تاریخ انتشار: ۲۰:۲۰ - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
تأمین اجتماعی:
نتایج اولیه نظرسنجی از بیمه بیکاری که توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بیکاران «سرپرست‌خانوار» هستند و ۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری مستأجر هستند.

آمار بالای بیکاران در ایرانرویداد۲۴ رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از انتشار جدیدترین نتایج «نظرسنجی» این مؤسسه از متقاضیان «بیمه بیکاری» که همچنان بیکار هستند، خبر داد.

کردونی گفت: این سنجش، وضعیت حدود بیش از 700هزار متقاضی بیمه شده تأمین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج بدست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند؛ نکته جالب اینکه 04.4 درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و 59.6 درصد مرد بوده‌اند.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اظهار کرد: 21.2 درصد از پاسخگویان «مجرد»، 72.4 درصد «متأهل»، 1.2 درصد «همسرشان فوت شده است» و 5.2درصد نیز «از همسران خود جدا شده‌» اند.

وی با بیان اینکه 22.6 درصد از پاسخگویان دارای «قرارداد دائم» و 77.4 درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده‌اند، افزود: 13.6 درصد از پاسخگویان قبلاً (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و86.4 درصد آن‌ها قبلاً مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین 76.7 درصد از آنها اعلام کرده که خودشان و 23.3 درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

کردونی ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی، 77.1 درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، 1.4 درصد در بخش «کشاورزی» و21.5 درصد در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده اند.

وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: 76 درصد به صورت تمام‌وقت و 24 درصد ساعتی بوده و 58.2 درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: 61.9 درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده و این درحالی است که فقط 27.1 درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها «حقوق‌بگیر» است.

کردونی بیان کرد: طبق این گزارش، متوسط مخارج ماهیانه خانوار در این نظرسنجی با 29.9 درصد (بین 2تا3 میلیون تومان) «بیشترین» و با 1.1 درصد (کمتر از 500 هزار تومان در ماه) «کمترین» مخارج ثبت شده و پس از آن، متوسط مخارج ماهیانه 22.2 درصد (بین 3تا4 میلیون تومان )،20.1 درصد (بین یک تا 2 میلیون تومان)، 11.9 درصد (بین 4تا5 میلیون تومان)، 6.9 درصد (بیش از 6 میلیون تومان) ،5.3 درصد (بین 5تا6 میلیون تومان) و 2.7 درصد (بین 500 هزار تا یک میلیون تومان) ثبت شده است.


بیشتر بخوانید: تامین اجتماعی، بیمه بیکاری خرداد تا مرداد را پرداخت می‌کند


وی افزود: طبق این نظرسنجی 58.4 درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و 41.6 درصد «مالک» هستند.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: اقساط ماهیانه این افراد 25.5 درصد (بین 500 هزار تا یک میلیون تومان )،25 درصد (بین یک تا 2میلیون تومان )،16درصد (کمتر از 500هزار تومان )،15.6درصد (بدون قسط )،10 درصد (بین 2تا3 میلیون تومان)، 4درصد (بین 3تا 4میلیون تومان) و 3.7درصد (بیش از 4میلیون تومان) گزارش شده است.

کردونی تصریح کرد: 87.9 درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که «یارانه 45 هزارتومانی» دریافت می‌کنند و 54.6 درصد نیز «یارانه معیشتی» می‌گیرند.

منبع: تسنیم
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: