحای که کشف شده اینهارو گفته وحتی مردم اسرائیل هم کوروش کبیر رو ستایش میکنن.
ای آنکه برخاک من میگذری بدان واگاه باش که پا بر خاک کسی نهاده ای که در تمام زندگی نگاهبان نیکی بوده که جز به اندیشه وگفتاروکردار نیک باکسی رفتار نکرده است. بدان که شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بی‌گناهی نشده آگاه باش سرزمین ایران بسیار گسترده بوده ودر تمام این گستره هیچکس توان زورگویی برناتوان را نداشته است. ارتش، من ارتش رهایی بخش تمام انسانهای ستمدیده بوده وبودن هیچ چشم داشتی به تاج تخت ودارایی آنها همواره یار و پشتیبانشان بودم..
ایران پاره تنم.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
3
خوبه که بیشتر از ما ایرانیها،خارجیها از کوروش کبیر و منشور حقوق بشر او و خدمات او برای مردم کشورهای شکست خورده میگن! بیشتر همین شما عقده ایها رو داره خفه میکنه. اسم بزرگ کوروش را با دهان نجس خود آلوده نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
4
اول این اقای تاریخ نویس برود مطالعه کند ندانسته چیزی نگوید
پادشاه لیدی و بابل و و و متهد شدند ایران را تصرف کنند اما شهامت کوروش کبیر و سرداران ایرانی شجاع انها را شکست دادند و مردمان ان منطقه با رافت انسانی کوروش ازاد شدند
اما منشور کورش از قلب رآوف مرد خدا و بشر دوست به نام پادشاه عادل کوروش کبیر نوشته شده که بعد از ان تا به حال هیچ انسانی به مانند منشور عدالت انسانیت خدا پسندانه و مهربانی وبشر دوستی نوشته نشده که باعث افتخار عدالت خاهان دنیا و مردم اصیل ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
4
درود بر کوروش بزرگ بزرگمرد ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
4
بدبخت کسی است که تاریخ پر افتخار کشورش را با گرایش های سیاسی پوچ خودش نکوهش کند و به جای ان تاریخ پوج دیگران را با افتخار بداند وقتی روزی فرارسد که قلم ها آزادانه بنویسند معلوم خواهد شد که کوروش که بود وچه کرد پادشاهی که سخنان وایده هایش پس از بیش از دوهزاروپانصد سال بر سردر سازمان ملل نقش بسته تا دیگران بدانند که تمدن ایرانی چه بوده وچه خدماتی به جهان کرده است بخوانید وبخوانید تا بدانید که چه مردم پرافتخاری در طول تاریخ بوده اید.
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
5
متاسفم برای نویسنده این متن خداییش این حرفای دروغ روچطوری سرهم میکنین
خون ایرانی تووجودت نیست
فقط بلدید عرب پرستی روترویج بدین
واقعا متاسفم
Mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
5
درود بر کوروش بزرگ به امثال شمایی که در مورد کوروش چرت و پرت می نویسند میگویند نان به نرخ روز خور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
5
درود.ناسیونالیسم میتواند خود انگیزه و پتانسیل توسعه و پیشرفت را در هر کشوری ایجاد کند.امروز پیشرفته ترین کشورهای جهان کشورهایی است که احساسات مثبت ناسیونالیستی را در مردمش بیدار می کند.طبیعتا ناسیونالیسم هم مانند هر مکتبی نیاز به قهرمان و تاریخچه افتخارآمیز دارد.بدون این مواد ضروری عملا از ناسیونالیسم به جز نامی باقی نمی ماند.بعضی کشورها مانند ایالات متحده به دلیل نداشتن قهرمانان باستانی مبادرت به ساخت قهرمان بدلی به وسیله جادوی سینما نموده اند تا انگیزه های یکپارچگی و توسعه را به جامعه القاءکنند.کشوهایی مانند ژاپن و آلمان که امروزه از پیشرفته ترین کشورهای جهان هستند،دارای مردمی با حس ناسیونالیستی قدرتمند هستند.حال پرسش من از این دوست گرامی این است که اگر انگیزه های به روایت شما جعلی و دروغی منجر به شور و نشاط و انگیزه برای توسعه و نگاه مدرن در جامعه امروز ایران گردد چه اشکالی در آن دیده میشود؟مگر غیر از این است که از نگاه فلسفی تمامی بشر دچار توهم حسی است .پس آیا باید تمامی حواسمان را یکسره به کنار نهیم و راه نومیدی و سرخوردگی و زوال را در پیش گیریم؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
3
درود بر کوروش هخامنشی
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2
0
باز متعصبان در ب در چرند ساختن. ب خودتونم رحم نمیکنید
محمود محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
4
زنده باد کورش. زنده باد زرتشت
13
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
5
دروغ گوووووو جیره خور وهر چی وطن فروش مثل توووو
علیرضا.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
2
امثال شما حرام لقمه های مواجب بگیر زیاد هست.
تنها کاری که من میکنم، اینکه صفحه ی سخیفتون رو دیگه نبینم
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
0
1
کسی به دیده انکار اگر نگاه کند نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
3
خدایی دقیقا چی میزنین
.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
4
دوستان به این چرت و پرت هایی که اینجا نوشته توجه نکنین. شما باید برید پاسارگاد و اونجا از نزدیک شکوه و عظمت کوروش رو ببینید. اونجا آدم هایی هستند که سوال هاتونو درست پاسخ میدن. ولی اینا با کوروش دشمنی دارن میخوان ذهنیت شمارو نسبت به این انسان پاک خراب کنن.
.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
3
دروغ گو های پست و کثیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
4
همه دنیا از هر ملیت و نژادی،به کوروش به دیده احترام نگاه میکنند،هیچ ملیتی هم با مفاخر تاریخی خودش اینقدر ضدیت نداره،در هیچ کجای دنیا چنین نویسنده ای که با جعل تاریخ دنبال تحقیر و تکذیب مفاخر تاریخی و هویت ملی خود باشد،پیدانخواهید کرد،جز در ایران
Cms
|
Philippines
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
8
43
این ایرانی ناسیونالیست که این داستانها را برای کوروش اختراع کرده اینا نوشته های مورخین باستان است که به ما رسیده و تنها ما ایرانیان نیستیم که به کورش با دیده احترام می‌نگریم بلکه بیشتر مردم اگاه دنیا از هر ملتی که هستن کوروش را با دیده احترام مینگرند
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
به بابات ظلم کرده بی شعور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مثلا کدام ملتها و با کدام دلیل و مدرک اثبات میکنی
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
1
6
این آدم جیره خوار ومزدور که این دروغهارو نوشته لطف کنه درباره بورس وحملهاعراب ومسلمانان هم مقاله بنویسم وبگه که چگونه همه چیو پسران نگردند وهمهرو ازدم تبع میگذروندن مردها رومیکشتند وزنهاروغنیمت میگرفتندو..........
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
50
خودتو خسته کردی کورش آنقدر بزرگه که با خزعبلات تو چیزی ازش کم نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
این داستان کورش از دوره سلسله پهلوی درست شده. چرا فردوسی که یک ایران پرست واقعی بوده نامی از کورش نبرده. شما که به اندازه فردوسی برای پارس وایران وزان فارسی نگران نبوده اید. یه کم عقلانی فکر کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
7
57
چو بیشه تهی ماند از نره شیر...
شغاللن درایند انجاد دلیر...
چو بیشه زشیران تهی یافتند...
سگان فرصت روبهی یافتند...
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
حیف که الان دست کفتارها و جیره خوارها گیر کردیم
بختیاریم از نسل کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
خاک تو سرت با این مزخرفات این نوشته های یک احمق است احمدی نژاد غلط کرد گفت میراث کورشم مردکه احمق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
درود اهورا مزدا بر تو ای هم وطن
افتخار
|
Australia
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
64
17
متن فوق تماما مطابق منابع تاریخ می باشد و از نویسنده تشکر می کنم،. در باره کوروش ابهاماتی بسیار زیاد هست که هنوز هیچ یک از باستان گراها نتوانسته اند جواب دهند. اهم این ابهامات:
۱) اگر ایرانیان باستان کوروش را دوست داشتند چرا هیچ ایرانی در زمان اشکانی و ساسانی نام کوروش ندارد یعنی هیچ مادری مایل نبوده اسم پسر خود را کوروش بگذارد؟
۲) حکیم فردوسی نه از کوروش نوشته و نه نامی از او برده چرا!
۳) هیچ ایرانی چه زردشتی و چه مسلمان تا قرن ۱۹ میلادی کوروش نام نداشته بعبارت دیکر کسی به نام کوروش از زمان اشکانیان ( حدود ۲۰۰ قبل از میلاد) تا قرن ۱۹ یعنی حدود ۲۰۰۰ سال هیچ ایرانی به نام کوروش وجود ندارد؟
تنها جوابی که برای این ابهامات متصور است اینستکه ایرانیان هخامنشی را ایرانی اصیل محسوب نمی کردند یعنی اگر چه کوروش خود را ایرانی می دانست ولی به دلائل نامعلوم توده ای ایرانی کوروش و سلسله او را خودی نمی دانستند در غیر این صورت می بایست در شاهنامه مفصل در باره کوروش مطلب باشد و می بایستی هر خانواده ایرانی زردشتی یک پسر خود را کوروش می نامید. شاید ایرانیان ادعای کوروش و هخامنشی را که پارسی هستند باور نداشتند و کوروش را عیلامی ( که پایتخت آنها شوش بود و سرزمین آنها خوزستان امروز و از اقوام سامی بودند )۰. باستان گراها متعصب که هیچ جوابی برای این سئوالات ندارند از طرح این سئوالات خشمگین هم می‌شوند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱