تاریخ انتشار: ۱۳:۴۸ - ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

سهم دولت از ارث متوفی چقدر است؟

مشاوره حقوقی آنلاین؛ بعد از اینکه شخصی فوت می‌کند، می‌بایست اموال و دارایی‌های او، میان ورثه‌اش تقسیم شده و اصطلاحاً، انحصار وراثت انجام شود.

سهم دولت از ارث متوفی چقدر است؟

رویداد۲۴ سهم دولت از ارث متوفی یکی از مسائلی است که افراد باید از آن اطلاع داشته باشند. ازآن‌جهت که اموال و دارایی‌های تعلق‌گرفته به ورثه، به منزله نوعی درآمد برای آن‌ها محسوب می‌شود، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اینکه تقسیم اموال یا ترکه متوفی انجام گیرد، می‌بایست مالیاتی پرداخت گردد که به آن مالیات‌برارث گفته می‌شود.

سهم دولت از ارث متوفی

زمانی که فردی فوت می‌کند، اموال و دارایی‌های وی به‌صورت قهری، به ورثه‌اش تعلق می‌گیرد. این اموال و دارایی‌ها یا همان ترکه متوفی، می‌بایست طبق قانون، میان ورثه متوفی که شامل سه‌طبقه هستند، تقسیم شود؛ اما قبل از تقسیم ارث میان وراث، یک مجموعه اقداماتی نیز باید انجام گیرد تا ارث، قابل‌تقسیم باشد.

به‌عنوان نمونه درصورتی‌که متوفی، به کسی بدهکار یا مدیون باشد، ابتدا می‌بایست ورثه از ماترک، بدهی‌ها را پرداخت کرده و اگر هم متوفی وصیت کرده باشد، باید به وصیت او عمل شود. در کنار این‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم، نوعی مالیات تحت عنوان مالیات‌برارث پیش‌بینی کرده است که در صورت وجود شرایط قانونی، ورثه قبل از انحصاروراثت می‌بایست این مالیات را پرداخت نمایند.

بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سهم دولت از ارث متوفی همان مالیات‌برارث است که ورثه، قبل از طی مراحل انحصاروراثت در شورای حل اختلاف، می‌بایست آن را پرداخت نموده و سپس مابقی اموال را میان خود تقسیم کنند.

علاوه بر مالیات‌برارث، همان‌طور که اشاره شد درصورتی‌که متوفی بدون وارث بوده و هیچ‌یک از خویشاوندان نسبی و سببی او وجود نداشته باشد، ممکن است که کل ارث به‌جای‌مانده از متوفی به دولت تعلق گیرد؛ چرا که بر اساس قانون امور حسبی و قانون مدنی، اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال، وارث متوفی معلوم شود، ترکه به وی داده می‌شود؛ در غیر این صورت، پس از گذشت ده سال، باقی‌مانده ترکه به خزانه دولت داده می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند ادعای حقی در مورد آن را داشته باشد.

خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما