تاریخ انتشار: ۱۱:۰۴ - ۰۸ آذر ۱۴۰۱

آیا زن را بدون دلیل می‌توان طلاق داد؟

مشاوره حقوقی آنلاین؛ طبق قانون مدنی ایران مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسرش را بنماید.

آیا زن را بدون دلیل می‌توان طلاق داد؟

رویداد۲۴ شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل یکی از مواردی است که در قانون بیان شده است. مرد برای درخواست طلاق از دادگاه احتیاجی به ارائه دلیل ندارد و می‌تواند زن را بدون دلیل طلاق دهد. امانکته مهم آن است که مرد باید هنگام درخواست طلاق و زمان رسیدگی به آن تمامی حقوق مالی زن را به وی پرداخته باشد. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

طلاق دادن زن بدون دلیل

طبق قانون همان‌طور که بیان کردیم، مردان در کشور این اجازه را دارند که هر زمان بخواهند به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی دادخواست طلاق برای جدایی از زن را بدهند. برای این کار احتیاج به هیچ دلیل و مدرکی ندارند تا ضمیمه دادخواست طلاق کنند و آن‌ها را در دادگاه نزد قاضی ثابت کنند تا بتوانند از این حقشان استفاده کرده و زن را طلاق دهند.

نکته مهم آن است که این حق برای زنان در قانون ایران در نظر گرفته نشده است. زنان برای جدایی از همسر خود باید دلایلی داشته باشند و این دلایل را در دادگاه اثبات کنند تا بتوانند از همسرشان جدا شوند.

شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل توسط مرد

پرداخت مهریه زن

یکی از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل مهریه است. مردی که می‌خواهد زنش را طلاق دهد باید تمام مهریه زن را به طور کامل پرداخته باشد درغیراین‌صورت صیغه طلاق اجرا و در دفتر اسناد رسمی ثبت نخواهد شد اما در مواردی امکان طلاق زن قبل از پرداخت کامل مهریه وجود دارد:

  • عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه. دراین‌صورت مرد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و در صورتی که عدم توانایی مالی مرد برای دادگاه ثابت شد و دادگاه درخواست اعسار او را پذیرفت، در این شرایط می‌تواند اقدام به پرداخت اقساطی مهریه زن کند. در این صورت اقساط بعد از ثبت طلاق پرداخت خواهد شد و اگر پرداخت نشود زن می‌تواند به اجراییات دادگستری مراجعه کند.
  • یکی دیگر از مواردی که مرد می‌تواند بدون پرداخت حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله طلاق را به ثبت برساند رضایت زن است.

پرداخت نفقه زن

یکی دیگر از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل پرداخت نفقه است. مقدار نفقه را دادگاه بر اساس شئونات و سطح زندگی اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌کند و مرد بایستی بپردازد. زن بعد از طلاق توسط مرد باید به مدت سه طهر، (سه بار عادت ماهانه شده و پاک شود) عده طلاق نگه دارد.طلاق از طرف مرد طلاق رجعی است، بنابراین پرداخت نفقه زن در این دوران بر عهده مرد است.

پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت

پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت یکی از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل است. البته این مورد در صورتی است که زن تقاضای اجرت‌المثل کند و شرایط گرفتن اجرت‌المثل هم داشته باشد. که این شرایط عبارت است از:

  • ثابت شود زن به دستور شوهر کارهایی انجام داده که شرعا به عهده‌اش نبوده است.
  • زن قصد رایگان انجام دادن کارهای خانه را نداشته باشد.
  • زن کارهایی انجام داده باشد که عرفا دارای مزد باشد.

پرداخت نصف دارایی شوهر

پرداخت نصف دارایی شوهر به زن یا تقسیم اموال شوهر باز هم یکی‌دیگر از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل از سوی مرد است. این شرط یکی از شروطی است که ضمن عقد ازدواج اگر مرد امضا کرده باشد یا درخواست طلاق از طرف زن همراه با دلایل محکم برای دادگاه باشد، باید به زن پرداخت شود.

ضمن بیان این شرایط به این نتیجه می‌رسیم که تا مرد حقوق مالی متعلق به زن را مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی به او پرداخت نکند صیغه طلاق جاری نخواهد شد مگر اینکه مرد دادخواست اعسار بدهد و دادگاه آن را بپذیرد یا زن رضایت به خواندن و ثبت صیغه طلاق بدهد.

اما اگر مرد حقوق مالی را به زن پرداخت کند دیگر مانعی برای طلاق دادن زن نیست. حتی اگر زن به طلاق اعتراض کند و رضایت به طلاق نداشته باشد این اعتراض و عدم رضایت اثری در اجرای صیغه طلاق و دادن گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه به مرد نخواهد داشت.

منبع: مجله دلتا

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما