تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
تعداد نظرات: ۴۶ نظر

حسن صباح بنیانگذار نخستین سازمان تروریستی جهان

حسن صباح چهره‌ای شگفت انگیز بود. وی فرقه‌ای بوجود آورد که در دل تمامی مخالفانش رعب و وحشت افکنده بود و شیوه‌ای را برای تبلیغ و گسترش کیش خود انتخاب کرد که الگوی بسیاری از بنیادگرایان و تروریست‌های قرون بعدی شد. رویداد۲۴ زندگی این شخصیت مرموز تاریخ ایران را بررسی کرده است.

حسن صباح قلعه الموت

رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «به‌واسطه اسماعیلیه رعبی در دل‌ها پیدا شد و تا قریب دویست سال پشت ملوک و بنیان ممالک از ایشان در لرزه بود. پنجاه هزار فدایی که دادن جان و گرفتن آن نزد ایشان یکسان بود، به هر شکل و صورتی ظاهر می‌شدند، رئیس ایشان را از روی انصاف می‌توان گفت قطاع الطریق_راهزن_ بود.» سر جان ملکم

«من از حشیشیان نام می‌برم که باید آن‌ها را لعنت فرستاد و از آن‌ها گریخت. آنان با تقلید حرکات، جامه، رسوم و زبان و آداب ملل، چون شیطان خویشتن را به جامه فرشتگان در می‌آورند و به محض اینکه شناخته شوند خود را می‌کشند.» بروکاردوس کشیش آلمانی

حسن صباح چهره بسیار مرموز و عجیبی در تاریخ ایران و اسلام است. وی فرقه‌ای را به وجود آورد که می‌توان آن را نخستین سازمان تروریستی جهان نامید. بسیاری از ترفند‌های مغزشویی و ترور و کیش شخصیت که امروزه مورد استفاده گروه‌های بنیادگرایی مانند «دولت اسلامی عراق و شام» و «طالبان» مورد استفاده است، ریشه در روش‌های حسن صباح دارد.

او معتقد بود راهش راه حقیقت است و در برابر حقیقت جان و مال هیچ انسانی ارزشمند نیست. به همین دلیل قتل انسان‌ها، اعم از زنان و کودکان برای حسن صباح و پیروانش مانند آب خوردن بود. فداییان حسن صباح با اشاره رهبرشان حاضر بودند وحشیانه‌ترین اعمال ممکن را انجام دهند و جان خود و دیگران را  بگیرند، به همین جهت حسن صباح پدر معنوی تمام رهبران کاریزماتیک فرقه‌های آدمکش و سرکوبگری است که به نام مذهب فعالیت می‌کنند.

شناخت حسن صباح بدون شناخت مذهب او (مذهب اسماعیلیه) ممکن نیست. اسماعیلیان بزرگترین فرقه منظم ایرانی در قرون وسطی بودند که عقایدشان ۴۰۰ سال در ایران ماندگار بود و بسیاری از چهره‌های فکری تاریخ ایران، اعم از شیخ الرئیس ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو و دیگران تحت نفوذ عقاید اسماعیلیه قرار داشتند.

اسماعیلیه فرقه‌ای مرموز بود که عقاید الحادی جهان باستان را با مذهب تشیع درآمیخته بود که همین رازآمیز بودن را در شخصیت و تعالیم حسن صباح نیز می‌توان دید. اصول عقاید آنان بر اساس قداست عدد «هفت» بنا شده بود که عددی مقدس برای آنها بود.

اسماعیلیه نام خود را از فرزند امام ششم شیعیان گرفته بودند. امام ششم فرزندی به نام اسماعیل داشت که اسماعیلیه او را جانشین به حق پدرش می‌دانستند. آن‌ها بر این عقیده بودند که، امام بر حق اسمائیل است و چون هفتمین امام است پایان سلسه امامان جانشین پیامبر به حساب می‌آید.

اصول عقاید اسماعیلیان عبارت بود از یکم: باطنی‌گری: اسمائیلیان به تاویل آیات و روایات می‌پرداختند و ظاهر آیات را مهم نمی‌دانستند. به زعم اسمائیلیه قرآن هفت بطن دارد و اهل سلوک می‌توانند به این بطون دست پیدا کنند.

دوم منجی‌باوری: آن‌ها معتقد به ظهور امام زمان بودند و در این مورد خود حسن صباح تاکید فراوانی داشت. حسن صباح مدام تکرار می‌کرد که عقل راهنمای خوبی برای انسان نیست و آدمی باید معلمی داشته باشد برای سلوک و سعادت که آن معلم امام زمان است. این آموزه به کیش شخصیت هم دامن می‌زد که حسن صباح می‌توانستبه خوبی از آن استفاده کند.

سوم تقدس اعداد: احسان طبری این اصل اسماعیلیه را چنین توضیح می‌دهد: «اسماعیلیه در تحت تاثیر عقاید فیثاغوری و نظایر آن بر کیش اعداد بودند. اعداد پنج و هفت و دوازده و بیست و چهار و سی برای آنان مقدس بود. عدد هفت را ارزش خاصی بود. آن‌ها می‌گفتند وجود هفت آسمان و هفت زمین و هفت آیه در سوره فاتحه و هفت عضو در بدن و هفت حفره در صورت انسان خود رمزی از اهمیت ویژه عدد هفت است.»

اسماعیلیان براساس این اصول عقاید یک نوع سلسله مراتب کاستی بوجود می‌آوردند که در راس آن خلیفه‌شان قرار داشت که حجت‌های خود را برای تبلیغ به هفت گوشه عالم می‌فرستاد و هفت سلسله مراتب حاکم بود تا به پایین‌ترین مرتبه می‌رسید. در سیستم اعتقادی که حسن صباح ایجاد کرد فداییانش در سلسله هفتم قرار داشتند.

حسن صباح حدود سه قرن پس از اینکه اسماعیلیه بنیان نهاده شده بود به دنیا آمد و با اینکه به اصول اسماعیلیه وفادار بود، اما بدعت‌هایی چند در آن ایجاد کرد. حسن صباح در مصر بود که به اسماعیلیه گرایش پیدا کرد و زمانی که اسماعیلیان مصر دو شقه شدند، وی طرف نزار را گرفت که جانشین حجت اسماعیلیان المستنصر بود.

نزار در اسکندرسه به قتل رسید و جانشین او کسی نبود جز حسن صباح که می‌رفت تا قدرتمند‌ترین رهبر اسماعیلیه شود. وی سیستم اعتقادی خود را برا اساس برداشت‌های نزار از اسماعیلیه بنا کرد و سازمانی تروریستی برای از میان برداشتن مخالفانش ایجاد کرد.

زندگینامه حسن صباح

حسن صباح در سال ۱۰۵۰ میلادی در شهرری به دنیا آمد. پدرش اهل یمن بود و مذهب اثنی عشری داشت. عده‌ای از مورخان محل تولد او را قم نوشته‌اند. حسن در کودکی وارد مدارس دینی شد و به تحصیلات مذهبی روی آورد. در آن زمان ری محل فعالیت اسماعیلی‌ها بود و حسن تحت تاثر آن‌ها از هفده سالگی به این فرقه گروید.

حسن پس از اتمام تحصیلات اولیه به نیشابور رفت تا نزد امام موفق، روحانی اهل حدیث آموزش ببیند. امام موفق روابط عمیقی با اصحاب قدرت داشت به صورتی که طغرل سلجوقی وی را پیشوای خود می‌دانست.

هر آنکس که مورد لطف امام موفق قرار می‌گرفت و شاگرد او می‌شد به راحتی به دستگاه سلطنتی سلاجقه نفوذ می‌کرد و به مراتب مهم می‌رسید. مشهور است که «خواجه نظام الملک» و «حکیم عمر خیام» نیز شاگردان امام موفق بودند و بر این اساس داستانی درباره این سه نفر نقل می‌کنند که ماجرای «سه یار دبستانی» نام دارد و با اطمینان می‌توان گفت که جعلی است.

رابطه خواجه نظام الملک و حسن صباح

حسن صباح پس از اتمام درس و نزدیک شدن به امام موفق به دربار سلجوقیان نفوذ کرد. از همان ابتدای کار بین حسن صباح و خواجه نظام الملک دشمنی سختی بوجود آمد. دلیل این دشمنی به اختلاف مذهب آن دو بازمی گشت. خواجه نظام سنی شافعی مذهب بود و حسن صباح اسماعیلی. خواجه به تفریق درباره خطر حضور رافضیان و اهل باطن در دربار هشدار می‌داد و حسن صباح نیز در مقابل وی ایستادگی می‌کرد. خواجه نظام هر جا که توانست به اسماعیلیه و شیعیان ضربه زد و حسن صباح نیز منتظر فرصتی شد که این مرد قدرتمند را از پا بیاندازد.

این تنش ادامه داشت تا اینکه ملکشاه سلجوقی در نتیجه فعالیت حسن صباح و طرفدارانش به نظام الملک بدگمان شده بود. در تاریخ جهانگشای جوینی داستانی نقل می‌شود درباره کینه خواجه و حسن صباح که بر اساس آن حسن صباح در حال رشد و ترقی در دربار سلجوقی بوده که خواجه نظام با برهم زدن حساب و کتاب‌های وی مانع پیشرفت وی شده است. این داستان را نمی‌توان به راحتی باور کرد، اما در اصل اینکه خواجه نظام و حسن صباح کینه عمیقی نسبت به یکدیگر داشتند نمی‌توان شک کرد.


بیشتر بخوانید:آغا محمدخان قاجار ؛ خواجه حیله‌گر


به گزارش رویداد۲۴ پس از اینکه رابطه حسن صباح با دربار سلجوقی به سردی گرایید وی عازم مصر شد که در آن زمان مرکز اصلی اسمائیلیان بود. حسن صباح زمانی که وارد قاهره شد مورد استقبال گرم خلیفه قرار گرفت. اما حسن صباح که انتظار داشت خلیفه فاطمی فردی پرهیزگار و با تقوا باشد خلیفه‌ای عیاش را دید که تنها به فکر خوشگذرانی بود و به هیچ وجه لیاقت جانشینی علی ابن ابی طالب را نداشت. این امر باعث سرخوردگی حسن صباح، که روحیه‌ای خشک و مذهبی داشت شد و وی را به ترک مصر و بازگشت به ایران ترغیب کرد.

وی در بازگشت به اصفهان رفت چرا که اصفهان مرکز تجمع شیعیان بود. در آنجا بلافاصله تبلیغات دینی را شروع کرد و اسماعیلیان را تشویق کرد که از نزار پیروی کنند. پس از اقامت کوتاهی در اصفهان عازم یزد و دیگر شهر‌های ایران شد و تبلیغات خورد را ادامه داد.

سفر‌های وی مخفیانه بود و به دلیل شخصیت کاریزماتیکی که داشت در همه این شهر‌ها پیروان وفاداری برای خود جمع آوری کرد. وی شاگردان و مبلغان بسیاری تربیت کرد که در همه شهر‌های ایران نفوذ کردند و علاوه بر ترویج مذهب خود با حکومت سلجوقیان نیز مخالفت می‌کرد.

حسن صباح پس از بازگشت از مصر ده سال را به همین منوال گذراند و با زیست مخفیانه شبکه‌ای منسجم از مبلغان و پیروان مذهبش را در شهر‌های مختلف پراکنده کرد. وی بزرگان مذاهب دیگر را نیز به مذهب خود درآورده بود و همین امر باعث می‌شد پیروان آن مذاهب بیش از پیش تحت نفوذ مبلغان حسن صباح قرار گیرند.

تصویر قلعه الموت

تصویر بازسازی شده قلعه الموت دژ حسن صباح

حسن صباح پس از اینکه پیروان فراوانی در سراسر ایران به دست آورد به فکر قیام افتاد و شعاری انقلابی طرح کرد: «به دژ‌ها یورش ببرید.» حسن صباح قلعه الموت را برای مقر فرماندهی انتخاب کرد، چرا که دژی صعب العبور بود و سلاجقه نمی‌توانستند به راحتی تصرفش کنند.

قلعه الموت در آن زمان تقریبا ویرانه بود و حسن صباح به پیروانش دستور بازسازی آن را داد. جامع التواریخ قلعه الموت را چنین وصف می‌کند: «قلعه‌ای بود به غایت مستحکم، اگر چه عمارت‌های آن کهنه شده بود و هوای عفن داشت به سبب بی‌آبی مگر چشمه‌ای خرد که به خروج آب خرد وفا نکردی. سیدنا فرمود جویی به الموت آورند و بسیار دی‌ها از حدود الموت به آن بدان چشمه بگردید و پیرامون آن زراعت‌ها کردند و باغ‌ها و رز‌ها بکاشتند، به این سبب هوای الموت خوش شد.»

الموت پیش از تصرف آن به دست اسماعیلیان در اختیار سربازان سلجوقی بود. حسن صباح با هوشمندی تمام آن را تصرف کرد. نگهبانان قلعه الموت متاثر از آموزه‌های حسن صباح به اسماعیلیه گراییده بودند و راه را برای حسن صباح باز کردند. حسن صباح نیز به قلعه رفت و از صاحب آنجا درخواست کرد به اندازه پوست گاوی زمین به او بفروشد تا در ملک غصبی نماز نخواند. سپس پوست گاو را به رشته‌های کوچک درآورد و به دور قلعه کشید و به یاری این «کلاهبرداری شرعی» صاحب قلعه را بیرون کرد و آنجا را صاحب شد.

حسن صباح برای پیروان خرافات‌زده‌اش تبلیغ می‌کرد که واژه الموت به حساب ابجد ۴۸۳ می‌شود؛ یعنی همان سال تصرف الموت و از این امر حقانیت خود را نتیجه می‌گرفت. اسماعیلیان علاقه خاصی به عدد ابجد و دیگر بازی‌های خرافی داشتند و به همین دلیل تمام پیشامد‌های اتفاقی را با بدل کردن به اعداد رمزی حکمت‌آمیز تلقی می‌کردند.

حسن صباح به محض مستقر شدن در الموت تمهیداتی دفاعی برای آن ترتیب داد. دولت سلجوقی و وزیر مقتدرش خواجه نظام الملک نیز به صرافت افتادند حسن و پیروانش را نابود کنند. ملکشاه سلجوقی ابتدا نمایندگانی را نزد حسن صباح فرستاد تا وی را به صورت مسالمت‌آمیز اقناع کنند. اما حسن پیامی برای شاه فرستاد که به راستی رعب و وحشت در دل درباریان و سربازان وی افکند: «به ملکشاه بگویید به من صدمه و آسیبی نرساند وگرنه در برابر او صف آرایی خواهم کرد و این را نیز بداند که لشکریان او تاب مقاومت در برابر فداییان من را ندارند؛ زیرا هریک از سربازان من در جانبداری بی مانندند و کشتن و کشته شدن برایشان یکسان است.»

گفته می‌شود حسن صباح برای اینکه نمایندگان شاه به عمق جدیت سخنانش پی ببرند سه تن از پیروانش را احضار کرد. به یکی از آن‌ها دستور داد خود را با خنجر بکشد، به دیگری دستور داد خود را از بالای قلعه پرتاب کند و سومی نیز دستور گرفت تا خود را در آب غرق کند. هر سه تن بدون اینکه دلیل این اقدامات را بپرسند بلادرنگ دستور حسن را اطاعت کردند. نمایندگان شاه با دیدن چنین صحنه‌ای به وحشت افتادند و از عمیق نفوذ وی بر پیروانش شگفت زده شدند. لشکریانی که ملکشاه برای تصرف قلعه الموت فرستاد نیز همگی شکست خوردند و سخن حسن صباح درست از آب درآمد.

حسن صباح و حشاشین

حسن صباح چهره‌ای کاریزماتیک بود. وی نفوذ عجیبی بر انسان‌ها داشت. وقتی سخنرانی می‌کرد پیروانش با شنیدن هر کلمه‌ای می‌گریستند و زمانی که دستوری به کسی می‌داد، بی‌درنگ اطاعت می‌کرد.. فداییان حسن صباح در سراسر کشور پراکنده بودند و با خنجری که در لباس پنهان می‌کردند می‌توانستند هر کس را که حسن صباح اراده می‌کند از پای درآورند. راهی شدن آن‌ها برای عملیات ترور شباهت زیادی به عملیات‌های استشهادی داشت.

زمانی که یک فدایی زنده از ماموریت بازمی گشت مادر و خانواده او مویه می‌کردند و کشته نشدن وی در راه حسن صباح را خسرانی بس بزرگ می‌دانستند. آن‌ها حقیقت عالم را حسن صباح می‌دانستند و خود را ولایی می‌نامیدند. این نفوذ حیرت انگیز باعث شده بود مورخان غربی شایعه کنند که حسن صباح به پیروانش حشیش و مواد روانگردان می‌دهد و به همین دلیل اسماعیلیان را فرقه حشاشین (یا آنطور که در انگلیسی می‌گویند Order of Assassins) بنامند.

مورخان غربی که چنین موردی را در تاریخ خود سراغ نداشتند استدلال می‌کردند که چنین تاثر غریبی بر انسان‌ها فقط با مسموم کردن روان آن‌ها توسط مواد مخدر ممکن است. اما پژوهش‌های بعدتر نادرستی این نظریه را اثبات کردند و تاثیر حسن صباح بر پیروانش صرفا از طریق آموزه‌ها و نفود شخصیت و کلامش صورت می‌گرفت و در منتالیته شرقی چنین چیزی بعید نبود.

ذهنیت شرقی استبدادزده، عرفان‌زده و دگر آیین بود و رهبران مذهبی نفوذ فراوانی بر پیروان خود می‌یافتند. حسن صباح نیز در همین ساختار ممکن می‌شد و قدرت می‌گرفت.

اسماعیلیان با به دست آوردن این پیروزی به صرافت افتادند قلعه‌های دیگری را نیز تصرف کنند. حسن صباح پیروانش را به قهستان و خان لنجان فرستاد و دو قلعه را در آنجا تصرف کرد. به زودی دژ لمسر نیز تصرف شد و فداییان حسن صباح در آن‌ها مستقر شدند. اکنون دیگر حسن صباح در جایگاه یک رهبر معنوی و سیاسی جا افتاده بود و زمان آن رسیده بود تا بواسطه سازمان شگفت‌انگیز کشتارش در سراسر کشور رعب و وحشت بیفکند.

ترورهای حسن صباح

نخستین قربانی معروف ترور‌های حسن صباح، موذن ساوجی بود. موذن ساوجی حاکمی در اصفهان بود که دستور دستگیری اسماعیلیان را داده بود و به همین دلیل یکی از پیروان حسن صباح به نام طاهر نجار وی را به قتل رساند. خواجه نظام الملک دستور داد طاهر نجار را به جرم این قتل اعدام کنند و جسدش را برای عبرت عامه در شهر بگردانند. اما این کار نه تنها عبرت دیگران نشد بلکه در میان اسماعیلیه وی را به مانند یک شهید واقعی تکریم کردند و خانواده‌اش به مناسبت کشته شدن فرزندشان جشن گرفتند.

هدف بعدی خواجه نظام الملک بود. حسن صباح از سال‌های جوانی از وی نفرت داشت و این وزیر قدرتمند بزرگترین مخالف اسماعیلیه به حساب می‌آمد. ملکشاه سلجوقی که از قدرت روزافزون خواجه نظام الملک بیمناک بود، وی را از وزارت برکنار کرده بود، ولی هنوز در میان ملازمان وی قرار داشت.

ملکشاه و خواجه نظام عازم سفر بغداد بودند که یکی از فداییان بوطاهر ارانی به بهانه دادن نامه نزد خواجه نظام رفت و با خنجری شاهرگ وی را برید. خبر قتل خواجه نظام که به حسن صباح رسید وی را خوشحال کرد و خطاب به پیروانش چینین گفت: »قتل هذا الشیطان اول سعاده: قتل این شیطان آغاز سعادت است.»

از آن پس اسماعیلیان بسیاری دیگر را به همین شیوه به قتل رساندند. برنارد لوییس در این باره می‌نویسد: «در جنگ رعب‌انگیز و حساب شده‌ای که اسماعیلیان آغاز کرده بودند، قتل خواجه نظام نخستین حمله از سلسه حملات طولانی بود که سلاطین، امیران، سرکردگان، حکمرانان، و حتی دسته‌ای از فقیهان و علمای دینی که عقاید اسماعیلیان را مردود دانسته و قتل آن‌ها را مباح اعلام کرده بودند، معروض خنجر فداییان شدند.»

ملکشاه سلجوقی چهل روز پس از قتل خواجه نظام درگذشت. درگذشت وی دربار و حکومت مرکزی را به شورش و آشوب دچار ساخت و در این میان حسن صباح بر قدرت خود افزود. برکیارق جانشین وی دست به مبارزه‌ای همه‌جانبه با اسماعیلیان زد. فقهای شافعی مذهب نیز فتوای جهاد با آن‌ها را صادر کردند. بسیاری از پیروان اسماعیلیه اعدام شدند و اسماعیلیان نیز در پاسخ بسیاری از امرا و فقهای شافعی را ترور کردند. اما برکیارق که دچار جنگ با برادرانش بود توان سرکوب حسن صباح را نداشت.

به گزارش رویداد۲۴ برکیارق در ۲۵ سالگی بر اثر سل مرد و سلطان سنجر به جای وی نشست. سنجر که از قدرت و نفوذ حسن صباح آگاه بود سعی کرد با او صلح کند. حسن صباح وی را از طریق جاسوسان فراوانی که در دربار سلجوقی داشت ترسانده بود. حسن صباح به جاسوسان خود دستور داد خنجری را در کنار تخت خواب پادشاه فروکنند و چون سنجر بیدار شد و خنجر برهنه را کنار تخت خود دید به نفوذ حسن صباح به دربار پی برد و به صلح با وی از سر ترس روی آورد. علاوه بر او دیگر حاکمان و حتی فقها نیز از ترس حسن صباح و فداییانش خواب راحت نداشتند و حتی عده‌ای از ایشان با زره و کلاهخود می‌خوابیدند.

پس از سلطان سنجر، ملکشاه سلجوقی عزم خود را برای تصرف قلعه الموت و کشتن حسن صباح جزم کرد و سپاهیانش الموت را محاصره کردند. حسن صباح خانواده خود را از الموت به روستا‌های اطراف فرستاد تا مانند دیگران از راه ریسندگی زندگی کنند و خود به مقابله با سپاهیان سلجوقی مشغول شد. این محاصره طولانی هزینه زیادی برای سلجوقیان داشت و نهایتا هم موفق به تسخیر الموت نشدند. نهایتا هم با مرگ ملکشاه سپاهیان وی متفرق شدند و اسماعیلیان قوای نظامی خود را بازسازی کردند.

اسماعیلیه علاوه بر ترور دشمنان خود را ارعاب نیز می‌کردند. برای مثال یکی از مخالفان اسماعیلیون در این دوران امام فخر رازی بود. وی از بزرگترین متکلمین تاریج اسلام است و تسلطش بر علوم اسلامی زبانزد خاص و عام. فخر رازی منتقد فرقه اسماعیلیه بود و اسماعیلیان برای ارعاب او یکی از پیروانشان را فرستادند تا نزد وی درس بخواند و در زمان مناسب بر وی خنجر بکشد. فدایی مورد نظر نزد امام رفت و هفت ماه شاگرد او بود و پس از آنکه وی را تنها یافت خنجر را بر گلوی امام نهاد و امام توبه کرد و دیگر از اسماعیلیه بدگویی نکرد. حسن صباح دستور داده بود وی را نکشند و فقط بترسانند و زمانی که دست از بدگویی کشید، اسماعیلیه به وی طلا و پول نیز می‌دادند.

مرگ حسن صباح

حسن صباح با این روش، یعنی ترور و ارعاب مخالفان، توانست اسماعیلیه را حفظ کند و گسترش دهد. وی در طول این سال‌ها هیچ گاه از قلعه الموت خارج نشد و همواره زیستی زاهدانه داشت. حسن صباح کتابخانه بزرگی در الموت داشت و تا حدودی زبان‌های لاتین و یونانی را بلد بود. بیشتر اوقات وی به مطالعه و عبادت می‌گذشت و خبررسانانش خبر ترور‌های مقدس را پس از نماز برای وی می‌آوردند.

حسن صباح در سال ۵۱۸ هجری قمری مصادف با ۵۰۳ هجری شمسی در قلعه الموت درگذشت. وی به هنگام مرگ حدود هشتاد سال سن داشت و پیش از مرگ کیابزرگ امید را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد و فرزندان ذکور خود را به قتل رساند تا مدعی جانشینی نباشند.

منابع:
_حسن صباح، چهره شگفت انگیز تاریخ/ محمد احمد پناهی سمنانی/ کتاب نمونه
_قلعه الموت، زندگی و زمانه حسن صباح/ولادیمیر بارتول/ترجمه حشمت الله آزاد بخت/نشر آمه
_حشاشین/تامس گیفورد/ترجمه جواد سید اشرف/نشر ققنوس

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
16
44
عربها چیزی جز تروریست و شرک و بت پرستی برای ما نیاوردند
پاسخ ها
ناشناس
| Belgium |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
این بت پرستی و شرک (بنظرمن بندگی، فقر وجهل) که شما می فرمایید مرزهای نژادی؛ قومی؛ جنسی و جغرافیایی وغیره نمی شناسه. منظور بعضی ها دقیقا همین هست که اختلافات قومی و نژادی را دامن بزنند .
ناشناس
| Belgium |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
مسئولیت پذیری و پذیرش عواقب هر انتخاب و تصمیم کجا رفته !؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
4
15
این مطلب رو جا انداختید که پیروان خود را عقیم میکرد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
9
19
روانی بود آدم حساب نمیشه
حسین
|
Germany
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
21
15
اگر فقط به نوشته شما و انتقادات شما نسبت به حسن صباح اتکا کنم که بیشتر منفی هم هستن، باید اقراق کنم که حسن صباح یک نابغه استثنایی و دانشمندی بسیار عالم بود که بر تمامی علم روانشناسی، فنون جنگی، جغرافیا، استحکام سازی، کشاورزی و غذایی، جماعه شناسب، تاریخ و فاسفه امروز و حتی آینده تسلط کامل داشت. تنها تسلط بر زبان یونانی و لاتین در زمانی که بیش از ۹۵٪ مردم حتی اسم خود را نمی توانستند بنویسند، نشان از علم ایشان و آگاهی به تمامی دانش آنزمان که یا بزبان لاتین و یا یونانی نوشته می شدند، دارد. حتی قبول این واقعیت که یکی از بزرگترین و نفیس ترین کتابخانه های جهان آنزمان در خدمت ایشان بود، بازهم دلالت بر عالم بودن استثنایی ایشان دارد که هر هزار سال شاید یکبار پدید شود.
حتی اگر مخالف حسن صباح باشیم، اما مقداری انصاف علمی بخرج دهیم، باید به این نابغه استثنایی حداقل در هزار سال گذشته احترام بگذاریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
او مثل هر فرد عالم و سرشناسی از نظر دارا بودن علوم دینی و فقهی و عمومی و فنی و جغرافی و جنگی و غیره،، غنی و دارای احترام بوده و هست ٪
اما از این نظر که در غایت کار مثل تیمور لنگ و هیتلر و دیگر خودکامگان با ترور و کشتار مردم و حتی کشتار.پسران خود عمل میکرد و نتایج عملکردش خروجی افتضاحی داشت، مورد احترام و نیکنامی نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
شما که نمیشناسی ادم بیسواد چرا راحت نظر صادر میکنی
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
اقراق کنی؟ منظورت اینه که اقرار کنی؟
ک. پارسی
|
France
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
19
12
این مقاله غیر علمی و با دید منفی نوشته شده است
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
ولی این شمائید که بدون دلایل و مستندات علمی و منطقی نظری غیر علمی و منفی داده اید .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
جناب حسن صبا وطن پرست بود با عربا جنگ میکرد نمیشناسی لطفا نظر نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
8
7
دیدگاه ایشون به همه منفیه.حسن صباح که هیچ کوروش رو هم زیرسوال بردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
10
8
تروریست بودن افتخاری ندارد شما آنرا بنام یک ایرانی ثبت می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بدبخت نفهم الان ایرانیدر همه جای جهانتروریست شناخته میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
11
2
چرا دروغ مینویسی خوده عمر خیام لا دین بوده شراب میخورده با مذهب حسن مردم رو کنترل میکنه به حاکم های اسلامی ضربه میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
11
7
به نظر من ،امامان و پیامبران و اصحاب امامان ما هیچ کدام با خونریزی و وحشت و رعب و بزور اینکارها را نکردن .پس با شناختی که از اسلام و پیامبران و امامان دارم کار حسن صباح غلط و اشتباه و متصل به زور می‌باشد.والسلام.در هیچ کدام آیین دین اسلام خودکشی ،به نام فدای دین شناخته نشده و جزو گناهان کبیره است.شما رو بخدا دست از خرافات بردارید.گور بالای حسن صباح با این طرز فکرش.
پاسخ ها
الهوردی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
میدونی چیه؟ دقیقا همان تاثیری رث که صباح باتکیه بر علم و اصواش بر پیروانش رو میزاشت،، حالا عربها شما رو برده بی اختیار خودشون کردن... صباح اگه اهل عرب بود علان واسش سینه زنی میکردین.. متاسفانه نقشه دقیق اعراب برای فراموشی تاریخ ایران نزدایرانیان به برکت وحود امثالی مثل شما بسیار موثر واقع شد
اینو هم بدون دلیل عقب ماندگی ایران چیزهای مثل تحریم و رییس شش کلاس سوادی نیست بلکه ملتی که تاریخ و گذشته اشو ندانه محکوم به نابودیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
5
3
بابا این آدم ایرانی بوده عرب که نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
7
5
حسن صباح هرچند شیعه بوده و آن هم اسماعیلی ولی راه و روشش با امامیه ۱۸۰ درجه فرق داره.انسان تروریست دشمن درجه یک شیعه امامیه هست حالا هر کی میخاد باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
7
10
من تمام سرگذشت زندگینامه این مرد بزرگ راخوندم.وخودم سالهادرقزوین زندگی کردم.حسن صباح اونقدرازنظرروانشناسی وتاثیربرپیروانش متبحربودکه تونست باوجودسپاه محدودی که داشت،،خواجه نظام الملک وترکان خاتون،همسرپادشاه سلجوقی،که بعدهانقشه قتل حسن صباح روکشیدوناموفق بودتمام مخالفاشوازلب تیغ گذروند.حاضرم به جرات قسم بخورم حسن صباح اگه سپاه هخامنش رادراختیارداشت،،،تمام جهان روفتح میکرد،،،کتاب خداوندالموتوبخونید،نه این چرتوپرتایی که اینجانوشته وحسن صباحوآدم بدی جلوه داده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
حسن صباح از عجایب خلقت میباشددرانزمان باخلافت خونخواران عباسی که در هرجای قلمرومسلمانان بوداگرحاکمان دختران وزنان و پسران تاچهارده سال خلاصه آزادم گذشته تاحیوانات زیبا برای خوش خدمتی حتی دختران وزنانشان رابه خلفای عباسی میبخشیدندفقط یک حسن صباح میخواست تا چنین حیواناتی رامعدوم ساخته وجسدشانرااتش بزندط
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
8
11
خواهش میکنم یا مطلب رو حذف کنید یا از ویکی پدیا با دقت بخوانید
حسن صباح برعکس تمام این توصیفات و حشاشین فقط با کسانی که مذهب اسماعیلیه و تاریخ ایران مشکل داشتند در جنگ بود یعنی چی که کشت و کشتار غیر نظامیان و زن و بچه ها رو میکرد
مثل اینکه شما هم نوشته های یه یاوو به اسم مارکو پولو که فقط در حد ۳ صفحه در مورد حشاشین نوشته رو گوش دادید
اگه تروریست بود پس چرا میومد دنبال کتیبه های ارزشمند تاریخی و آنها رو ترجمه میکرد و به کتاب ها اضافه میکرد
صلاح الدین ایوبی اومد آتیش انداخت و پیروان مذهب اسماعیلیه رو به صلیب میبست و بعد شما میاید کسی مثل اون رو فرشته قرار میدید به خاطر اینکه فاتح بیت المقدس بود و کسی به اسم حسن صباح که این همه کار ارزشمند انجام داد رو تروریست می شمارید جمع کنید بخدا این بساط رو
ای کاش مغول ها اون کتابخانه الموت رو به آتش نکشیده بودن
ولی از کجا معلوم شما به خاطر خودتون که منافعتون حفظ بشه آن گنجینه ها رو نابود نمیکردید
واقعا فرد قابل احترامیه حسن صباح این قدر خواهشا اراجیف نگید ۱۴ امامی ها
برید تاریخ رو بخونید ، کتاب ۳ یار دبستانی رو حتما مطالعه کنید
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
9
1
بدبختی ایران بخاطر تاسیس دولت اسماعیله بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
3
2
حسن صباح کی با عرب‌ها جنگید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
4
7
حسن صباح جد من هستش و کتابی به دستنوشته خودش داریم که در معانیش در مورد فرقه اون زمان چیزهایی هست که نشون میده حسن صباح ی جنگجو بودن که با بی عدالتی میجنگیده
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
4
6
حسن صباح یه مرد کامل بوده و دمش گرم که هرکاری که دوست داشته در زمان خودش کرده درست مثل الان که دولت مردان ما هرکاریکه عشقشون میکشه میکنن و هیچ قانون و قوانین نیست که زیر سئوال ببرنشون و یا باز خواستش کنن . فقط میتونم بگم دوش گرم که یه جانشین درست حسابی واسه خودش انتخاب کرد و مثل خیلی ها فرزندانش رو جانشین خودش نکرد و احسن بهش که فرزندان ذکور خودش بقل رسوند . حسن صباح روحت شاد شاد شاد باشه من هر روز برات فاتحه میفرستم ای کاش الآن زنده بودی و ریشه این فساد می پوکوندی .
ماهک ادیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
6
12
حسن صباح یک ایرانی با تعصب و غیرت بوده که برای ایران میجنگید این اراجیف چیه که نوشتید...تف بر شما که تاریخ ایران رو نابود میکنیذ
مهران
|
United States of America
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
4
5
این صفحه و مطالبش تحت تاثیر پانها و یا نزدیک به چنین تفکراتی هست و مقالهئ نوشته شده به هیچ وجه جهان بینی و ایده الهای صباح رو حتی مطرح نمیکنه و چه برسه تفسی اونها،به هر جهت از این مطالب یکطرفه و دل به خواه زیاد در نت موجود هست و بر همه روشنه که باید در مورد تاریخ به مقالات و کتب معتبر که تاریخ رو در عمق و قدمتش و اتفاقات رو در ظرف زمانه خودش و نسبت به اون دوران میسنجه که در نهایت میتونه بدون غرض یک نتیجه عادلانه به مخاطب بده،نه عجولانه و با بی انصافی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
3
7
از کی عقده دارید اینطوری دارید عقده گشایی میکنید؟
سپیده درویشی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
3
7
این کدوم احمقی این مقاله را نوشته هر کس بوده میخواسته چهره ی بدی از دین اسلام نشان بده ودرضمن به دانشمندان ایرانی توهین کرده حسن صباح یک ایرانی عالم بوده ابوعلی سینا ابوریحان دانشمندان بزرگی بودند که قرنها اروپاییها از ایشان تقلید میکردنداین اروپا وامریکاست که درهمه چیز مدیون ایران وایرانیه تمدن غنی ایران واسلام نیازی به امثال شمابرای شناخته شدن ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
آره از بس عالم بود خواجه نصیر اولین مهندس ایرانی به دست فرقه وحشتش کشنه شد کلی عالم و کشت
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
1
2
در مطلب بالا خیلی جاها خلط مبحث شده. توصیه میکنم کتاب خداوند الموت اثر پیر آمیر مترجم ذبیح الله منصوری رو مطالعه کنه هر کی علاقه منده تا تحلیلی منصفانه تر و دقیقی داشته باشه.
ناشناس
|
Pakistan
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
8
7
فیلمی که ترکیه ساخته تحت عنوان سلجوقیان بزرگ هم دقیق حسن صباح سیدی که فقط ترور میکنه یه حروم زاده به تمام معناس که اولین کتابهای شیعه وولایت مینوسه ومیگه اینا رو بکنید توفکر مردم تا بتونید حکومت کنید بر سرشون .دقیقا ادامه کارش سید نواب صفوی وحکومت سیدا دارن ادامه میدن.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
6
6
تا اونجا که من می دونم و شنیدم و خوندم حسن صباح آدم بزرگی بوده و ایرانی بوده و تعصب رو ایران و زبان فارسی داشته .بهرحال خدا بیامرزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
7
6
حسن صباح با روش خاص خودش می خواست شکوه وعظمت ایران رو که توسط اعراب بادیه نشین بودن تمدن به باد رفت برگرداند ولی نگذاشتن چون اونموقع هم یک مشت خرافه پرست اجازه نمیدادن تا ایران مستقل وازاد باشه به امیدروزی که ایران دوباره یک کشور پارسی اصیل باشد
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
2
4
نویسنده حداقل یکبار کتاب حسن صباح رو میخوندی تا منظور ازحشاشین رو میفهمیدی ... و نمیگفتی مواد مخدر مصرف میکردن . این مطالب بیشتر از تواریخی هست که وابستگی به خلفای آن روزگار داشتند و مستقل نیست.
جواد مقدم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
3
1
حسن صباح دو پسر خود را به دلیل ارتکاب جرم کشت و طی سی سال اقامت اش در الموت سه بار از قلعه خارج شد ، او قبل از فرستادن فدائیان به ماموریت حشیش در آبگوشت آنان می ریخت آنموقع حشیش را نمی کشیدند بلکه می خوردند ، در قسمتی از مطلب فرمودید اسماعیل را آخرین امام می دانستند و باز فرمودید اسماعیلیه به وجود امام زمان باور داشتند شاید منظورتان همان اسماعیل باشد که اسماعیلیه باور دارد او زنده است درحالی که قبل از دفن او را نمایش گذاشته بودند تا شکی نماند که او مرده است در هرصورت هیچ مذهبی با کشتن و ترور کردن و بدعتی گذاری رسمیت نمی یابد و اسماعیلیه هم مانند دیگر شاخه های اسلام که از زیر بته عمل آمده اند رسمیت ندارد اصلا اسلام مذهب ندارد اسلام دین است و اصول او مشخص و کتابش مشخص و پیامبر و سیره او مشخص و هرکه خارج این دایره باشد رسمیت ندارد و پیروانشان در آتش اند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
3
3
تروریست بمعنای کشتن مردم عادی با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. حسن صباح کاری به مردم عادی نداشت بنابراین با تعریف تروریست سازگار نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
4
3
و ایذا دنباله روهای امروزی حسن صباح از موتلفه و فدائیان اسلام گرفته تا داعش و طالبان و غیره...
عبداالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
0
1
حسن صباح از عجایب خلقت میباشد که توانست هم باخلفای خونخوارعباسی که درقلمروخوددختران وزنان مخصوصا پسران زیبا درحرمسراهیشان نگه میداشتندودرطرف دیگرسلجوقیان و طرف سوم مسیحیان بیزانس شخص دیگری غیرازحسن صباح گارهیچ کس نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
0
3
پیشنهاد میدم اول ی بار کتاب خداوند الموت بخونید بعد این اراجیف بگید
واقعا این طرز فکر شما جای تاسف داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
0
2
این چرت پرت ها چیه در مورد حسن صباح نوشتید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
0
0
لعنت بر تو و پدر تو که همین دروغ ها را نوشته ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
0
0
لعنت بر تو و پدر تو که همین دروغ ها را نوشته ای
ناشناس
|
-
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
0
0
سلام فيلمي كه الان از زمان سلجوقيان نشان ميدهند حس صباح يك ادم بي دين وانسان كش ديده ميشود
نظرات شما
پیشخوان