تاریخ انتشار: ۱۸:۲۰ - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مقایسه حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در یک نگاه + جدول

اعضای شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

مقایسه حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در یک نگاه + جدول

رویداد۲۴ اعضای شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

مقایسه حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در یک نگاه + جدول

در جدول بالا میزان دقیق حقوق و دریافتی های سال ۱۴۰۱ با ۱۴۰۲ مقایسه شده است.

منبع: انتخاب
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان