تاریخ انتشار: ۲۲:۰۶ - ۱۴ دی ۱۳۹۷
میلاد دخانچی نوشت:
حسینی ناخودآگاه قدرتی را نمایندگی میکند که به مسیر اشتباه پیموده خود معترف است و امروز با زبان وجدان با ما سخن میگوید. آری حسینی دقیقا «نواصولگرایی» را نمایندگی میکند، نه «نواصولگرایی» مد نظر قالیباف، بلکه نوعی از نواصولگرایی که یک طغیان علیه اصولگرایی است، طغیانی که به سمت اصلاح طبان نمی‌غلتد بلکه با وجوه عدالت خواهانه گفتمان انقلاب همراه میشود.
  رویداد۲۴ میلاد دخانچی در پستی اینستاگرامی نوشت: مجید حسینی را مدتهاست که میشناسم، قبل از باغ کتاب و حتی قبل از همشهری، او بدون اینکه ما را بشناسند زمانی که در شهریاران جوان سمت داشت برای مصاحبه با قالیباف به ما کمک کرد. در طی این سال‌ها دورادور با هم در تماس بوده ایم. او یک بار هم مورد مصاحبه سخت من در جیوگی قرار گرفت. خلاصه اینکه من مجید را میشناسم. آیا مجید عوض شده است؟ از من بپرسید، میگویم آری و اضافه میکنم که این یک چرخش مهم است. حسینی از دل جریان نظامی‌های توسعه گرای نئولیبرال بیرون آمده، جریانی که تجربه و انرژی جهاد و جنگ را در خدمت توسعه شهر سرمایه دارانه کانالیزه کرد و همه چیز را به ارمغان آورد، جز مذهب، جز عدالت و ارزش‌هایی که همیشه به آن میبالید. فراموش نکنیم که قالیباف هرآنچه نظام در عرصه مدیریت و حکمرانی در چنته داشت را نمایندگی میکرد و آنچه حسینی امروز نمایندگی میکند نماد توبه از آن مدل حکمرانی است. حسینی که بر آمده از گفتمان توسعه گرای مذهبی-نظامی است به سمت چپ تغییر موضع داده و این چرخش نه نتیجه تحولات معرفتی بلکه تحت تاثیر تجربه زیسته بوده است.
 
حسینی ناخودآگاه قدرتی را نمایندگی میکند که به مسیر اشتباه پیموده خود معترف است و امروز با زبان وجدان با ما سخن میگوید. آری حسینی دقیقا «نواصولگرایی» را نمایندگی میکند، نه «نواصولگرایی» مد نظر قالیباف، بلکه نوعی از نواصولگرایی که یک طغیان علیه اصولگرایی است، طغیانی که به سمت اصلاح طبان نمی‌غلتد بلکه با وجوه عدالت خواهانه گفتمان انقلاب همراه میشود. آما ایا باید به حسینی اعتماد کرد؟ به نظرم آری و فقط و فقط به یک دلیل: صداقتش. حسینی با همه نقد‌هایی که با او در سطوح مختلف وارد است، صادقانه راه طی شده اشتباه سال‌های اخیر را فریاد میزند. او از پایان راه شهوت توسعه با ما با شهامت سخن میگوید و این شهامت حتی در بین آن‌هایی هم که “وصل” اند، امر متعارفی نیست.
 
حسینی میتوانست همانند هم رده‌های خود در لابیرنت‌های قدرت به بازی ادامه دهد، اما این انتخاب او نبوده است. به آن‌هایی هم که صدای متاخر او را شواف تبلیغاتی میدانند، باید گفت: «خب شما هم شواف کنید!»، چرا که ما در این فاز، از چپ حتی در سطح “شواف” هم استقبال میکنیم. آری حسینی امروز “ما” را نمایندگی میکند، مسیر اشتباه طی شده “ما” را و توبه “ما” را و اگر روزی با شرایطی که خود در مصاحبه با جیوگی لایو (ورق بزنید) گفته به قدرت برسد باید از او حمایت کرد. تجربه او در صندلی‌های راست و کف خیابان چپ میتواند تجربه جدیدی را در اختیار حکمرانی معاصر ما قرار دهد.
پینوشت: حسینی هفته گذشته در سکوت خبری از مدیریت باغ کتاب برکنار شد.
 
منبع: رویکرد امروز
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: